Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Heinäkuun 25. päivänä annettu EU:n ja Yhdysvaltojen yhteinen lausuma: Nesteytetyn maakaasun tuonti Yhdysvalloista EU:hun kasvussa

Bryssel 9. elokuuta 2018

Ensimmäinen kaasusäiliöalus saapui Yhdysvalloista Portugaliin Sinesin satamaan huhtikuussa 2016. Tuolloin aloitettu nesteytetyn maakaasun tuonti Yhdysvalloista EU:hun on nyt 2,8 miljardia kuutiometriä.

Puheenjohtaja Juncker ja presidentti Trump antoivat 25. heinäkuuta Washington D.C:ssä yhteisen lausuman, jossa sovittiin EU:n ja Yhdysvaltojen energiaan liittyvän strategisen yhteistyön lisäämisestä. Sen puitteissa Euroopan unioni toisi enemmän nesteytettyä maakaasua (LNG) Yhdysvalloista monipuolistaakseen energiahuoltoa ja parantaakseen energian toimitusvarmuutta. Tämän vuoksi EU ja Yhdysvallat pyrkivät tekemään yhteistyötä nesteytetyn maakaasun kaupan helpottamiseksi.

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckertotesi, että Euroopan unioni on valmis helpottamaan nesteytetyn maakaasun tuonnin lisäämistä Yhdysvalloista.”Tuonti on lisääntynyt jo nyt. Jos Yhdysvalloista tuotu nesteytetty maakaasu hinnoitellaan kilpailukykyisesti, sillä voi olla yhä tärkeämpi strateginen rooli EU:n kaasun saannissa. Yhdysvaltojen on kuitenkin tehtävä oma osuutensa ja vähennettävä vientiä koskevia byrokraattisia rajoituksia. Yhteistyöstä energia-alalla koituu etua molemmille osapuolille.”

Ilmasto- ja energiakomissaari Miguel Arias Cañete sanoi monipuolistamisen olevan kaasun toimitusvarmuuden kannalta tärkeä tekijä. ”Kilpailukykyisesti hinnoitellun nesteytetyn maakaasun tuonnin lisääntyminen on siis tervetullutta. Samaan aikaan EU:n oma kaasuntuotanto vähenee arvioitua nopeammin, ja hiilivoimaloita poistetaan käytöstä kiihtyvällä vauhdilla.”

EU on yhteisrahoittanut tai sitoutunut yhteisrahoittamaan LNG-infrastruktuurihankkeita yli 638 miljoonan euron arvosta (ks. hankeluettelo liitteessä 2). EU:ssa on nesteytetyn maakaasun tuotannossa 150 miljardia kuutiometriä käyttämätöntä kapasiteettia. Lisäksi se tukee 14:ää maakaasuun liittyvää infrastruktuurihanketta, joiden avulla kapasiteetti kasvaa vielä 15 miljardilla kuutiometrillä vuoteen 2021 mennessä. Tämän infrastruktuurin kautta voidaan käsitellä Yhdysvalloista tuotua nesteytettyä maakaasua, jos markkinaolosuhteet ovat suotuisat ja hinnat kilpailukykyiset.

Yhdysvaltojen lainsäädännössä edellytetään edelleen ennakkohyväksyntää Eurooppaan suuntautuville nesteytetyn maakaasun lähetyksille. Näihin rajoituksiin on puututtava ja Yhdysvaltojen sääntöjä helpotettava Eurooppaan vietävän nesteytetyn maakaasun osalta.

Puheenjohtaja Juncker ja presidentti Trump perustivat tapaamisessaan 25. heinäkuuta Washington D.C:ssä toimeenpanevan työryhmän. Tämän jälkeen asiasta ovat pitäneet yhteyttä puheenjohtaja Juncker ja presidentti Trump, EU:n kauppakomissaari Cecilia Malmström ja Yhdysvaltojen kauppaedustaja Robert Lighthizer sekä puheenjohtaja Junckerin ja presidentti Trumpin johtavat neuvonantajat (komission pääsihteeri Martin Selmayr ja presidentti Trumpin taloudellinen neuvonantaja Larry Kudlow).

Puheenjohtaja Juncker ja EU:n kauppa-asioista vastaava johtava virkamies matkustavat 20. elokuuta Washington D.C:hin tapaamaan Yhdysvaltojen vastaavia tahoja jatkaakseen yhteisen lausuman täytäntöönpanoon liittyvää työtä. Sekä EU että Yhdysvallat työskentelevät nyt toimeenpanevan työryhmän puitteissa, jotta yhdysvaltalaisen nesteytetyn maakaasun tuontia Eurooppaan voitaisiin lisätä.

Tausta

Kilpailu maailmanlaajuisilla nesteytetyn maakaasun markkinoilla lisääntyy ja muuttuu jatkuvasti sujuvammaksi. Kaupan odotetaan lisääntyvän vuosina 2017–2023 yli 100 miljardia kuutiometriä 391:stä 505 miljardiin kuutiometriin.[1] Kansainvälinen energiajärjestö arvioi, että nesteytetyn maakaasun tuonti Eurooppaan lisääntyy miltei 20 prosenttia vuoteen 2040 mennessä vuoden 2016 tasosta.

Kaasuntuotannon lisääntyminen Yhdysvalloissa ja nesteytetyn maakaasun tuonnin aloittaminen EU:hun vuonna 2016 ovat osaltaan parantaneet Euroopan ja koko maailman kaasutoimitusten energiavarmuutta. Eurooppaan tuodaan tällä hetkellä noin 70 prosenttia sen tarvitsemasta kaasusta, ja tämän osuuden odotetaan kasvavan seuraavien vuosien aikana. Nesteytetty maakaasu on myös tärkeä osa EU:n monipuolistamisstrategiaa. EU:n kaasumarkkinat ovat maailman toiseksi suurimmat Yhdysvaltojen jälkeen, joten EU on Yhdysvalloille houkutteleva vaihtoehto.

Jotta vienti Eurooppaan voisi lisääntyä edelleen, Yhdysvaltojen asettamien nesteytetyn maakaasun hintojen on oltava kilpailukykyisiä EU:n markkinoilla. Lisäksi seuraavat toimet ovat keskeisiä tuonnin helpottamisen kannalta:

Nesteytetyn maakaasun kapasiteetin kehittäminen EU:ssa ja Yhdysvalloissa.

  • Nesteytetyn maakaasun kapasiteetin kehittäminen EU:ssa ja Yhdysvalloissa.

EU:n kapasiteetti tuoda nesteytettyä maakaasua on hyvä. Käyttämätöntä kapasiteettia on tällä hetkellä noin 150 miljardia kuutiometriä. Koska monipuolistaminen on strategisesti tärkeää, nykyistä kapasiteettia laajennetaan ja uutta luodaan Adrianmerellä (Krkin saarella Kroatiassa), Itämerellä – erityisesti Puolassa – sekä Välimerellä Kreikassa. Tämän ansiosta nesteytetyn maakaasun tuonti EU:hun voi lisääntyä merkittävästi.

Yhdysvaltojen nesteytyskapasiteetti on nyt 28 miljardia kuutiometriä ja lisääntyy vuoteen 2023 mennessä 80 miljardia kuutiometriä LNG-vientiterminaalien lisääntyessä.

  • Yhdysvaltojen asettamat rajoitteet on poistettava. EU:lla ei ole markkinoihin liittymättömiä esteitä Yhdysvalloista tuotavalle maakaasulle. EU pyrkii siihen, että se saa Yhdysvalloilta saman kohtelun ja että erityisesti poistetaan vaatimus, jonka mukaan nesteytetyn maakaasun viennille EU:hun on saatava ennakkohyväksyntä.

Nykyiset luvut osoittavat, että nesteytetyn maakaasun tuonti Yhdysvalloista EU:hun on lisääntynyt.

  • Sen jälkeen kun ensimmäinen nesteytetyn maakaasun lähetys saapui Yhdysvalloista vuonna 2016, nesteytetyn maakaasun tuonti EU:hun on lisääntynyt 2,8 miljardiin kuutiometriin.
  • Alkuvuoden 2016 jälkeen EU:hun on saapunut yli 40 nesteytetyn maakaasun rahtilähetystä Yhdysvalloista. Vuonna 2017 Euroopan osuus Yhdysvaltojen nesteytetyn maakaasun kokonaisviennistä oli yli 10 prosenttia, kun vuonna 2016 se oli 5 prosenttia.

Lisätietoja

EU:n ja Yhdysvaltojen yhteinen lausuma:

Nesteytetty maakaasu (LNG) – tausta

LIITE

1. Nesteytetyn maakaasun tuonti Yhdysvalloista EU:hun

Image

2. EU:n tuki nesteytetyn maakaasun kapasiteetille

Vuosina 2013–2018 rakennetut LNG-terminaalit

 

 

 

Jäsen-valtio

Terminaali

Aloittamis-vuosi

Kapasiteetti (kuutiometriä/vuosi)

EU:n yhteisrahoitus

Italia

FSRU OLT Oshore LNG Toscana

2013

3,8

 

Liettua

FSRU Independence

2014

4,0

27,4 milj. € (CEF) yhdysjohtoja varten

Ranska

Dunkerquen LNG-terminaali

2016

13,0

 

Puola

Świnoujścien LNG-terminaali

2016

5,0

130 milj. € myönnetty (EEPR)

202 milj. € (EAKR)

Yhteensä 332 milj. €

Malta

Delimaran LNG-terminaali

2017

0,7

0,7 milj. € tutkimuksia varten (CEF)

 

 

 

 

 

Rakenteilla olevat LNG-terminaalit

 

 

 

Jäsen-valtio

Terminaali

Aloittamis-vuosi

Kapasiteetti (kuutiometriä/vuosi)

EU:n yhteisrahoitus

Kreikka

Revithoussan LNG-terminaali (kapasiteetin lisääminen)

2018

2,0 (aiemmin 5,0, nyt 7,0)

50,8 milj. € (EAKR)

Espanja

Teneriffan (Arico-Granadilla) LNG-terminaali

2021

1,3

 

Espanja

Gran Canarian (Arinaga) LNG-terminaali

2022

1,3

 

 

 

 

 

 

Yhteistä etua koskevien hankkeiden luettelossa olevat LNG-terminaalit

 

 

 

Jäsen-valtio

Terminaali

Aloittamis-vuosi

Kapasiteetti (kuutiometriä/vuosi)

EU:n yhteisrahoitus

Kroatia

Krkin LNG-terminaali

2019

2,6

108 milj. € (CEF) terminaalia varten16 milj. € (CEF) siirtoputkea varten

Yhteensä 124 milj. €

Kreikka

Pohjois-Kreikan LNG-terminaali

2020

5,5

2 milj. € (CEF) tutkimuksia varten

 

Kypros

Kyproksen LNG-terminaali

2020

 

101,2 milj. € (CEF)

Ruotsi

Göteborgin LNG-terminaali

2021

0,5

 

Puola

Świnoujścien LNG-terminaali (kapasiteetin lisääminen)

2022

2,5 (aiemmin 5,0, nyt 7,5)

 

Irlanti

Shannonin LNG-terminaali

2022

6,2

 

CEF: Verkkojen Eurooppa -väline

EEPR: Euroopan energia-alan elvytysohjelma

EAKR: Euroopan aluekehitysrahasto

PCI: Yhteistä etua koskeva hanke

 

[1]Lähde: Kansainvälinen energiajärjestö.

IP/18/4920

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar