Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Spoločné vyhlásenie EÚ – USA z 25. júla: dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA do Európskej únie je na vzostupe

Brusel 9. august 2018

Odvtedy, čo v apríli 2016 vplával do portugalského prístavu Sines prvý americký tanker s LNG, sa dovoz skvapalneného zemného plynu zo Spojených štátov do EÚ zvýšil z nuly na 2,8 miliardy metrov kubických.

V spoločnom vyhlásení z 25. júla vo Washingtone D.C. sa predseda Juncker a prezident Trump dohodli na tom, že posilnia strategickú spoluprácu medzi EÚ a USA v oblasti energetiky. Európska únia by v tejto súvislosti dovážala zo Spojených štátov viac skvapalneného zemného plynu, vďaka čomu by mohla diverzifikovať svoje dodávky energie a zaistiť ich väčšiu bezpečnosť. EÚ a USA sa preto budú snažiť uľahčiť obchodovanie so skvapalneným zemným plynom.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker k tomu uviedol: „Európska únia je pripravená uľahčiť, aby sa z USA dovážalo viac skvapalneného zemného plynu, čo sa v súčasnosti už aj deje. Rastúci vývoz skvapalneného zemného plynu z USA by mohol zohrávať čoraz väčšiu a súčasne aj strategickú úlohu pri dodávkach plynu v EÚ, pokiaľ by sa uskutočňoval za konkurenčné ceny; USA si však musia odviesť svoju časť práce a odstrániť byrokratické obmedzenia brániace vývozu skvapalneného zemného plynu. Obe strany môžu veľa získať, pokiaľ budú v oblasti energetiky spolupracovať.“

Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete poznamenal: „Diverzifikácia je dôležitým prvkom z hľadiska zaisťovania bezpečnosti dodávok plynu v EÚ. Zvyšovanie dovozu skvapalneného zemného plynu z USA za konkurenčné ceny by preto malo byť dôvodom na spokojnosť. Dochádza k nemu v čase, keď domáca ťažba zemného plynu v EÚ klesá rýchlejšie, ako sa predpokladalo, a odstavovanie uhoľných elektrární v EÚ sa zrýchľuje.“

EÚ spolufinancovala alebo sa zaviazala spolufinancovať projekty infraštruktúry pre LNGhodnote viac ako 638 miliónov EUR (pozri zoznam projektov v prílohe 2). EÚ disponuje voľnou kapacitou s objemom 150 miliárd kubických metrov a popritom podporuje 14 projektov infraštruktúry pre skvapalnený zemný plyn, vďaka ktorým sa do roku 2021 zvýši kapacita o ďalších 15 miliárd kubických metrov, ktoré by sa mohli využiť pri dovoze skvapalneného zemného plynu z USA, pokiaľ by sa na to vytvorili vhodné podmienky na trhu a pokiaľ by boli ceny plynu konkurenčné.

V súčasnosti sa podľa právnych predpisov platných v USA stále vyžaduje, aby vývoz skvapalneného zemného plynu do Európy podliehal predchádzajúcemu schváleniu regulačných orgánov. Tieto obmedzenia sa musia odstrániť a pravidlá platné v USA upraviť tak, aby sa vývoz skvapalneného zemného plynu z USA do EÚ zjednodušil.

Predseda Juncker a prezident Trump zriadili na spoločnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 25. júla vo Washingtone, D.C., výkonnú pracovnú skupinu. Odvtedy prebehli kontakty medzi predsedom Junckerom a prezidentom Trumpom, medzi komisárkou EÚ pre obchod Malmströmovou a splnomocnencom Spojených štátov pre obchod Lighthizerom, ako aj medzi hlavnými poradcami predsedu Junckera a prezidenta Trumpa (generálnym tajomníkom Komisie Martinom Selmayrom a hlavným ekonomickým poradcom Bieleho domu Larrym Kudlowom).

Dospelo sa k dohode, že 20. augusta poradca pre obchod predsedu Junckera a vyšší úradník EÚ pre obchod pôjdu do Washingtonu, D.C., aby sa stretli so svojimi americkými kolegami a pokračovali v práci na plnení spoločného vyhlásenia. Tak EÚ, ako aj USA, už v súčasnosti pracujú v rámci tejto výkonnej pracovnej skupiny na tom, aby zvýšili vývoz skvapalneného zemného plynu z USA do Európy.

Súvislosti

Celosvetový trh so skvapalneným zemným plynom sa vyznačuje čoraz väčšou likviditou a konkurencieschopnosťou. Očakáva sa, že od roku 2017 do roku 2023 celosvetový obchod so skvapalneným zemným plynom vzrastie z 391 na 505 miliárd kubických metrov, t. j. o viac ako 100 miliárd kubických metrov[1]. Medzinárodná energetická agentúra očakáva, že dovoz skvapalneného zemného plynu do Európy sa do roku 2040 zvýši takmer o 20 % v porovnaní s úrovňami z roku 2016.

Zvyšovanie ťažby plynu v Spojených štátoch a začatie vývozu amerického skvapalneného zemného plynu v roku 2016 zlepšili bezpečnosť dodávok plynu v Európe, ako aj vo svete. Približne 70 % svojich potrieb plynu pokrýva Európa v súčasnosti tak, že plyn dováža, a očakáva sa, že tento podiel sa v nadchádzajúcich rokoch zvýši. Skvapalnený zemný plyn je takisto dôležitou súčasťou stratégie diverzifikácie EÚ a keďže EÚ je po USA druhým najväčším jednotným trhom s plynom na svete, EÚ predstavuje pre USA z tohto hľadiska atraktívnu voľbu.

Aby sa mohol objem dovozu skvapalneného zemného plynu do Európy naďalej zvyšovať, ceny, za ktoré sa z USA dováža, musia byť konkurencieschopné na trhu EÚ. Nasledujúce opatrenia majú kľúčový význam z hľadiska uľahčovania dovozu:

Rozvoj kapacít pre skvapalnený zemný plyn v EÚ a v USA:

  • Rozvoj kapacít pre skvapalnený zemný plyn v EÚ a v USA:

EÚ má dobre rozvinuté kapacity na dovoz skvapalneného zemného plynu, pričom disponuje súčasnou voľnou kapacitou s približným objemom 150 miliárd metrov kubických. Avšak vzhľadom na strategický význam kapacít z hľadiska diverzifikácie sa súčasné kapacity rozširujú a budujú sa nové kapacity v Jadranskom mori (na ostrove Krk v Chorvátsku), v Baltskom mori, najmä v Poľsku, a v Stredozemnom mori v Grécku. Umožní sa tak podstatné zvýšenie dovozu skvapalneného zemného plynu do EÚ.

USA disponujú v súčasnosti kapacitou na skvapalňovanie v objeme 28 miliárd kubických metrov a predpokladá sa, že do roku 2023 pribudne ďalších 80 miliárd metrov kubických a zároveň sa rozšíria ich vývozné terminály na skvapalnený zemný plyn.

  • Regulačné obmedzenia, ktoré ukladajú Spojené štáty, sa musia zrušiť. EÚ neukladá žiadne netrhové prekážky pre zemný plyn dovážaný z USA do EÚ. EÚ sa snaží získať podobné zaobchádzanie zo strany USA, najmä pokiaľ ide o odstránenie požiadavky na predchádzajúce schválenie vývozu skvapalneného zemného plynu do EÚ.

Zo súčasných údajov vyplýva, že dovoz skvapalneného zemného plynu z USA do EÚ sa zvyšuje:

  • Od prvej dodávky amerického skvapalneného zemného plynu do EÚ, ktorá sa uskutočnila v apríli 2016, dosiahol v súčasnosti dovoz skvapalneného zemného plynu zo Spojených štátov do EÚ už objem 2,8 miliardy metrov kubických (mld. m³).
  • Od začiatku roku 2016 dorazilo zo Spojených štátov do EÚ viac ako 40 tankerov so skvapalneným zemným plynom. Vývoz skvapalneného zemného plynu z USA do Európy predstavoval v roku 2017 viac ako 10 % celkového vývozu skvapalneného zemného plynu z USA.

Viac informácií

Spoločné vyhlásenie EÚ – USA

Skvapalnený zemný plyn (LNG) – súvislosti

PRÍLOHA

1. Dovoz skvapalneného zemného plynu zo Spojených štátov do EÚ

Image

2. Podpora kapacít pre skvapalnený zemný plyn zo strany EÚ

Terminály na LNG postavené v rokoch 2013 – 2018

 

 

 

Členský štát

Terminál

Rok začatia

Kapacita (mld. m³/r)

spolufinancovanie EÚ

Taliansko

FSRU OLT Oshore LNG Toscana

2013

3,8

 

Litva

FSRU Independence

2014

4,0

27,4 mil. EUR (NPE) na spájanie plynovodov

Francúzsko

Terminál na LNG Dunkerque

2016

13,0

 

Poľsko

Terminál na LNG Swinoujscie

2016

5,0

Pridelené sumy 130 mil. EUR (EEPO)

202 mil. EUR (EFRR)

Celkovo 332 mil. EUR

Malta

Terminál na LNG Malta Delimara

2017

0,7

0.7 mil. EUR na štúdie (NPE)

 

 

 

 

 

Terminály na LNG vo výstavbe

 

 

 

Členský štát

Terminál

Rok začatia

Kapacita (mld. m³/r)

spolufinancovanie EÚ

Grécko

Terminál na LNG Revithousse (rozšírenie kapacity)

2018

2,0 (od 5,0 do 7,0)

50,8 mil. EUR (EFRR)

Španielsko

Terminál na LNG Tenerife (Arico-Granadilla)

2021

1,3

 

Španielsko

Terminál na LNG Gran Canaria (Arinaga)

2022

1,3

 

 

 

 

 

 

Terminály na LNG na zozname projektov spoločného záujmu (PCI)

 

 

 

Členský štát

Terminál

Rok začatia

Kapacita (mld. m³/r)

spolufinancovanie EÚ

Chorvátsko

Terminál na LNG Krk

2019

2,6

108 mil. EUR (NPE) na terminál 16 mil. EUR (NPE) na evakuačné potrubie

celkovo 124 mil. EUR

Grécko

Terminál na LNG v severnom Grécku

2020

5,5

2 mil. EUR(NPE) na štúdie

 

Cyprus

Terminál na LNG Cyprus

2020

 

101,2 mil. EUR (NPE)

Švédsko

Terminál na LNG Gothenburg

2021

0,5

 

Poľsko

Terminál na LNG Świnoujście (rozšírenie kapacity)

2022

2,5 (od 5,0 do 7,5)

 

Írsko

Terminál na LNG Shannon

2022

6,2

 

           

NPE: Nástroj na prepájanie Európy

EEPO: Európsky energetický program pre oživenie

EFRR: Európsky fond regionálneho rozvoja

PCI: Projekty spoločného záujmu

 

[1]Zdroj: Medzinárodná energetická agentúra.

IP/18/4920

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar