Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas Solidaritātes korpuss: Komisija publicē jaunu uzaicinājumu iesniegt projektu priekšlikumus

Briselē, 2018. gada 10. augustā

Eiropas Komisija aicina ieinteresētās personas nākt klajā ar Eiropas Solidaritātes korpusa projektu idejām. Atlasīto projektu īstenošanai no ES budžeta atvēlēti 44 miljoni eiro, un tajos varēs piedalīties visi jaunieši Eiropā un ārpus tās.

Šis ir pirmais uzaicinājums uzaicinājumu virknē, kas laikā līdz 2020. gada beigām dos iespēju piedalīties Solidaritātes korpusā vismaz 100 000 jauniešu.

ES budžeta un cilvēkresursu komisārs Ginters H. Etingers sacīja: “Ar šo jauno uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus Eiropas Solidaritātes korpusa projektu īstenošanai mēs pildām savu solījumu — piedāvāt jauniešiem plašākas iespējas iesaistīties solidaritātes darbībās. Eiropas Solidaritātes korpuss, ko finansē no ES budžeta, piedāvā jauniešiem vislabāko satvaru, kurā mācīties, dalīties pieredzē un veltīt savu enerģiju visas sabiedrības kopīgam labumam.”

ES izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras komisārs Tibors Navračičs: “Solidaritāte ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām. Jaunieši visā Eiropas Savienībā atkal un atkal ir apliecinājuši vēlmi palīdzēt grūtībās nonākušajiem. Izstrādājot īpaši šim nolūkam paredzētu satvaru un piešķirot 2018.–2020. gadam nepieciešamo finansējumu, vēlamies jauniešiem dot plašākas iespējas iesaistīties, ieskaitot iespējas veidot brīvprātīgo grupas un piedāvāt solidaritātes projektu idejas.”

Nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Teisena piebilda: “Eiropas Solidaritātes korpuss sekmē jauniešu profesionālo izaugsmi un palīdz viņiem iekļauties darba tirgū. Darbodamies visas Eiropas mērogos, Eiropas Solidaritātes korpuss jauniešiem dod lieliskas iespējas izkopt savstarpējo attiecību prasmes un iegūt jaunas zināšanas, kas nodrošina pievienoto vērtību gan pašiem jauniešiem, gan visai sabiedrībai.”

Kuri projekti ir tiesīgi pieteikties?

Šodien publicētais uzaicinājums ir atvērts plašākam projektu klāstam nekā jebkad agrāk. Papildus ilgākiem individuāliem brīvprātīgā darba, prakses un darba norīkojumiem solidaritātes jomā tiesīgi pieteikties būs arī turpmāk uzskaitītie projekti:

  • organizācijas brīvprātīgo komandām varēs piedāvāt īstermiņa projektus (no 2 nedēļām līdz 2 mēnešiem). Organizācijām vispirms būs jāsaņem kvalitātes zīme, uz kuru tās var pieteikties jebkurā laikā, iesniedzot pieprasījumu “Erasmus+” valsts aģentūrai vai, atsevišķos gadījumos, Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai;

  • uz finansējumu var pieteikties ne tikai publiskas un privātas struktūras no ES dalībvalstīm. Arī jaunieši, kas reģistrējušies Eiropas Solidaritātes korpusa portālā, varēs veidot grupas, kuru sastāvā ir vismaz 5 dalībnieki, un izveidot paši savus jauniešu vadītus solidaritātes projektus;

  • atsevišķos Eiropas Solidaritātes korpusa projektos brīvprātīgā darba jomā var piedalīties arī organizācijas no Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas, Turcijas, Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas un citām partnervalstīm.

Turpmākie pasākumi

Saistībā ar šodien publicēto uzaicinājumu iesniegtos projektus atlasīs pēc tam, kad Eiropas Parlaments un Padome oficiāli pieņems Komisijas priekšlikumu, par kuru 2018. gada jūnijā ir panākta politiska vienošanās. Pieteikšanās termiņš ir 2018. gada 16. oktobris, savukārt brīvprātīgo komandu projektus varēs iesniegt līdz 2019. gada 18. februārim.

Konteksts

Šodien publicētā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus detalizētie noteikumi, ieskaitot prioritātes un norādījumus par pieteikumu iesniegšanu par katru projektu, atrodami Eiropas Solidaritātes korpusa rokasgrāmatā.

Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīva aizsākās 2016. gada decembrī. Kopš iniciatīvas sākuma Eiropas Solidaritātes korpusā reģistrējušies vairāk nekā 72 000 jauniešu, un aptuveni 7000 jauniešu jau ir iesaistīti solidaritātes darbībās.

2017. gada maijā Komisija nāca klajā ar priekšlikumu piešķirt Eiropas Solidaritātes korpusam 340 miljonus eiro un nostiprināt korpusa tiesisko regulējumu, lai līdz 2020. gadam nodrošinātu iespēju piedalīties 100 000 jauniešu. Eiropas Parlaments un Padome 2018. gada jūnijā panāca politisku vienošanos par šo priekšlikumu, un tagad tas ir oficiāli jāpieņem abām iestādēm. Gaidot šo pieņemšanu, var veikt sagatavošanas darbus, piemēram, publicēt uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus.

2018. gada 11. jūnijā Komisija publiskoja priekšlikumu par Eiropas Solidaritātes korpusu pēc 2020. gada. Priekšlikums paredz piešķirt 1,26 miljardus eiro solidaritātes darbībām, kurās iesaistīsies aptuveni 350 000 jauniešu.

Sīkāka informācija

Stiprāks Eiropas Solidaritātes korpuss: Komisāru Tibora Navračiča, Gintera Etingera un Mariannas Teisenas kopīgs paziņojums (2018. gada 27. jūnijs)

Faktu lapa: Eiropas Solidaritātes korpuss darbībā

Paziņojums presei: Eiropas Solidaritātes korpuss: Komisija ierosina piešķirt vairāk nekā 340 miljonus eiro, lai līdz 2020. gadam nodrošinātu 100 000 brīvprātīgā darba, prakses un darba vietas

Eiropas Solidaritātes korpuss: uzaicinājums iesniegt priekšlikumus un rokasgrāmata

Eiropas Solidaritātes korpusa portāls

IP/18/4839

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar