Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen glæder sig over WTO-afgørelse, der bekræfter, at hovedprincipperne i EU's tredje energipakke er lovlige

Bruxelles, den 10. august 2018

I en afgørelse, der blev offentliggjort i dag, afviste Verdenshandelsorganisationen (WTO) størstedelen af Ruslands påstande om, at EU's energipolitiske foranstaltninger skulle være uforenelige med de multilaterale handelsregler.

WTO-panelet fandt ikke grundlag for påstanden vedrørende den påståede forskelsbehandling i EU's tredje energipakke over for russiske rørledningstransporttjenester, leverandører af tjenesteydelser eller russisk naturgas. Panelet udtalte sig til fordel for EU med hensyn til reglerne om "adskillelse", dvs. kravet om at adskille energiforsyning og -produktion fra drift af transmissionsnet, samt om flydende naturgas (LNG) og opstrømsrørledningsnet. Dette er et vigtigt positivt resultat for EU, da det sikrer de centrale elementer i den tredje energipakke.

Kommissionen vil nu analysere afgørelsen i detaljer, navnlig for så vidt angår et begrænset antal spørgsmål, hvor EU's energipolitiks forenelighed med WTO-reglerne endnu ikke er blevet anerkendt.

Baggrund

Den tredje energipakke består af EU-lovgivning med henblik på integrering af det indre marked for energi. Den indeholder bl.a. regler om adskillelse af energiforsyning og -produktion fra drift af transmissionsnet (adskillelse), ikke-diskriminerende adgang til energiinfrastruktur og nationale energireguleringsmyndigheders uafhængighed. Et integreret og konkurrencedygtigt energimarked i EU er den mest omkostningseffektive metode til at sikre EU's borgere og virksomheder sikker og økonomisk overkommelig forsyning med valg af energileverandør.

Yderligere oplysninger 

Panelets rapport

Sagens historik

EU's tredje energipakke: MEMO og EU's markedslovgivning

Tvistbilæggelse i WTO

 

IP/18/4942

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar