Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos solidarumo korpusas. Komisija paskelbė naują kvietimą teikti projektų pasiūlymus

Briuselis, 2018 m. rugpjūčio 10 d.

Europos Komisija ragina suinteresuotuosius subjektus teikti Europos solidarumo korpuso projektų idėjas. ES biudžete atidėta iš viso 44 mln. eurų atrinktiems projektams, kuriuose galės dalyvauti visi Europos ir kitų šalių jaunuoliai.

Tai pirmas iš kvietimų teikti pasiūlymus, kuriais iki 2020 m. pabaigos dalyvauti korpuso veikloje bus sudarytos sąlygos ne mažiau kaip 100 000 jaunuolių.

Už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris: „Paskelbdami šį naują kvietimą teikti Europos solidarumo korpuso projektų pasiūlymus vykdome savo įsipareigojimą sukurti daugiau galimybių jaunimui dalyvauti solidarumo veikloje. Iš ES biudžeto finansuojamas Europos solidarumo korpusas yra geriausias būdas jaunimui mokytis, dalytis ir panaudoti savo energiją bendram labui.“

Už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys Tiboras Navracsicsius: „Solidarumas – viena iš pagrindinių Europos Sąjungos vertybių. Jaunuoliai visoje ES ne kartą pademonstravo norą padėti tiems, kam reikia pagalbos. Sukurdami specialią sistemą ir skirdami būtinų lėšų 2018–2020 m. laikotarpiu norime jiems suteikti daugiau galimybių dalyvauti, be kita ko, surinkti savanorių grupę ir pateikti savo solidarumo projektų idėjas.“

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssen: „Europos solidarumo korpusas padeda jaunuoliams siekti profesinio tobulėjimo ir integruotis į darbo rinką. Kadangi šioje solidarumo veikloje stiprus europinis matmuo, jaunuoliai įgyja išskirtinę galimybę ugdyti bendravimo įgūdžius ir pasisemti naujų žinių. Tai naudinga ir jiems patiems, ir visai visuomenei.“

Kokie projektai atitinka reikalavimus?

Pagal šiandien paskelbtą kvietimą galima teikti įvairesnių projektų paraiškas nei kada nors anksčiau – be ilgesnį laiką trunkančios individualios savanoriškos veiklos, stažuočių ir darbo solidarumo srityse, reikalavimus atitiks ir toliau nurodyti projektai.

  • Organizacijos galės siūlyti trumpalaikius projektus (nuo 2 savaičių iki 2 mėnesių) savanorių grupėms. Organizacijos pirmiausia turės gauti kokybės ženklą, kurio jos gali prašyti bet kuriuo metu pateikdamos prašymą programos „Erasmus+“ nacionalinei agentūrai arba, tam tikrais atvejais, Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai.

  • Finansavimo gali prašyti ne tik ES valstybėse narėse įsisteigusios viešosios ir privačiosios įstaigos. Europos solidarumo korpuso portale užsiregistravę jaunuoliai taip pat galės sudaryti bent 5 dalyvių grupę ir vykdyti savo solidarumo projektus, kuriems vadovaus jaunimas.

  • Tam tikruose Europos solidarumo korpuso savanoriškos veiklos projektuose gali dalyvauti ir organizacijos iš ne ES šalių – Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos, Turkijos, buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir kitų šalių partnerių.

Tolesni veiksmai

Projektai pagal šiandien paskelbtą kvietimą teikti pasiūlymus bus atrinkti, kai Europos Parlamentas ir Taryba oficialiai priims Komisijos pasiūlymą, dėl kurio politinį susitarimą jie pasiekė 2018 m. birželį. Pasiūlymų teikimo terminas – 2018 m. spalio 16 d., išskyrus savanorių grupių projektus – jos paraiškas gali teikti iki 2019 m. vasario 18 d.

Pagrindiniai faktai

Išsamios šiandien paskelbto kvietimo teikti pasiūlymus sąlygos, įskaitant paraiškų teikimo dėl kiekvieno projekto prioritetus ir nurodymus, pateikiamos Europos solidarumo korpuso vadove.

Europos solidarumo korpusas veiklą pradėjo 2016 m. gruodį. Nuo tada užsiregistravo apie 72 000 jaunuolių. Apie 7 000 iš jų dalyvauja solidarumo veikloje.

2017 m. gegužę Komisija pateikė pasiūlymą ES solidarumo korpusui skirti daugiau kaip 340 mln. eurų ir sustiprinti jo teisinę struktūrą, kad iki 2020 m. pabaigos dalyvauti galėtų 100 000 jaunuolių. 2018 m. birželį Europos Parlamentas ir Taryba dėl šio pasiūlymo pasiekė politinį susitarimą. Dabar abi institucijos turi jį priimti oficialiai. Iki to laiko galima imtis parengiamųjų veiksmų, tokių kaip šiandien paskelbtas kvietimas teikti pasiūlymus.

2018 m. birželio 11 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos solidarumo korpuso po 2020 m., kuriuo skiriama 1,26 mlrd. eurų, kad maždaug 350 000 jaunuolių galėtų dalyvauti solidarumo veikloje.

Daugiau informacijos

Europos solidarumo korpuso stiprinimas. Bendras Komisijos narių T. Navracsicsiaus, G. Oettingerio ir M. Thyssen pareiškimas (2018 m. birželio 27 d.)

Informacijos suvestinė „Europos solidarumo korpuso veikla“

Pranešimas spaudai „Europos solidarumo korpusas. Komisija siūlo per 340 mln. EUR, kad iki 2020 m. būtų sukurta 100 000 vietų savanoriams, stažuotojams ir darbuotojams“

Europos solidarumo korpuso kvietimas teikti pasiūlymus ir vadovas

Europos solidarumo korpuso portalas

IP/18/4839

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar