Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

WTO vahvistaa EU:n kolmannen energiapaketin laillisuuden

Bryssel 10. elokuuta 2018

Maailman kauppajärjestö (WTO) on tänään julkaisemassaan päätöksessä hylännyt useimmat Venäjän esittämät kanteet, joissa tämä väitti EU:n energiapoliittisten toimenpiteiden rikkovan monenvälisiä kauppasääntöjä.

WTO-paneeli ei löytänyt mitään perusteita väitteelle, jonka mukaan EU syrjisi kolmannessa energiapaketissaan Venäjän putkijohtokuljetuksia, palveluntarjoajia tai venäläistä maakaasua. Paneeli ratkaisi asian EU:n hyväksi myös eriyttämissääntöjen osalta (velvoite erottaa energian toimitukset ja tuotanto siirtoverkkojen toiminnasta). Lisäksi paneeli hylkäsi nesteytettyä maakaasua (LNG) ja tuotantovaiheen putkistoja koskevat Venäjän kanteet. Tämä on EU:lle erittäin tärkeä saavutus, koska se turvaa kolmannen energiapaketin keskeisimmät osat.

Komissio aikoo nyt analysoida WTO:n päätöstä yksityiskohtaisesti erityisesti niiden muutamien kysymysten osalta, joissa EU:n energiapolitiikan ja WTO-sääntöjen yhteensopivuutta ei vielä tunnustettu.

Tausta

Kolmas energiapaketti koostuu energian sisämarkkinoiden yhdentämiseen tähtäävästä EU:n lainsäädännöstä. Se sisältää etenkin eriyttämissääntöjä, jotka koskevat energian tarjonnan ja tuotannon erottamista siirtoverkkojen toiminnasta, sekä sääntöjä syrjimättömästä pääsystä energiainfrastruktuuriin ja kansallisten energia-alan sääntelyviranomaisten riippumattomuudesta. Yhdennetyt ja kilpailukykyiset EU:n energiamarkkinat ovat kustannustehokkain tapa varmistaa turvalliset ja kohtuuhintaiset toimitukset EU:n kansalaisille ja yrityksille, jotka voivat valita energiantoimittajansa.

Lisätietoja 

Paneelin kertomus

Tapauksen tausta

EU:n kolmas energiapaketti: Taustatiedote ja EU:n markkinalainsäädäntö

WTO:n riitojenratkaisumenettely

 

IP/18/4942

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar