Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska solidarnostna enota: Komisija objavlja nov razpis za zbiranje projektnih predlogov

Bruselj, 10. avgusta 2018

Evropska komisija poziva zainteresirane strani, naj predstavijo zamisli za projekte v okviru evropske solidarnostne enote. Iz proračuna EU je bilo odobrenih 44 milijonov evrov za izbrane projekte, v katerih bodo lahko sodelovali mladi iz vse Evrope in zunaj nje.

Gre za prvega v nizu razpisov, ki bodo do konca leta 2020 najmanj 100 000 mladim omogočili sodelovanje v evropski solidarnostni enoti.

Evropski komisar za proračun in človeške vire Günther H. Oettinger je povedal: „S tem novim razpisom v okviru evropske solidarnostne enote izpolnjujemo zavezo, da bomo mladim omogočili več priložnosti za sodelovanje v solidarnostnih aktivnostih. Evropska solidarnostna enota, ki se financira iz proračuna EU, mladim omogoča najboljši način za učenje, izmenjavo in vlaganje energije za skupno dobro.“

Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics je dejal: „Solidarnost je ena od ključnih vrednot Evropske unije. Mladi po vsej EU vedno znova dokazujejo svojo pripravljenost pomagati ljudem v stiski. Z vzpostavitvijo posebnega okvira in zagotavljanjem potrebnih finančnih sredstev za obdobje 2018–2020 jim želimo dati več priložnosti za angažiranost, tudi možnost oblikovanja skupin prostovoljcev z lastnimi zamislimi za solidarnostne projekte.“

Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je dodala: „Evropska solidarnostna enota pomaga mladim pri poklicnem razvoju in njihovem vključevanju na trg dela. S svojo močno evropsko razsežnostjo solidarnosti jim omogoča, da razvijejo medosebne spretnosti in pridobijo novo znanje, kar bo obogatilo njih in družbo na splošno.“

Kateri projekti so upravičeni?

Danes objavljeni razpis je odprt za več vrst projektov kot kdaj koli prej, saj bodo poleg dolgoročnih prostovoljstev, pripravništev in delovnih mest za posameznike na področju solidarnosti upravičeni naslednji projekti:

  • Organizacije bodo lahko skupinam prostovoljcev ponudile kratkoročne projekte (od dveh tednov do dveh mesecev). Najprej bodo organizacije morale prejeti znak kakovosti, za katerega se lahko prijavijo kadar koli, tako da vložijo zahtevo pri nacionalni agenciji programa Erasmus+, v nekaterih primerih pa pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

  • Za financiranje se lahko prijavijo ne le javni in zasebni organi s sedežem v državah članicah EU, temveč bodo tudi mladi, ki se registrirajo na portalu evropske solidarnostne enote, lahko oblikovali skupino najmanj petih udeležencev in sami organizirali solidarnostne aktivnosti pod vodstvom mladih.

  • Pri nekaterih projektih evropske solidarnostne enote na področju prostovoljstva lahko sodelujejo tudi organizacije z Islandije, Norveške, iz Lihtenštajna, Turčije, nekdanje jugoslovanske republike Makedonije in drugih partnerskih držav.

Naslednji koraki

Projekti v okviru danes objavljenega razpisa za zbiranje predlogov bodo izbrani, potem ko bosta Evropski parlament in Svet po političnem dogovoru, doseženem junija 2018, uradno sprejela predlog Komisije. Rok za predložitev projektov je 16. oktober 2018, razen za projekte skupin prostovoljcev, ki se lahko predložijo do 18. februarja 2019.

Ozadje

Podrobni pogoji danes objavljenega razpisa za zbiranje predlogov, vključno s prednostnimi področji in navodili za vložitev vlog za vsak projekt, so na voljo v vodniku po evropski solidarnostni enoti (European Solidarity Corps Guide).

Evropska solidarnostna enota je bila ustanovljena decembra 2016. Do zdaj se je registriralo 72 000 mladih, od tega jih je približno 7 000 vključenih v solidarnostne aktivnosti.

Komisija je maja 2017 predstavila predlog, v skladu s katerim bi se evropski solidarnostni enoti namenilo več kot 340 milijonov evrov, njena pravna struktura pa bi se okrepila, tako da bi v njej lahko do konca leta 2020 sodelovalo 100 000 mladih. Evropski parlament in Svet sta junija 2018 dosegla politični dogovor o tem predlogu, ki ga morata zdaj oba uradno sprejeti. Medtem se lahko sprejmejo pripravljalni ukrepi, med katerimi je današnja objava razpisa za zbiranje predlogov.

Komisija je 11. junija 2018 predstavila predlog za evropsko solidarnostno enoto po letu 2020, s katerim bi enoti dodelili 1,26 milijarde evrov in tako okoli 350 000 mladim omogočili sodelovanje v solidarnostnih aktivnostih.

Več informacij

Okrepljena evropska solidarnostna enota: skupna izjava komisarjev Navracsicsa in Oettingerja ter komisarke Thyssen (27. junij 2018)

Informativni pregled: Evropska solidarnostna enota v akciji

Sporočilo za medije: Evropske solidarnostne enote: Komisija želi z več kot 340 milijoni evrov vanje do leta 2020 vključiti več kot 100 000 mladih

Razpis in vodnik po evropski solidarnostni enoti

Portal evropske solidarnostne enote

IP/18/4839

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar