Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Skupna izjava EU-ZDA z dne 25. julija: vedno večji uvoz utekočinjenega zemeljskega plina iz ZDA v Evropsko unijo

Bruselj, 9. avgusta 2018

Od aprila 2016, ko je v pristanišče Sines na Portugalskem prvič vplul ameriški tanker za prevoz utekočinjenega zemeljskega plina, se je uvoz EU utekočinjenega zemeljskega plina iz ZDA do danes povzpel z nič na 2,8 milijarde kubičnih metrov.

Predsednik Juncker in predsednik Trump sta se 25. julija v Washingtonu v skupni izjavi dogovorila, da bosta okrepila strateško sodelovanje med EU in ZDA na področju energetike. V tem okviru bi Evropska unija uvažala več utekočinjenega zemeljskega plina iz Združenih držav, da bi dosegla večjo diverzifikacijo in zanesljivost oskrbe z energijo. EU in ZDA si bosta zato prizadevali za olajšanje trgovine z utekočinjenim zemeljskim plinom.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je dejal: „Evropska unija je pripravljena podpreti večji uvoz utekočinjenega zemeljskega plina iz ZDA, za kar si že prizadevamo. Če bodo cene konkurenčne, bi večji izvoz utekočinjenega zemeljskega plina iz ZDA lahko imel vedno večjo in strateško vlogo pri oskrbi s plinom v EU. Vendar morajo k temu prispevati tudi ZDA in odpraviti birokratske omejitve za izvoz utekočinjenega zemeljskega plina. Sodelovanje na področju energetike lahko prinese velike koristi za obe strani.“

Komisar za podnebne ukrepe in energijo Miguel Arias Cañete je povedal: „Diverzifikacija je pomembna pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe s plinom v EU. Zato moramo pozdraviti povečanje uvoza utekočinjenega zemeljskega plina iz ZDA po konkurenčnih cenah, saj se domača proizvodnja plina v EU zmanjšuje hitreje, kot je bilo predvideno, pospešuje pa se tudi postopna odprava elektrarn na premog.“

EU je sofinancirala oziroma se je zavezala k sofinanciranju projektov infrastrukture za utekočinjeni zemeljski plin v vrednosti več kot 638 milijonov evrov (glej seznam projektov v Prilogi 2). EU poleg obstoječih 150 milijard kubičnih metrov neizkoriščene zmogljivosti v EU podpira tudi 14 infrastrukturnih projektov v zvezi z utekočinjenim zemeljskim plinom, ki bodo do leta 2021 zmogljivost povečali za dodatnih 15 milijard kubičnih metrov, zato bi lahko bil uvoz utekočinjenega zemeljskega plina iz ZDA dobrodošel, če bodo tržni pogoji ustrezni in cene konkurenčne.

Trenutno zakonodaja ZDA še vedno zahteva predhodno regulativno odobritev izvoza utekočinjenega zemeljskega plina v Evropo. Te omejitve je treba obravnavati in poenostaviti pravila ZDA, da bo utekočinjeni zemeljski plin lažje izvažati v EU.

Predsednik Juncker in predsednik Trump sta na srečanju v Washingtonu 25. julija ustanovila izvršno delovno skupino. Od takrat potekajo stiki med predsednikom Junckerjem in predsednikom Trumpom, med evropsko komisarko za trgovino Cecilio Malmström in predstavnikom ZDA za trgovino Robertom Lighthizerjem ter med višjimi svetovalci predsednika Junckerja in predsednika Trumpa (generalnim sekretarjem Komisije Martinom Selmayrjem in glavnim gospodarskim svetovalcem Bele hiše Larryjem Kudlowom).

Dogovorjeno je bilo, da bosta trgovinski svetovalec predsednika Junckerja in višji uradnik EU za trgovino 20. avgusta odpotovala v Washington in se srečala s sogovorniki iz ZDA, da bi nadaljevali delo za izvajanje skupne izjave. EU in ZDA si zdaj v okviru izvršne delovne skupine prizadevata za povečanje izvoza utekočinjenega zemeljskega plina iz ZDA v Evropo.

Ozadje

Svetovni trg utekočinjenega zemeljskega plina postaja vedno bolj spremenljiv in konkurenčen. Pričakuje se, da se bo svetovna trgovina z utekočinjenim zemeljskim plinom med letoma 2017 in 2023 povečala za več kot 100 milijard kubičnih metrov (s 391 na 505[1]). Mednarodna agencija za energijo pričakuje, da se bo uvoz utekočinjenega zemeljskega plina v Evropo do leta 2040 povečal za skoraj 20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 2016.

Vedno večja proizvodnja plina v ZDA in začetek izvoza utekočinjenega zemeljskega plina iz ZDA v EU leta 2016 sta izboljšala zanesljivost oskrbe s plinom v Evropi in po svetu. Evropa trenutno uvaža približno 70 % plina, ki ga potrebuje, ta delež pa naj bi se v prihodnjih letih še povečal. Utekočinjeni zemeljski plin je prav tako pomemben del strategije EU za diverzifikacijo. EU je zato kot drugi največji enotni trg plina na svetu (takoj za ameriškim) privlačna možnost za ZDA.

Da bi se uvoz utekočinjenega zemeljskega plina iz ZDA v Evropo lahko še povečal, morajo biti njegove cene na trgu EU konkurenčne. Poleg tega so za olajšanje takega uvoza ključni naslednji ukrepi:

Razvoj zmogljivosti za utekočinjeni zemeljski plin v EU in ZDA:

  • Razvoj zmogljivosti za utekočinjeni zemeljski plin v EU in ZDA:

EU ima dobro razvite zmogljivosti za uvoz utekočinjenega zemeljskega plina; 150 milijard kubičnih metrov teh zmogljivosti pa je trenutno neizkoriščenih. Obenem se zaradi njihovega strateškega pomena za diverzifikacijo razširjajo sedanje in razvijajo nove zmogljivosti v Jadranskem morju (na otoku Krk na Hrvaškem), v Baltskem morju, zlasti na Poljskem, in v Sredozemskem morju v Grčiji. Te bi omogočile znatno povečanje uvoza utekočinjenega zemeljskega plina v EU.

Zmogljivosti ZDA za utekočinjanje trenutno znašajo 28 milijard kubičnih metrov. Do leta 2023 bo predvidoma dodanih še 80 milijard kubičnih metrov zmogljivosti, obenem pa bodo razširjeni terminali za izvoz utekočinjenega zemeljskega plina.

  • Odpraviti je treba regulativne omejitve, ki veljajo v ZDA. EU nima netržnih ovir za zemeljski plin iz ZDA, ki prihaja v EU. EU si prizadeva za podobno obravnavo na strani ZDA, zlasti kar zadeva odpravo zahteve po predhodni odobritvi izvoza utekočinjenega zemeljskega plina v EU.

Trenutni podatki kažejo, da se uvoz utekočinjenega zemeljskega plina iz ZDA v EU povečuje:

  • Od aprila 2016, ko je v EU prispela prva pošiljka utekočinjenega zemeljskega plina iz ZDA, je uvoz takega plina iz ZDA do danes dosegel že 2,8 milijarde kubičnih metrov.
  • Od začetka leta 2016 je EU sprejela več kot 40 pošiljk utekočinjenega zemeljskega plina iz ZDA. Leta 2017 je delež Evrope pri skupnem izvozu utekočinjenega zemeljskega plina iz ZDA znašal več kot 10 %, medtem ko je leta 2016 znašal 5 %.

Več informacij

Skupna izjava EU-ZDA

Utekočinjeni zemeljski plin – ozadje

PRILOGA

1. Uvoz utekočinjenega zemeljskega plina (UZP) iz ZDA v EU

Image

2. Podpora EU za zmogljivosti za utekočinjeni zemeljski plin (UZP)

Terminali za utekočinjeni zemeljski plin (UZP), zgrajeni v obdobju 2013–2018

 

 

 

Država članica

Terminal

Leto zagona

Zmogljivost (v mrd. m3/leto)

Sofinanciranje EU

Italija

FSRU OLT Offshore LNG Toscana

2013

3,8

 

Litva

FSRU Independence

2014

4,0

27,4 mio. EUR (IPE) za povezovalne plinovode

Francija

Terminal za UZP Dunkerque

2016

13,0

 

Poljska

Terminal za UZP Świnoujście

2016

5,0

Dodeljenih 130 mio. EUR (EEPO)

202 mio. EUR (ESRR)

Skupaj 332 mio. EUR

Malta

Terminal za UZP Malta Delimara

2017

0,7

0,7 mio. EUR za študije (IPE)

 

 

 

 

 

Terminali za UZP v izgradnji

 

 

 

Država članica

Terminal

Leto zagona

Zmogljivost (v mrd. m3/leto)

Sofinanciranje EU

Grčija

Terminal za UZP Revithoussa (razširitev zmogljivosti)

2018

2,0 (s 5,0 na 7,0)

50,8 mio. EUR (ESRR)

Španija

Terminal za UZP Tenerife (Arico-Granadilla)

2021

1,3

 

Španija

Terminal za UZP Gran Canaria (Arinaga)

2022

1,3

 

 

 

 

 

 

Terminali za UZP na seznamu projektov skupnega interesa

 

 

 

Država članica

Terminal

Leto zagona

Zmogljivost (v mrd. m3/leto)

Sofinanciranje EU

Hrvaška

Terminal za UZP Krk

2019

2,6

108 mio. EUR (IPE) za terminal, 16 mio. EUR (IPE) za plinovod

Skupaj 124 mio. EUR

Grčija

Terminal za UZP v severni Grčiji

2020

5,5

2 mio. EUR (IPE) za študije

 

Ciper

Terminal za UZP na Cipru

2020

 

101,2 mio. EUR (IPE)

Švedska

Terminal za UZP Göteborg

2021

0,5

 

Poljska

Terminal za UZP Świnoujście (razširitev zmogljivosti)

2022

2,5 (s 5,0 na 7,5)

 

Irska

Terminal za UZP Shannon

2022

6,2

 

IPE: Instrument za povezovanje Evrope

EEPO: Evropski energetski program za oživitev

ESRR: Evropski sklad za regionalni razvoj

PSI: projekti skupnega interesa

 

[1]Vir: Mednarodna agencija za energijo.

IP/18/4920

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar