Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Liepos 25 d. bendras ES ir JAV pareiškimas: didėja JAV suskystintų gamtinių dujų (SGD) importas į Europos Sąjungą

Briuselis, 2018 m. rugpjūčio 9 d.

Nuo pirmo JAV suskystintų gamtinių dujų tanklaivio atvykimo į Portugalijos Sineso uostą 2016 m. balandžio mėn. iki šiandienos suskystintų dujų importas iš JAV į ES išaugo nuo 0 iki 2,8 mlrd. kubinių metrų.

Liepos 25 d. Vašingtone (Kolumbijos apygarda) paskelbtame bendrame pareiškime Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris ir Prezidentas D. Trumpas susitarė stiprinti ES ir JAV strateginį bendradarbiavimą energetikos srityje. Tokiomis aplinkybėmis Europos Sąjunga stengsis importuoti daugiau suskystintų gamtinių dujų iš Jungtinių Amerikos Valstijų, kad įvairintų savo energijos tiekimą ir užtikrintų didesnį jo patikimumą, todėl ES ir JAV sieks palengvinti prekybą suskystintomis gamtinėmis dujomis.

Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris„Europos Sąjunga yra pasirengusi sudaryti daugiau galimybių importuoti suskystintas gamtines dujas iš JAV, ir tai vyksta jau dabar. Didėjančiam JAV suskystintų gamtinių dujų eksportui, jei jų kaina būtų konkurencinga, tektų ir didesnis strateginis vaidmuo aprūpinant ES dujomis, tačiau JAV turi pasistengti pašalinti biurokratinius suskystintų gamtinių dujų eksporto suvaržymus. Abi šalys gali daug laimėti, jeigu energetikos srityje veiks išvien.“

Už klimato politiką ir energetiką atsakingas Komisijos narys Miguelis Ariasas Cañete: „Įvairinimas – svarbus patikimo dujų tiekimo ES užtikrinimo elementas, todėl suskystintų dujų importo iš JAV konkurencingomis kainomis didinimas yra sveikintinas. Be to, ES vietinė dujų gamyba mažėja sparčiau nei numatyta ir greičiau atsisakoma akmens anglimis kūrenamų elektrinių.“

ES bendrai finansavo arba įsipareigojo bendrai finansuoti per 638 mln. eurų vertės SGD infrastruktūros projektus (projektų sąrašai pateikiami 2 priede). ES turi 150 mlrd. kubinių metrų nepanaudotų pajėgumų, be to, ES dar remia 14 suskystintų gamtinių dujų infrastruktūros projektų, dėl kurių pajėgumai iki 2021 m. padidės dar 15 mlrd. kubinių metrų. Jie galėtų būti panaudoti suskystintų gamtinių dujų importui iš JAV, jei rinkos sąlygos būtų tinkamos ir kainos – konkurencingos.

Šiuo metu JAV teisės aktais vis dar reikalaujama išankstinio procedūrinio suskystintų gamtinių dujų eksporto į Europą patvirtinimo. Šių suvaržymų klausimas turi būti išspręstas ir JAV galiojančios taisyklės turi būti pakeistos taip, kad JAV suskystintų gamtinių dujų eksporto tvarka į ES taptų paprastesnė.

Per liepos 25 d. susitikimą Vašingtone (Kolumbijos apygarda) Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris ir Prezidentas D. Trumpas įsteigė vykdomąją darbo grupę. Nuo tada buvo palaikomi ryšiai tarp Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio ir Prezidento D. Trumpo, tarp už prekybą atsakingos ES Komisijos narės C. Malmström ir JAV prekybos atstovo R. Lighthizerio ir tarp vyriausiųjų Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio ir Prezidento D. Trumpo patarėjų (Komisijos generalinio sekretoriaus Martino Selmayro ir Baltųjų Rūmų vyriausiojo ekonomikos patarėjo Larry‘io Kudlowo).

Susitarta, kad rugpjūčio 20 d. Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio prekybos patarėjas ir aukšto rango ES prekybos pareigūnas Vašingtone (Kolumbijos apygarda) susitiks su JAV kolegomis ir toliau sieks įgyvendinti bendrą pareiškimą. Tokiu būdu ES ir JAV atstovai bendradarbiauja šioje vykdomojoje darbo grupėje, kad padidintų JAV suskystintų gamtinių dujų eksportą į Europą.

Pagrindiniai faktai

Pasaulinė suskystintų gamtinių dujų rinka tampa vis nepastovesnė ir konkurencingesnė. Numatoma, kad 2017–2023 m. pasaulinė prekyba suskystintomis gamtinėmis dujomis išaugs daugiau nei 100 mlrd. kubinių metrų: nuo 391 mlrd. iki 505 mlrd. kubinių metrų[1]. Tarptautinė energetikos agentūra prognozuoja, kad suskystintų gamtinių dujų importas į ES iki 2040 m. padidės beveik 20 %, palyginti su 2016 m. lygiu.

Dėl dujų gavybos JAV didėjimo ir JAV suskystintų gamtinių dujų eksporto į ES pradžios 2016 m. buvo užtikrintas patikimesnis dujų tiekimas Europoje ir visame pasaulyje. Šiuo metu Europa importuoja apie 70 % jai reikalingų dujų ir numatoma, kad ateityje ši dalis didės. Suskystintos gamtinės dujos taip pat yra svarbi ES įvairinimo strategijos dalis ir, kadangi ES yra antra pagal dydį dujų rinka pasaulyje (po JAV), Jungtinėms Amerikos Valstijoms ji teikia patrauklią realizacijos galimybę.

Kad importas į Europą toliau didėtų, JAV suskystintų gamtinių dujų kainos turi būti konkurencingos ES rinkoje. Be to, siekiant palengvinti importą, ypatingai svarbūs toliau išvardyti veiksmai.

Suskystintų gamtinių dujų pajėgumų plėtra ES ir JAV.

  • Suskystintų gamtinių dujų pajėgumų plėtra ES ir JAV.

ES turi gerai išvystytus suskystintų gamtinių dujų importo pajėgumus, iš kurių šiuo metu nepanaudojama apie 150 mlrd. kubinių metrų. Be to, dėl didelės strateginės jų reikšmės įvairinimo tikslams, esami pajėgumai plečiami ir kuriami nauji Adrijos jūroje (Kroatijos Krko saloje), Baltijos jūroje, visų pirma Lenkijoje, ir Viduržemio jūroje Graikijoje. Dėl to būtų galima reikšmingai padidinti suskystintų gamtinių dujų importą į ES.

Šiuo metu JAV gali skystinti 28 mlrd. kubinių metrų dujų ir iki 2023 m. šiuos pajėgumus numatyta padidinti dar 80 mlrd. kubinių metrų, tuo pačiu metu plėtojant suskystintų gamtinių dujų eksporto terminalus.

  • Turi būti panaikinti JAV reguliavimo apribojimai. ES nėra ne rinkos kliūčių JAV gamtinėms dujoms tiekti į ES. ES siekia panašių sąlygų iš JAV, visų pirma dėl reikalavimo iš anksto patvirtinti suskystintų gamtinių dujų eksportą į ES panaikinimo.

Dabartiniai skaičiai rodo, kad JAV suskystintų gamtinių dujų importas į ES augo.

  • Nuo pirmos JAV suskystintų gamtinių dujų siuntos į ES 2016 m. balandžio mėn. į ES iš JAV importuojamų suskystintų gamtinių dujųapimtis šiandien yra pasiekusi 2,8 mlrd. kubinių metrų.
  • Nuo 2016 m. pradžios ES iš JAV gavo per 40 suskystintų gamtinių dujų siuntų. 2017 m. eksportas į Europą sudarė daugiau kaip 10 % viso JAV suskystintų gamtinių dujų eksporto, palyginti su 5 % 2016 m.

Daugiau informacijos

Bendras ES ir JAV pareiškimas

Pagrindinė informacija apie suskystintas gamtines dujas (SGD)

PRIEDAS

1. JAV suskystintų gamtinių dujų importas į ES

Imagw

2. ES parama suskystintų gamtinių dujų pajėgumų plėtrai

2013–2018 m. pastatyti SGD terminalai

 

 

 

 

Valstybė narė

Terminalas

Veiklos pradžios metai

Pajėgumai (mlrd. m³ per metus)

ES bendras finansavimas

Italija

PLPDĮ „OLT Oshore LNG Toscana“

2013 m.

3,8

 

Lietuva

PLPDĮ „Independence“

2014 m.

4,0

27,4 mln. EUR (EIPT) jungiamiesiems vamzdynams

Prancūzija

Diunkerko SGD terminalas

2016 m.

13,0

 

Lenkija

Svinouiscio SGD terminalas

2016 m.

5,0

skirta 130 mln. EUR (EEPEG)

202 mln. EUR (ERPF)

iš viso 332 mln. EUR

Мalta

Maltos Delimaros SGD terminalas

2017 m.

0,7

0,7 mln. EUR tyrimams (EITP)

 

 

 

 

 

Statomi SGD terminalai

 

 

 

Valstybė narė

Terminalas

Veiklos pradžios metai

Pajėgumai (mlrd. m³ per metus)

ES bendras finansavimas

Graikija

Revithousos SGD terminalas (pajėgumų plėtra)

2018 m.

2,0 (nuo 5,0 iki 7,0)

50,8 mln. EUR (ERPF)

Ispanija

Tenerifės (Arico-Granadilla) SGD terminalas

2021 m.

1,3

 

Ispanija

Gran Kanarijos (Arinaga) SGD terminalas

2022 m.

1,3

 

 

 

 

 

 

SGD terminalai bendro intereso projektų (BPI) sąraše

 

 

 

Valstybė narė

Terminalas

Veiklos pradžios metai

Pajėgumai (mlrd. m³ per metus)

ES bendras finansavimas

Kroatija

Krko SGD terminalas

2019 m.

2,6

108 mln. EUR (EITP) terminalui16 mln. (EITP) išleidimo vamzdynui

iš viso 124 mln. EUR

Graikija

SGD terminalas Šiaurės Graikijoje

2020 m.

5,5

2 mln. (EITP) tyrimams

 

Kipras

Kipro SGD terminalas

2020 m.

 

101,2 mln. EUR (EITP)

Švedija

Geteborgo SGD terminalas

2021 m.

0,5

 

Lenkija

Svinouiscio SGD terminalas (pajėgumų plėtra)

2022 m.

2,5 (nuo 5,0 iki 7,5)

 

Airija

Šanono SGD terminalas

2022 m.

6,2

 

EITP – Europos infrastruktūros tinklų priemonė

EEPEG – Europos energetikos programa ekonomikai gaivinti

ERPF – Europos regioninės plėtros fondas

BIP – bendro intereso projektai

 

[1]Šaltinis – Tarptautinė energetikos agentūra.

IP/18/4920

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar