Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjonile valmistab heameelt WTO otsus, mille kohaselt on ELi kolmanda energiapaketi kesksed põhimõtted õiguspärased

Brüssel, 10. august 2018

Maailma Kaubandusorganisatsioon lükkas täna avaldatud otsuses tagasi enamiku Venemaa väiteid, et ELi energiapoliitikameetmed ei vasta mitmepoolsetele kaubanduseeskirjadele.

WTO vaekogu ei lugenud põhjendatuks väidet, et EL diskrimineerib kolmanda energiapaketiga Venemaa torutransporditeenuseid, teenuseosutajaid või Venemaa maagaasi. Vaekogu tegi otsuse ELi kasuks seoses eeskirjadega, milles käsitletakse nõuet eraldada energiavarustus ja -tootmine ülekandesüsteemide ja põhivõrkude toimimisest, veeldatud maagaasi ning tootmisetapi torustikku. See on ELile oluline hea tulemus, sest aitab kindlustada kolmanda energiapaketi põhielemendid.

Komisjon analüüsib nüüd otsust üksikasjalikult, eriti neis vähestes küsimustes, mille puhul ei ole ELi energiapoliitika vastavust WTO eeskirjadele veel tunnustatud.

Taust

Kolmas energiapakett koosneb ELi õigusaktidest, mille eesmärk on lõimida energia siseturg. Pakett hõlmab eeskirju, milles käsitletakse eelkõige energiavarustuse ja -tootmise eraldamist ülekandesüsteemide ja põhivõrkude toimimisest, mittediskrimineerivat juurdepääsu energiataristule ning riiklike energeetikasektorit reguleerivate asutuste sõltumatust. Lõimitud ja konkurentsivõimeline ELi energiaturg võimaldab kõige kulutõhusamalt tagada, et ELi kodanikele ja ettevõtetele tarnitakse energiat turvaliselt ja taskukohase hinnaga ning et nad saavad energiatarnijat valida.

Lisateave 

Vaekogu aruanne

Juhtumi ajalugu

ELi kolmas energiapakett: MEMO ja ELi turgu käsitlevad õigusaktid

WTO vaidluste lahendamise menetlus

 

IP/18/4942

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar