Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Zajednička izjava EU-a i SAD-a od 25. srpnja: raste uvoz ukapljenog prirodnog plina (UPP) iz SAD-a u Europsku uniju

Bruxelles, 9. kolovoza 2018.

Od dolaska prvog američkog broda za prijevoz UPP-a u portugalsku luku Sines u travnju 2016., uvoz ukapljenog prirodnog plina iz SAD-a u EU povećao se s nule na 2,8 milijardi kubičnih metara.

U Zajedničkoj izjavi danoj 25. srpnja u Washingtonu predsjednik Juncker i predsjednik Trump dogovorili su jačanje strateške suradnje između EU-a i SAD-a u području energetike. U tom bi kontekstu Europska unija uvozila više ukapljenog prirodnog plina iz Sjedinjenih Američkih Država u cilju diversifikacije i ostvarivanja sigurnije opskrbe energijom. EU i SAD stoga će nastojati olakšati trgovinu ukapljenim prirodnim plinom.

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je: Europska unija spremna je omogućiti daljnji uvoz ukapljenog prirodnog plina iz SAD-a koji je već sad u porastu. Porast izvoza ukapljenog prirodnog plina iz SAD-a, ako se izvozi po konkurentnim cijenama, mogao bi imati sve veću, stratešku ulogu u opskrbi plinom u EU-u, ali i SAD tome mora pridonijeti uklanjanjem birokratskih ograničenja na izvoz ukapljenog prirodnog plina. Obje strane imat će velike koristi od suradnje u području energetike.

Povjerenik za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete izjavio je: Diversifikacija je važan čimbenik sigurnosti opskrbe plinom u EU-u. Stoga je povećanje uvoza ukapljenog prirodnog plina iz SAD-a, po konkurentnoj cijeni, pozitivan razvoj događaja. Ono se događa u trenutku kad se domaća proizvodnja plina u EU-u smanjuje brže nego što je bilo predviđeno, a elektrane na ugljen u EU-u ubrzano se zatvaraju.

EU je sufinancirao ili preuzeo obvezu sufinanciranja infrastrukturnih projekata za UPP u vrijednosti od preko 638 milijuna EUR (vidjeti popis projekata u Prilogu 2.). Osim postojećih 150 milijardi kubičnih metara slobodnog kapaciteta, EU podupire 14 infrastrukturnih projekata u području ukapljenog prirodnog plina, čime će se do 2021. kapacitet povećati za dodatnih 15 milijardi kubičnih metara te će moći primiti ukapljeni prirodni plin iz SAD-a ako tržišni uvjeti za to budu povoljni i cijene konkurentne.

Postojećim zakonodavstvom SAD-a i dalje se zahtijevaju prethodna regulatorna odobrenja za izvoz ukapljenog prirodnog plina u Europu. SAD bi trebao ukloniti ta ograničenja i svoje propise prilagoditi kako bi se ukapljeni prirodni plin iz SAD-a lakše izvozio u Europu.

Na sastanku održanom 25. srpnja u Washingtonu predsjednici Juncker i Trump osnovali su izvršnu radnu skupinu. U međuvremenu su ostvareni kontakti između predsjednika Junckera i Trumpa, između EU-ove povjerenice za trgovinu Malmström i predstavnika SAD-a za trgovinu Lighthizera te između viših savjetnika predsjednika Junckera i predsjednika Trumpa (glavnog tajnika Komisije Martina Selmayra i glavnog gospodarskog savjetnika Bijele kuće Larryja Kudlowa).

Dogovoreno je da će se savjetnik za trgovinu predsjednika Junckera i visoki dužnosnik EU-a za trgovinu sastati sa svojim američkim kolegama 20. kolovoza u Washingtonu kako bi nastavili raditi na provedbi Zajedničke izjave. U tom kontekstu, EU i SAD u okviru spomenute izvršne radne skupine sada rade na povećanju izvoza ukapljenog prirodnog plina iz SAD-a u Europu.

Kontekst

Globalno tržište ukapljenog prirodnog plina postaje sve protočnije i konkurentnije. Očekuje se da će od 2017. do 2023. ukupna trgovina ukapljenim prirodnim plinom u svijetu porasti za više od 100 milijardi kubičnih metara, s 391 na 505 m³[1]. Međunarodna agencija za energiju predviđa da će se uvoz ukapljenog prirodnog plina u Europu do 2040. povećati za gotovo 20 % u odnosu na razinu u 2016.

Povećanje proizvodnje plina u SAD-u i početak izvoza ukapljenog prirodnog plina iz SAD-a u EU u 2016. pridonijeli su sigurnosti opskrbe plinom u Europi i svijetu. Europa trenutačno uvozom zadovoljava oko 70 % svojih potreba za plinom, a očekuje se da će se taj udio sljedećih godina povećati. Ukapljeni prirodni plin također je važan dio strategije diversifikacije EU-a, a EU je SAD-u privlačno tržište jer je nakon njega drugo najveće jedinstveno tržište plina u svijetu.

Da bi se uvoz u Europu dodatno povećao, američke cijene ukapljenog prirodnog plina trebaju biti konkurentne na tržištu EU-a. Osim toga, sljedeće su mjere ključne za olakšavanje uvoza:

Razvoj kapaciteta za ukapljeni prirodni plin u EU-u i SAD-u:

  • Rrazvoj kapaciteta za ukapljeni prirodni plin u EU-u i SAD-u:

EU ima razvijene kapacitete za uvoz ukapljenog prirodnog plina, s oko 150 milijardi kubičnih metara trenutačno slobodnog kapaciteta. Istodobno, s obzirom da njihovu stratešku važnost za diversifikaciju, postojeći se kapaciteti proširuju i razvijaju se novi u Jadranskome moru (na otoku Krku), u Baltičkome moru, posebno u Poljskoj, te u Sredozemnom moru u Grčkoj. Time će se omogućit znatno veći uvoz ukapljenog prirodnog plina u EU.

SAD trenutačno ima 28 milijardi kubičnih metara kapaciteta za ukapljivanje, a predviđa se da će se do 2023. taj kapacitet povećati za 80 milijardi kubičnih metara, uz istodobno širenje terminala za izvoz ukapljenog prirodnog plina.

  • potrebno je ukinuti regulatorna ograničenja SAD-a. EU nema netržišne prepreke za uvoz prirodnog plina iz SAD-a te želi imati sličan tretman SAD-a, posebno u pogledu uklanjanja zahtjeva za prethodno odobrenje izvoza ukapljenog prirodnog plina u EU.

Sadašnji podaci pokazuju da se uvoz ukapljenog prirodnog plina iz SAD-a u EU povećava:

  • Od prve pošiljke ukapljenog prirodnog plina iz SAD-a u EU u travnju 2016. do danas uvoz ukapljenog prirodnog plina iz SAD-a u EU dosegnuo je 2,8 milijardi kubičnih metara (milijardi m³).
  • Od početka 2016. EU je primio više od 40 pošiljki ukapljenog prirodnog plina iz SAD-a. U 2017. udio Europe u ukupnom izvozu ukapljenog prirodnog plina iz SAD-a činio je više od 10 %, u odnosu na 5 % 2016.

Više informacija

Zajednička izjava EU-a i SAD-a

Ukapljeni prirodni plin (UPP) – kontekst

PRILOG

1. Uvoz ukapljenog prirodnog plina iz SAD-a u EU

Image

2. Potpora EU-a izgradnji kapaciteta za UPP

Terminali za UPP izgrađeni 2013. – 2018.

 

 

 

Država članica

Terminal

Godina stavljanja u pogon

Kapacitet (milijardi m³ godišnje)

Sufinanciranje EU-a

Italija

OLT – plutajući UPP i FSRU terminal, Toskana

 

3,8

 

Litva

FSRU Independence

 

4,0

27,4 milijuna EUR (CEF) za spojne plinovode

Francuska

UPP terminal, Dunkerque

 

13,0

 

Poljska

UPP terminal, Świnoujście

 

5,0

dodijeljeno 130 milijuna EUR (EEPR)

202 milijuna EUR (EFRR)

ukupno 332 milijuna EUR

Malta

UPP terminal Delimara, Malta

 

0,7

0,7 milijuna EUR za studije (CEF)

 

 

 

 

 

 Terminali za UPP u izgradnji

 

 

 

Država članica

Terminal

Godina stavljanja u pogon

Kapacitet (milijardi m³ godišnje)

Sufinanciranje EU-a

Grčka

UPP terminal, Revithousssa (proširenje kapaciteta)

 

2,0 (s 5,0 na 7,0)

50,8 milijuna EUR (EFRR)

Španjolska

UPP terminal, Tenerife (Arlio-Graadilla)

 

1,3

 

Španjolska

UPP terminal, Gran Canaria (Arringa)

 

1,3

 

 

 

 

 

 

Terminali za UPP na popisu projekata od zajedničkog interesa (PZI)

 

 

 

Država članica

Terminal

Godina stavljanja u pogon

Kapacitet (milijardi m³ godišnje)

Sufinanciranje EU-a

Hrvatska

UPP terminal, Krk

 

2,6

108 milijuna EUR (CEF) za terminal, 16 milijuna EUR (CEF) za evakuacijski plinovod

ukupno 124 milijuna EUR

Grčka

UPP terminal u sjevernoj Grčkoj

 

5,5

2 milijuna EUR (CEF) za studije

 

Cipar

UPP terminal Cipar

 

 

101,2 milijuna EUR (CEF)

Švedska

UPP terminal Gotheburg

 

0,5

 

Poljska

UPP terminal, Świnoujście (proširenje kapaciteta)

 

2,5 (s 5,0 na 7,5)

 

Irska

UPP terminal, Shannon

 

6,2

 

CEF Instrument za povezivanje Europe

EEPR: Europski energetski program za oporavak

EFRR: Europski fond za regionalni razvoj

PZI: Projekti od zajedničkog interesa

 

[1]Izvor: Međunarodna agencija za energiju.

IP/18/4920

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar