Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Společné prohlášení EU a USA z 25. července: Dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) z USA do Evropské unie stoupá

Brusel 9. srpna 2018

Od dubna 2016, kdy do portugalského přístavu Sines připlul první americký tanker s LNG, stoupl dovoz zkapalněného zemního plynu z USA do EU z nuly na 2,8 miliardy m3.

Ve svém společném prohlášení vydaném dne 25. července ve Washingtonu D. C. se předseda Komise Juncker a americký prezident Trump dohodli, že posílí strategickou spolupráci mezi EU a USA v oblasti energetiky. V této souvislosti by Evropská unie měla ze Spojených států dovážet více zkapalněného zemního plynu, aby dosáhla diverzifikace a většího zabezpečení dodávek energie. Proto budou EU a USA usilovat o usnadnění obchodu se zkapalněným zemním plynem.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil: „Evropská unie je připravena usnadnit větší dovoz zkapalněného zemního plynu z USA, což se ostatně již děje. Rostoucí vývoz amerického zkapalněného zemního plynu, pokud bude cenově konkurenceschopný, by mohl hrát stále větší a strategickou úlohu v oblasti dodávek plynu do EU. Avšak i Spojené státy musí splnit svou úlohu a odstranit byrokratická omezení vývozu zkapalněného zemního plynu. Spolupráce v oblasti energetiky může být pro obě strany velice přínosná.“

Komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete k tomu uvedl: „Diverzifikace má velký význam pro zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu v EU. Rostoucí objem dovozu zkapalněného zemního plynu z USA za konkurenceschopné ceny je proto vítaný. Dochází k němu v době, kdy domácí produkce plynu v EU klesá rychleji, než se očekávalo, a zrychlilo se také odstavování uhelných elektráren v Unii.“

EU poskytla nebo přislíbila spolufinancování pro projekty infrastruktury LNG v hodnotě více než 638 milionů eur (viz seznam projektů v příloze 2). Vedle stávající volné kapacity Unie v objemu 150 miliard metrů krychlových podporuje EU 14 infrastrukturních projektů v oblasti zkapalněného zemního plynu, které do roku 2021 kapacitu zvýší o dalších 15 miliard m3. Dovoz zkapalněného zemního plynu z USA by tedy využila, ovšem za vhodných tržních podmínek a za konkurenceschopné ceny.

Právní předpisy Spojených států v současnosti stále vyžadují pro vývoz LNG do Evropy předchozí povolení regulačních orgánů. Tato omezení je třeba řešit a americká pravidla pro vývoz zkapalněného zemního plynu ze Států do Unie zjednodušit.

Předseda Jean-Claude Juncker a prezident Donald Trump ustanovili na své schůzce ve Washingtonu D. C. dne 25. července výkonnou pracovní skupina. Od té doby proběhly kontakty mezi předsedou Junckerem a prezidentem Trumpem, mezi komisařkou EU pro obchod Malmströmovou a zmocněncem USA pro obchod Lighthizerem a mezi hlavními poradci předsedy Junckera a prezidenta Trumpa (generálním tajemníkem Komise Martinem Selmayrem a hlavním ekonomickým poradcem Bílého domu Larrym Kudlowem).

Bylo dohodnuto, že obchodní poradce předsedy Junckera a vyšší úředník EU pro obchod odletí 20. srpna do Washingtonu na schůzku se svými americkými protějšky, aby pokračovali v realizaci společného prohlášení. V této souvislosti nyní EU a USA v rámci této pracovní skupiny usilují o zvýšení vývozu zkapalněného zemního plynu ze Spojených států do Evropy.

Souvislosti

Pružnost a konkurenceschopnost globálního trhu se zkapalněným zemním plynem čím dál více posiluje. Očekává se, že v letech 2017 až 2023 vzroste světový obchod se zkapalněným zemním plynem o více než 100 miliard metrů krychlových (z 391 na 505)[1]. Mezinárodní energetická agentura předpokládá, že dovoz LNG do Evropy se do roku 2040 zvýší téměř o 20 % oproti úrovni z roku 2016.

Nárůst produkce plynu v USA a zahájení vývozu amerického zkapalněného zemního plynu do EU v roce 2016 zlepšily bezpečnost dodávek plynu v Evropě i na celém světě. Evropa dnes dováží 70 % potřebného plynu a tento podíl se má v nadcházejících letech zvyšovat. Zkapalněný zemní plyn je také důležitou součástí strategie EU pro diverzifikaci. Vzhledem k tomu, že EU tvoří druhý největší jednotný trh s plynem na světě po USA, je z tohoto hlediska pro Spojené státy atraktivní.

Aby se dovoz zkapalněného zemního plynu do Evropy nadále zvyšoval, musí jej USA nabízet za ceny, které budou na trhu EU konkurenceschopné. Pro usnadnění dovozu mají zásadní význam rovněž tato opatření:

Rozvoj kapacit pro zkapalněný zemní plyn v EU i v USA:

  • Rozvoj kapacit pro zkapalněný zemní plyn v EU i v USA:

EU má rozvinuté kapacity pro dovoz zkapalněného zemního plynu a její volné kapacity dnes dosahují přibližně 150 miliard m3. Ovšem vzhledem k jejich strategickému významu pro diverzifikaci se stávající kapacity rozšiřují a vytvářejí se kapacity nové – v Jaderském moři (na ostrově Krk v Chorvatsku), v Baltském moři, zejména v Polsku, a ve Středozemním moři v Řecku. To by umožnilo značné zvýšení dovozu LNG do EU.

Spojené státy mají v současné době kapacitu na zkapalňování plynu v objemu 28 miliard metrů krychlových a do roku 2023 by ji měly navýšit o dalších 80 miliard m3. Zároveň mají rozšířit své vývozní terminály LNG.

  • Je třeba zrušit regulační omezení ze strany USA. EU nemá žádné netržní překážky pro dovoz zemního plynu ze Spojených států. Unie usiluje o podobné zacházení ze strany USA, zejména pokud jde o odstranění požadavku na předchozí schválení vývozu LNG do EU.

Z aktuálních údajů vyplývá, že objem dovozu zkapalněného zemního plynu z USA do EU se zvyšuje:

  • Od první dodávky amerického LNG v dubnu 2016 dosáhl dnes dovoz zkapalněného zemního plynu z USA do EU již objemu 2,8 miliardy metrů krychlových.
  • Od počátku roku 2016 dorazilo do EU již přes 40 dodávek zkapalněného zemního plynu z USA. V roce 2017 mířilo do Evropy více než 10 % amerického vývozu LNG, zatímco v roce 2016 to bylo jen 5 %.

Další informace

Společné prohlášení EU a USA

Zkapalněný zemní plyn (LNG) – obecné souvislosti

PŘÍLOHA

1. Dovoz zkapalněného zemního plynu z USA do EU

Image

2. Podpora EU pro kapacity pro zkapalněný zemní plyn

Terminály LNG vystavěné v letech 2013–2018

 

 

 

Členský stát

Terminál

Rok zahájení

Kapacita (v miliardách m³ ročně)

Spolufinancování z rozpočtu EU

Itálie

FSRU OLT Oshore LNG Toscana

2013

3,8

 

Litva

FSRU Independence

2014

4,0

27,4 mil. EUR z CEF na propojovací plynovody

Francie

Terminál LNG Dunkerque

2016

13,0

 

Polsko

Terminál LNG Świnoujście

2016

5,0

130 mil. EUR z EEPR

202 mil. EUR z EFRR

Celkem 332 mil. EUR

Malta

Terminál LNG Malta Delimara

2017

0,7

0,7 mil. EUR z CEF na studie

 

 

 

 

 

Terminály pro zkapalněný zemní plyn ve výstavbě

 

 

 

Členský stát

Terminál

Rok zahájení

Kapacita (v miliardách m³ ročně)

Spolufinancování z rozpočtu EU

Řecko

Terminál LNG Revithoussa (rozšíření kapacity)

2018

2,0 (z 5,0 na 7,0)

50,8 mil. EUR z EFRR

Španělsko

Terminál LNG Tenerife (Arico-Granadilla)

2021

1,3

 

Španělsko

Terminál LNG Gran Canaria (Arinaga)

2022

1,3

 

 

 

 

 

 

Terminály LNG v seznamu projektů společného zájmu (PSZ)

 

 

 

Členský stát

Terminál

Rok zahájení

Kapacita (v miliardách m³ ročně)

Spolufinancování z rozpočtu EU

Chorvatsko

Terminál LNG Krk

2019

2,6

108 mil. EUR z CEF na terminál
16 mil. EUR z CEF na odčerpávací plynovod

Celkem 124 mil. EUR

Řecko

Terminál LNG v severním Řecku

2020

5,5

2 mil. EUR z CEF na studie

 

Kypr

Terminál LNG na Kypru

2020

 

101,2 mil. EUR z CEF

Švédsko

Terminál LNG Gothenburg

2021

0,5

 

Polsko

Terminál LNG Świnoujście (rozšíření kapacity)

2022

2,5 (z 5,0 na 7,5)

 

Irsko

Terminál LNG Shannon

2022

6,2

 

CEF: Nástroj pro propojení Evropy

EEPR: Evropský energetický program pro hospodářské oživení

EFRR: Evropský fond pro regionální rozvoj

PSZ: projekty společného zájmu

 

[1]Zdroj: Mezinárodní energetická agentura.

IP/18/4920

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar