Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU:s och USA:s gemensamma uttalande den 25 juli: smakstart för EU:s import av amerikansk flytande naturgas (LNG)

Bryssel den 9 augusti 2018

Det första amerikanska LNG-fartyget anlöpte den portugisiska hamnen Sines i april 2016, och sedan dess har EU:s import av flytande naturgas från USA ökat från noll till 2,8 miljarder kubikmeter.

I ett gemensamt uttalande den 25 juli i Washington enades kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och USA:s president Donald Trump om att stärka det strategiska energisamarbetet mellan EU och USA. Bland annat vill EU importera mer flytande naturgas från USA för att diversifiera och trygga sin energiförsörjning. Därför ska EU och USA samarbeta för att underlätta handeln på det här området.

– EU är redo att släppa in mer flytande naturgas från USA, och det händer redan nu. Ökad export av amerikansk flytande naturgas, om den har konkurrenskraftiga priser, kan spela en ökad, strategisk roll för EU:s gasförsörjning, men då måste USA göra sitt och avskaffa krånglet kring exporten av flytande naturgas. Bägge parter har allt att vinna på att samarbeta på energiområdet, säger EU-kommissisonens ordförande Jean-Claude Juncker.

– Diversifiering är viktigt för att trygga EU:s gasförsörjning. Ökad import av amerikansk flytande naturgas, till konkurrenskraftiga priser, ska därför välkomnas. Detta händer i en tid när EU:s egen gasproduktion minskar mer än väntat, och kolkraftverken i EU fasas ut i allt snabbare takt, säger EU:s energi- och klimatkommissionär Miguel Arias Cañete.

EU har samfinansierat eller åtagit sig att samfinansiera gasinfrastruktur för mer än 638 miljoner euro (se bilaga 2). Förutom den befintliga kapaciteten på 150 miljarder kubikmeter i EU ger EU stöd till 14 projekt för gasinfrastruktur som ska öka kapaciteten med ytterligare 15 miljarder kubikmeter fram till 2021 för att ta emot amerikansk gas, om villkoren på marknaden är de rätta och priserna är konkurrenskraftiga.

Enligt amerikansk lag krävs fortfarande tillstånd för export av flytande naturgas till EU. Dessa restriktioner måste åtgärdas och de amerikanska reglerna ändras så att gasen enklare kan exporteras från USA till EU.

Jean-Claude Juncker och Donald Trump tillsatte en arbetsgrupp vid mötet i Washington den 25 juli. Sedan dess har kontakter ägt rum mellan Jean-Claude Juncker och Donald Trump, handelskommissionär Cecilia Malmström och den amerikanska handelsföreträdaren Robert Lighthizer, samt mellan rådgivare till Jean-Claude Juncker och Donald Trump (kommissionens generalsekreterare Martin Selmayr och Vita husets ekonomiska chefsrådgivare Larry Kudlow).

Man kom överens om att Jean-Claude Junckers handelsrådgivare och en högt uppsatt handelstjänsteman från EU ska resa till Washington den 20 augusti för att träffa sina amerikanska motparter och fortsätta arbetet med att genomföra det gemensamma uttalandet. Nu diskuterar EU och USA i arbetsgruppen hur man kan öka den amerikanska exporten av flytande naturgas till EU.

Bakgrund

Världsmarknaden för flytande naturgas blir allt större och alltmer konkurrenspräglad. Från 2017 till 2023 spås världshandeln med flytande naturgas öka med över 100 miljarder kubikmeter, från 391 till 505 miljarder kubikmeter[1]. Internationella energiorganet räknar med att importen av flytande naturgas till Europa ökar med nästan 20 % från 2016 till 2040.

Den ökande gasproduktionen i USA och starten av gasexport från USA till EU 2016 är viktiga för att göra gasförsörjningen i EU och världen tryggare. För närvarande importerar EU omkring 70 % av sin gas, och andelen spås öka framöver. Flytande naturgas är ett viktigt inslag i EU:s strategi för diversifierad gasförsörjning. Eftersom EU är världens näst största gasmarknad efter USA är den därför attraktiv för de amerikanska exportörerna.

För att importen till EU ska kunna öka ännu mer måste de amerikanska gaspriserna vara konkurrenskraftiga på marknaden i EU. För att underlätta EU:s import av amerikansk flytande naturgas är följande särskilt viktigt:

Kapaciteten för flytande naturgasbehöver utvecklas i EU och USA:

  • Kapaciteten för flytande naturgasbehöver utvecklas i EU och USA:

EU har en välutvecklad kapacitet för import av flytande naturgas, som för närvarande har omkring 150 miljarder kubikmeter i ledig kapacitet. Samtidigt, och med tanke på den strategiska betydelsen för diversifieringen håller befintlig kapacitet på att byggas ut och ny kapacitet tillkommer vid Adriatiska havet (på ön Krk i Kroatien), vid Östersjön, bl.a. i Polen, och vid Medelhavet i Grekland. Detta möjliggör en betydande ökning av den här importen till EU.

För närvarande har USA en kondenseringskapacitet på 28 miljarder kubikmeter och planerar att bygga ytterligare 80 miljarder kubikmeter fram till 2023, och samtidigt bygga ut sina LNG-exportterminaler.

  • USA behöver ta bort sina exportbegränsningar. EU har inga tekniska handelshinder mot amerikansk naturgas. EU eftersträvar likabehandling från USA, särskilt när det gäller att ta bort kravet på förhandstillstånd för gasexport till EU.

Dagens uppgifter visar att EU:s import av flytande naturgas från USA ökar:

  • Sedan den första lasten amerikansk gas nådde EU i april 2016 har EU:s import av flytande naturgas från USA ökat till 2,8 miljarder kubikmeter (md m3).
  • Sedan början av 2016 har EU tagit emot över 40 gaslaster från USA. Under 2017 tog EU emot över 10 % av USA:s totala export av flytande naturgas, en ökning från 5 % under 2016.

Läs mer

Gemensamt uttalande från EU och USA

Flytande naturgas (LNG) – bakgrund

BILAGA

1. EU:s import av flytande naturgas från USA

Image

2. EU-stöd till LNG-kapacitet

LNG-terminaler byggda 2013–2018

 

 

 

Land

Terminal

Startår

Kapacitet
(md m3/år)

EU-samfinansiering

Italien

FSRU OLT Oshore LNG Toscana

2013

3,8

 

Litauen

FSRU Independence

2014

4,0

27,4 mn € (FSE) för anslutning av pipeline

Frankrike

Dunkerque LNG-terminal

2016

13,0

 

Polen

Świnoujście LNG-terminal

2016

5,0

130 mn € tilldelat (EEPR)

202 mn (Eruf)

Totalt 332 mn €

Malta

Malta Delimara LNG-terminal

2017

0,7

0,7 mn € för studier (FSE)

 

 

 

 

 

LNG-terminaler under uppbyggnad

 

 

 

Land

Terminal

Startår

Kapacitet
(md m3/år)

EU-samfinansiering

Grekland

Revithoussa LNG-terminal (utbyggnad)

2018

2,0 (från 5,0 till 7,0)

50,8 mn € (Eruf)

Spanien

Teneriffa (Arico-Granadilla) LNG-terminal

2021

1,3

 

Spanien

Gran Canaria (Arinaga) LNG-terminal

2022

1,3

 

 

 

 

 

 

LNG-terminaler på listan över projekt av gemensamt intresse (PCI)

 

 

 

Land

Terminal

Startår

Kapacitet
(md m3/år)

EU-samfinansiering

Kroatien

Krk LNG-terminal

2019

2,6

108 mn € (FSE) för terminalen16 mn € (FSE) för vidareledning

totalt 124 mn €

Grekland

LNG-terminal i norra Grekland

2020

5,5

2 mn € (FSE) för studier

Cypern

Cypern LNG-terminal

2020

 

101,2 mn € (FSE)

Sverige

Göteborg LNG-terminal

2021

0,5

 

Polen

Świnoujście LNG-terminal (utbyggnad)

2022

2,5 (från 5,0 till 7,5)

 

Irland

Shannon LNG-terminal

2022

6,2

 

FSE: Fonden för ett sammanlänkat Europa

EEPR: Europeiska energiprogrammet för återhämtning

Eruf: Europeiska regionala utvecklingsfonden

PCI: Projekt av gemensamt intresse

 

[1]Källa: Internationella energiorganet.

IP/18/4920

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar