Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията приветства решението на СТО, с което се потвърждава законосъобразността на основните принципи на третия енергиен пакет на ЕС

Брюксел, 10 август 2018 r.

В публикувано днес решение Световната търговска организация отхвърли по-голямата част от твърденията на Русия, че мерките на ЕС в областта на енергийната политика са несъвместими с правилата за многостранна търговия.

Специализираната група на СТО прие за необосновано твърдението, че с третия енергиен пакет на ЕС се извършва дискриминация по отношение на руските услуги по тръбопроводен транспорт, доставчиците на услуги или руския природен газ. Специализираната група се произнесе в полза на ЕС по отношение на правилата за „отделяне“, т.е. изискването за разделяне на доставките и производството на енергия от експлоатацията на преносните мрежи, както и по отношение на втечнения природен газ (ВПГ) и добивните тръбопроводни мрежи. Този положителен резултат е важен за ЕС, тъй като утвърждава основните елементи от третия енергиен пакет.

Сега Комисията ще направи подробен анализ на решението, по-специално с оглед на няколко ограничени на брой въпроси, по отношение на които все още не е призната съвместимостта на енергийната политика на ЕС с правилата на СТО.

Контекст

Третият енергиен пакет се състои от законодателни актове на ЕС за интегриране на вътрешния енергиен пазар. Той включва правила, по-специално относно разделянето на доставките и производството на енергия от експлоатацията на преносните мрежи („отделяне“), недискриминационния достъп до енергийната инфраструктура и независимостта на националните регулатори на енергия. Наличието на интегриран и конкурентен енергиен пазар на ЕС е най-разходоефективният начин за гарантиране на сигурни и достъпни доставки на енергия за гражданите и предприятията от ЕС, като им се предостави възможност за избор на доставчик на енергия.

За повече информация 

Доклад на специализираната група

История на досието

Трети енергиен пакет на ЕС: Бележка и Законодателство на ЕС за пазара

Уреждане на спорове в рамките на СТО

 

IP/18/4942

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar