Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise vítá rozhodnutí WTO, které potvrzuje zákonnost hlavních zásad třetího energetického balíčku EU

Brusel 10. srpna 2018

Světová obchodní organizace dnes zveřejnila rozhodnutí, v němž zamítla většinu tvrzení Ruska ohledně údajné neslučitelnosti opatření energetické politiky EU s pravidly mnohostranného obchodu.

Podle panelu WTO se neprokázalo tvrzení, že EU ve svém třetím energetickém balíčku údajně diskriminuje ruské služby potrubní dopravy, poskytovatele služeb či ruský zemní plyn. Pokud jde o pravidla týkající se oddělení výroby a dodávek energie od provozování přenosových sítí i pravidla týkající se zkapalněného zemního plynu (LNG) a těžebních plynovodních sítí, rozhodl panel ve prospěch EU. Pro EU jde o důležitou pozitivní zprávu, neboť potvrzuje základní prvky třetího energetického balíčku.

Komise bude nyní rozhodnutí podrobně analyzovat, zejména pokud jde o omezený počet otázek, u nichž nebyla slučitelnost energetické politiky EU s pravidly WTO dosud uznána.

Souvislosti

Třetí energetický balíček sestává z právních předpisů EU pro integraci vnitřního trhu s energií. Obsahuje pravidla týkající se zejména oddělení dodávek a výroby energie od provozování přenosových sítí, nediskriminačního přístupu k energetické infrastruktuře a nezávislosti národních energetických regulačních orgánů. Integrovaný a konkurenceschopný trh EU s energií představuje nákladově nejefektivnější způsob, jak pro občany i podniky zajistit bezpečné a dostupné dodávky energie s možností výběru jejího dodavatele.

Další informace 

Zpráva panelu

Historie případu

Třetí energetický balíček EU: MEMO a právní předpisy EU týkající se trhu

Mechanismus WTO pro řešení sporů

 

IP/18/4942

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar