Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Wspólne oświadczenie UE-USA z 25 lipca: import amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG) do Unii Europejskiej rośnie

Bruksela, 9 sierpnia 2018 r.

Od kiedy w kwietniu 2016 r. pierwszy amerykański gazowiec LNG zawinął do portugalskiego portu Sines, unijny import skroplonego gazu ziemnego ze Stanów Zjednoczonych wzrósł z zera do 2,8 mld metrów sześciennych.

25 lipca w Waszyngtonie przewodniczący Jean-Claude Juncker i prezydent Donald Trump uzgodnili umocnienie strategicznej współpracy między UE a USA w dziedzinie energii, o czym poinformowali we wspólnym oświadczeniu. Unia Europejska będzie importować więcej skroplonego gazu ziemnego ze Stanów Zjednoczonych, aby zwiększyć zróżnicowanie i bezpieczeństwo dostaw gazu. W związku z powyższym UE i Stany Zjednoczone będą współpracować na rzecz usprawnienia handlu skroplonym gazem ziemnym.

Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, powiedział: Unia Europejska jest gotowa do zwiększenia importu skroplonego gazu ziemnego ze Stanów Zjednoczonych. Tak dzieje się już teraz. Rosnący eksport amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego może odgrywać coraz bardziej znaczącą i strategiczną rolę w unijnych dostawach gazu, pod warunkiem zachowania konkurencyjnych cen; jednak Stany Zjednoczone muszą się do tego przyczynić, likwidując biurokratyczne ograniczenia nałożone na eksport skroplonego gazu ziemnego. Obie strony mogą wiele zyskać dzięki współpracy w sektorze energii.

Komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej, Miguel Arias Cañete, powiedział: Dywersyfikacja to ważny element służący zagwarantowaniu bezpieczeństwa dostaw gazu w UE. Należy zatem z zadowoleniem przyjąć wzrost importu skroplonego gazu ziemnego ze Stanów Zjednoczonych po konkurencyjnych cenach. Wzrost ma miejsce w czasie, w którym rodzima produkcja gazu spada szybciej niż przewidywano, i w którym w przyspieszonym tempie zamyka się na terytorium UE elektrownie węglowe.

UE współfinansowała lub przyczyniła się do współfinansowania projektów w zakresie infrastruktury LNG o wartości ponad 638 mln EUR (zob. wykaz projektów w załączniku 2). Obecne możliwości techniczne UE to 150 mld metrów sześciennych. Dążąc do ich rozszerzenia, UE wspiera 14 projektów infrastrukturalnych w sektorze skroplonego gazu ziemnego. Dzięki temu możliwości techniczne wzrosną do 2021 r. o kolejnych 15 mld metrów sześciennych, co pozwoli na przyjęcie importu LNG z USA, pod warunkiem że warunki rynkowe będą odpowiednie, a ceny konkurencyjne.

Dzisiaj prawodawstwo Stanów Zjednoczonych nadal wymaga uprzedniej zgody organów regulacyjnych na eksport LNG do Europy. Należy rozwiązań problem tych ograniczeń, tak aby przepisy Stanów Zjednoczonych ułatwiały eksport LNG do Europy.

Podczas spotkania w Waszyngtonie, które odbyło się 25 lipca, przewodniczący Jean-Claude Juncker i prezydent Donald Trump powołali grupę roboczą. Od tego czasu miały miejsce kontakty między przewodniczącym Junckerem i prezydentem Trumpem, między unijną komisarz ds. handlu Cecilią Malmström i amerykańskim przedstawicielem ds. handlu Robertem Lighthizerem, oraz między doradcami przewodniczącego Junckera i prezydenta Trumpa (sekretarzem generalnym Komisji Martinem Selmayerem oraz doradcą głównym prezydenta Trumpa ds. ekonomicznych Larrym Kudlowem).

Uzgodniono, że w dniu 20 sierpnia doradca przewodniczącego Junckera ds. handlu oraz urzędnik unijny wyższego szczebla ds. handlu złożą wizytę w Waszyngtonie, aby wraz z amerykańskimi partnerami kontynuować prace nad wdrażaniem wspólnego oświadczenia. W tym kontekście UE i Stany Zjednoczone współpracują w ramach wspomnianej grupy roboczej na rzecz zwiększenia amerykańskiego eksportu skroplonego gazu ziemnego do Europy.

Kontekst

Światowy rynek skroplonego gazu ziemnego staje się coraz bardziej płynny i konkurencyjny. Oczekuje się, że w latach 2017-2023 światowe obroty skroplonym gazem ziemnym wzrosną o ponad 100 mld metrów sześciennych, z 391 do 505[1]. Międzynarodowa Agencja Energetyczna zakłada, że import LNG do Europy wzrośnie do 2040 r. o niemal 20 proc. w porównaniu z wartościami z 2016 r.

Rosnąca produkcja gazu w Stanach Zjednoczonych oraz rozpoczęcie w 2016 r. eksportu skroplonego gazu ziemnego do UE poprawiły bezpieczeństwo dostaw gazu w Europie i na świecie. Dzisiaj import pokrywa około 70 proc. zapotrzebowania na gaz w Europie. Zakłada się, że w nadchodzących latach udział ten wzrośnie. Skroplony gaz ziemny jest ponadto ważnym elementem unijnej strategii dywersyfikacji; UE, jako drugi pod względem wielkości jednolity rynek gazu na świecie (po Stanach Zjednoczonych), jest zatem dla Stanów Zjednoczonych atrakcyjną opcją.

Aby Europa mogła importować więcej, amerykańskie ceny skroplonego gazu ziemnego muszą być konkurencyjne na rynku UE. Ponadto, dla ułatwienia importu kluczowe znaczenie mają następujące działania:

Rozwój możliwości technicznych w sektorze skroplonego gazu ziemnego w UE i w Stanach Zjednoczonych:

  • Rozwój możliwości technicznych w sektorze skroplonego gazu ziemnego w UE i w Stanach Zjednoczonych:

Możliwości techniczne UE w zakresie importu skroplonego gazu ziemnego są dobrze rozwinięte; obecnie pozostawiają one do dyspozycji około 150 mld metrów sześciennych. Jednocześnie, ze względu na strategiczne znaczenie tych możliwości technicznych dla dywersyfikacji, bieżące możliwości techniczne są rozbudowywane, a także tworzone są nowe obiekty w obszarze morza Adriatyckiego (na wyspie Krk w Chorwacji), morza Bałtyckiego, przede wszystkim w Polsce, a także morza Śródziemnego – w Grecji. Pozwoliłoby to na znaczący wzrost importu LNG do UE.

Stany Zjednoczone dysponują obecnie możliwościami skraplania gazu na poziomie 28 mld metrów sześciennych. Do 2023 r. planują dodać dalsze 80 mld metrów sześciennych, jednocześnie rozbudowując terminale przeznaczone do eksportu LNG.

  • Należy znieść ograniczenia regulacyjne nałożone przez Stany Zjednoczone. UE nie ma żadnych barier nierynkowychw odniesieniu do importu gazu ziemnego ze Stanów Zjednoczonych. UE oczekuje podobnego traktowania ze strony Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza jeżeli chodzi o zniesienie wymogu wcześniejszej zgody na eksport LNG do UE.

Z bieżących danych wynika, że import amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego do UE rośnie:

  • Od momentu pierwszego transportu amerykańskiego LNG do UE w kwietniu 2016 r. wielkość importowanego przez UE skroplonego gazu ziemnegoze Stanów Zjednoczonych osiągnęła aktualnie wartość 2,8 mld metrów sześciennych (mld m³).
  • Od początku 2016 r. UE otrzymała ze Stanów Zjednoczonych ponad 40 ładunków LNG. W 2017 r. do Europy kierowano ponad 10 proc. łącznego eksportu LNG realizowanego przez Stany Zjednoczone, podczas gdy w 2016 r. – 5 proc.

Więcej informacji

Wspólne oświadczenie UE-USA

Skroplony gaz ziemny (LNG) – kontekst

ZAŁĄCZNIK

1. Import skroplonego gazu ziemnego ze Stanów Zjednoczonych do UE

Image

2. Wsparcie udzielane przez UE na rzecz możliwości technicznych w zakresie skroplonego gazu ziemnego

Wykaz terminali LNG zbudowanych w latach 2013–2018

 

 

 

Państwo członkowskie

Terminal

Rok rozpoczęcia działalności

Możliwości techniczne (mld m³ rocznie)

Współfinansowanie przez UE

Włochy

FSRU OLT Oshore LNG w Toskanii

2013 r.

3,8

 

Litwa

FSRU Independence

2014 r.

4,0

27,4 mln EUR (CEF) na podłączenie rurociągów

Francja

Terminal LNG w Dunkierce

2016 r.

13,0

 

Polska

Terminal LNG w Świnoujściu

2016 r.

5,0

Przeznaczono 130 mln EUR (EPENG)

202 mln EUR (EFRR)

łącznie 332 mln EUR

Malta

Terminal LNG – Delimara na Malcie

2017 r.

0,7

0,7 mln na badania (CEF)

 

 

 

 

 

Terminale LNG w budowie

 

 

 

Państwo członkowskie

Terminal

Rok rozpoczęcia działalności

Możliwości techniczne (mld m³ rocznie)

Współfinansowanie przez UE

Grecja

Terminal LNG Revithoussa (rozwinięcie możliwości technicznych)

2018 r.

2,0 (od 5,0 do 7,0)

50,8 mln EUR (EFRR)

Hiszpania

Terminal LNG na wyspie Teneryfa (Arico-Granadilla)

2021 r.

1,3

 

Hiszpania

Terminal LNG na wyspie Gran Canaria (Arinaga)

2022 r.

1,3

 

 

 

 

 

 

Terminale LNG na liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI)

 

 

 

Państwo członkowskie

Terminal

Rok rozpoczęcia działalności

Możliwości techniczne (mld m³ rocznie)

Współfinansowanie przez UE

Chorwacja

Terminal LNG na wyspie Krk

2019 r.

2,6

108 mln EUR (CEF) na terminal 16 mln (CEF) na rurociąg ewakuacyjny

Łącznie 124 mln EUR

Grecja

Terminal LNG w północnej Grecji.

2020 r.

5,5

2 mln EUR (CEF) na badania

 

Cypr

Terminal LNG na Cyprze

2020 r.

 

101,2 mln EUR (CEF)

Szwecja

Terminal LNG w Göteborgu

2021 r.

0,5

 

Polska

Terminal LNG w Świnoujściu (zwiększenie możliwości technicznych)

2022 r.

2,5 (od 5,0 do 7,5)

 

Irlandia

Terminal LNG w Shannon

2022 r.

6,2

 

CEF: Instrument „Łącząc Europę”

EPENG: Europejski program energetyczny na rzecz naprawy gospodarczej

EFRR: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PCI: Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania

 

[1]Źródło: Międzynarodowa Agencja Energetyczna.

IP/18/4920

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar