Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

ELi–USA 25. juuli ühisavaldus: USA veeldatud maagaasi import Euroopa Liitu on tõusuteel

Brüssel, 9. august 2018

2016. aasta aprillis saabus Portugali Sinesi sadamasse esimene USA veeldatud maagaasi tanker, tänaseks on veeldatud maagaasi import USAst ELi kasvanud 2,8 miljardi kuupmeetrini.

Oma 25. juulil Washingtonis tehtud ühisavalduses leppisid komisjoni president Juncker president Trump kokku ELi ja USA strateegilise koostöö tugevdamises energeetika vallas. Selle kohaselt impordiks Euroopa Liit Ameerika Ühendriikidest rohkem veeldatud maagaasi, et mitmekesistada ja paremini kindlustada oma energiavarustust. Seepärast teevad EL ja USA selle nimel tööd, et lihtsustada kaubandust veeldatud maagaasiga.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles: „Euroopa Liit on valmis lihtsustama USAst pärit veeldatud maagaasi impordi suurendamist ning see on praeguseks, kui sellest kõneleme, juba toimunud. USA veeldatud maagaasi suureneval ekspordil, mis toimub konkurentsivõimeliste hindade alusel, võiks olla ELi gaasivarustuses suurenev ja strateegiline roll, kuid USA peab tagama omalt poolt bürokraatlike piirangute kaotamise veeldatud maagaasi impordilt. Mõlemal poolel on energiavaldkonnas koostööd tehes palju võita.

Kliimameetmete ja energiapoliitika volinik Miguel Arias Cañete sõnas: „Mitmekesistamine on ELis gaasivarustuskindluse tagamise oluline element. Konkurentsivõimelise hinnaga veeldatud maagaasi importi USAst tuleb seepärast tervitada. See toimub ajal, kus ELi enda gaasitootmine on vähenemas arvatust kiiremini ja söeküttel töötavaid elektrijaamu kõrvaldatakse ELis kasutuselt kiirendatud korras."

EL on kaasrahastanud või kohustunud kaasrahastama veeldatud maagaasi taristu projekte üle 638 miljoni euro väärtuses (vt projektide nimekiri 2. lisas). Lisaks olemasolevale 150 miljardi kuupmeetri suurusele vabale võimsusele ELis toetab EL 14 veeldatud maagaasi taristuprojekti, millega suurendatakse aastaks 2021 läbilaskemahtu veel 15 miljardit kuupmeetrit ja mille abil saaks vastu võtta USAst pärit veeldatud maagaasi, kui turutingimused on sobivad ja hinnad konkurentsivõimelised.

Praegu nõutakse USA õigusaktidega veeldatud maagaasi veoks Euroopasse ikka veel eelnevat õiguslikku heakskiitu. Need piirangud on vaja kõrvaldada ja tuleb lihtsustada USA eeskirju USA veeldatud maagaasi eksportimiseks Euroopasse.

Presidendid Juncker ja Trump leppisid oma kohtumisel Washingtonis 25. juulil kokku rakendustöörühma loomises. Sellest ajast saadik on presidendid Juncker ja Trump, ELi kaubandusvolinik Malmström ja USA kaubandusesindaja Lighthizer ning president Junckeri ja president Trumpi kõrgetasemelised nõustajad (komisjoni peasekretär Martin Selmayr ja Valge Maja majandusnõunik Larry Kudlow) üksteisega suhelnud.

On kokku lepitud, et 20. augustil sõidavad president Junckeri kaubandusnõunik ja ELi kõrgem kaubandusametnik Washingtoni, et kohtuda oma USA kolleegidega, jätkamaks tööd ühisavalduse rakendamisel. Sellega seoses teevad EL ja USA kõnesoleva rakendustöörühma raames tööd eesmärgiga suurendada USA veeldatud maagasi eksporti Euroopasse.

Taustteave

Üleilmne veeldatud maagaasi turg on muutumas järjest likviidsemaks ja konkurentsivõimelisemaks. Eeldatakse, et aastatel 2017–2023 kasvab veeldatud maagasi üleilmne kaubavahetus rohkem kui 100 miljardi kuupmeetri võrra 391-lt 505-le[1]. Rahvusvahelise Energiaagentuuri hinnangul suureneb veeldatud maagaasi import Euroopasse 2040. aastaks peaaegu 20% võrreldes 2016. aasta tasemega.

Suurenev gaasitootmine USAs ja USA veeldatud maagaasi ELi eksportimise alustamine 2016. aastal on parandanud gaasivarustuskindlust Euroopas ja kogu maailmas. Euroopa impordib praegu umbes 70 % oma vajatavast gaasist ja eeldatavasti see protsent tõuseb lähiaastatel. Veeldatud maagaas on ka ELi mitmekesistamise strateegia oluline osa ja kuna EL on maailmas USA järel suuruselt teine ühtne maagaasi turg, on see USA jaoks atraktiivne võimalus.

Et suurendada Euroopasse suunduvat importi veelgi, peavad USA veeldatud maagaasi hinnad olema konkurentsivõimelised. Lisaks sõltub impordi lihtsustamine järgmistest meetmetest:

veeldatud maagaasiga seotud võimsuse arendamine ELis ja USAs:

  • veeldatud maagaasiga seotud võimsuse arendamineELis ja USAs:

ELis on veeldatud maagaasi impordivõimsus hästi välja arendatud, selle vaba maht on praegu umbes 150 miljardit kuupmeetrit. Arvestades mitmekesistamise strateegilist tähtsust, laiendatakse samal ajal olemasolevat mahtu ja arendatakse välja uut võimsust Aadria meres (Krki saarel Horvaatias), Läänemeres (Poolas) ja Vahemeres (Kreekas). See võimaldaks veeldatud maagaasi importi ELi oluliselt suurendada.

USA praegune veeldamisvõimsus on 28 miljardit kuupmeetrit ja seda kavatsetakse suurendada aastaks 2023 veel 80 miljardi kuupmeetri võrra, laiendades samal ajal oma veeldatud maagaasi eksporditerminale.

  • USA poolsed õiguslikud piirangud tuleb kõrvaldada. ELis ei oleliitu saabuva USA veeldatud maagaasi puhul turutõkkeid. EL soovib samasugust kohtlemist USA poolelt, eelkõige veeldatud maagaasi ELi eksportimise suhtes kehtiva eelneva õigusliku heakskiidu nõude kaotamist.

Praegused arvud näitavad, et USA veeldatud maagaasi import ELi on suurenenud:

  • alates USA veeldatud maagaasi esimese saadetise saabumisest ELi 2016. aasta aprillis imporditakse nüüd Ameerika Ühendriikidest ELijuba 2,8 miljardit kuupmeetrit;
  • alates 2016. aasta algusest on USAst ELi saabunud rohkem kui 40 veeldatud maagaasi veost. 2017. aastal langes Euroopa arvele üle 10% USA veeldatud maagaasi koguimpordist, võrreldes 5%ga aastal 2016.

Lisateave

ELi–USA ühisavaldus

Veeldatud maagaas – taustteave

LISA

1. Veeldatud maagaasi import Ameerika Ühendriikidest ELi

Image

2. ELi toetus veeldatud maagaasiga seotud võimsusele

Aastatel 2013–2018 ehitatud veeldatud maagaasi terminalid

 

 

 

Liikmesriik

Terminal

Algusaasta

Maht (miljardit m3 aastas)

ELi kaasrahastamine

Itaalia

FSRU OLT Oshore LNG Toscana

2013

3,8

 

Leedu

FSRU Independence

2014

4,0

27,4 milj eurot (CEF) ühendavate torustike jaoks

Prantsusmaa

Dunkerque LNG Terminal

2016

13,0

 

Poola

Swinoujscie LNG Terminal

2016

5,0

130 milj eurot (EEPR)

202 milj eurot (ERF)

332 milj eurot kokku

Malta

Malta Delimara LNG terminal

2017

0,7

0,7 milj eurot uuringuteks (CEF)

 

 

 

 

 

Ehitusetapis veeldatud maagaasi terminalid

 

 

 

Liikmesriik

Terminal

Algusaasta

Maht (miljardit m3 aastas)

ELi kaasrahastamine

Kreeka

Revithoussa LNG Terminal (mahu suurendamine )

2018

2,0 ( 5,0-lt 7,0-le)

50,8 milj eurot (ERF)

Hispaania

Tenerife (Arico-Granadilla) LNG terminal

2021

1,3

 

Hispaania

Gran Canaria (Arinaga) LNG terminal

2022

1,3

 

 

 

 

 

 

Veeldatud maagaasi terminalid ühishuviprojektide loendis

 

 

 

Liikmesriik

Terminal

Algusaasta

Maht (miljardit m3 aastas)

ELi kaasrahastamine

Horvaatia

Krk LNG terminal

2019

2,6

108 milj eurot (CEF) terminali jaoks 16 milj eurot (CEF) varutorujuhtme jaoks

124 milj eurot kokku

Kreeka

Veeldatud maagaasi terminal Põhja-Kreekas.

2020

5,5

2 milj eurot (CEF) uuringuteks

 

Küpros

Küprose veeldatud maagaasi terminal

2020

 

101,2 milj eurot (CEF)

Rootsi

Göteborgi veeldatud maagaasi terminal

2021

0,5

 

Poola

Świnoujście veeldatud maagaasi terminal (mahu suurendamine )

2022

2,5 ( 5,0-lt 7,5-le)

 

Iirimaa

Shannoni veeldatud maagaasi terminal

2022

6,2

 

CEF: Euroopa ühendamise rahastu

EEPR: Euroopa majanduse elavdamise energeetikakava

ERF: Euroopa Regionaalarengu Fond

PCI: ühishuviprojektid

 

[1]Allikas: Rahvusvaheline Energiaagentuur.

IP/18/4920

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar