Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Európai Szolidaritási Testület: a Bizottság új projektpályázatot hirdet meg

Brüsszel, 2018. augusztus 10.

Az Európai Bizottság felhívja az érdekelt feleket, hogy terjesszenek elő az Európai Szolidaritási Testület keretében megvalósítandó projektekre vonatkozó elképzeléseket. Az uniós költségvetésen belül egy összesen 44 millió euró összegű előirányzat áll rendelkezésre a kiválasztott projektek fedezésére, amelyek valamennyi európai és számos Európán kívüli fiatal előtt is nyitva állnak majd.

E felhívás – amelyet a jövőben továbbiak is követnek – 2020 végéig legalább 100 000 fiatal számára teszi lehetővé, hogy részt vegyen a Testület tevékenységeiben.

Günther H. Oettinger, a költségvetésért és az emberi erőforrásokért felelős biztos elmondta: „Az Európai Szolidaritási Testület keretében meghirdetett új pályázat azon kötelezettségvállalásunk teljesítését szolgálja, amely révén több lehetőséget kívánunk biztosítani a fiataloknak a szolidaritási tevékenységekbe való bekapcsolódásra. Az uniós költségvetésből finanszírozott Európai Szolidaritási Testület a legjobb keretet jelenti a fiatalok számára ahhoz, hogy tanuljanak, megosszák egymással tapasztalataikat, és energiájukat a közjó érdekében való munkálkodásra fordítsák.”

Navracsics Tibor, az oktatásért, a kultúráért, az ifjúságért és a sportért felelős biztos így nyilatkozott: „A szolidaritás az Európai Unió egyik legfontosabb értéke. Az európai fiatalok újból és újból bizonyságot tesznek arról, hogy készek segíteni a rászorulóknak. A kifejezetten e célnak szentelt keret létrehozásával és a szükséges forrásoknak a 2018–2020-as időszakra történő rendelkezésre bocsátásával a szándékunk az, hogy több alternatívát biztosítsunk számukra a szolidaritás iránti elköteleződésre, ideértve annak lehetőségét is, hogy önkéntesek csoportjait hozzák létre és saját maguk kezdeményezzenek szolidaritási projekteket.”

Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztos hozzátette: „Az Európai Szolidaritási Testület elősegíti a fiatalok szakmai fejlődését és munkaerőpiaci integrációját. A Testület határozott európai és szolidáris jellege révén rendkívüli lehetőséget kínál a fiataloknak arra, hogy fejlesszék interperszonális készségeiket és új ismeretekre tegyenek szert, ami nemcsak számukra, hanem az egész társadalom számára is hozzáadott értéket jelent.”

Mely projektek támogathatók?

A mai napon közzétett felhívás a projektek minden eddiginél szélesebb körét öleli fel. A szolidaritási célú, hosszabb távú egyéni önkéntes munka, szakmai gyakorlat és foglalkoztatás mellett a következő projektek támogathatók:

  • a szervezetek rövid távú (2 héttől 2 hónapig terjedő időtartamú) projekteket kínálhatnak önkéntesek csoportjainak. A szervezeteknek először minőségi védjegyet kell szerezniük, amelyért bármikor folyamodhatnak az Erasmus+ nemzeti irodához, illetve – bizonyos esetekben – az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez intézett kérelem benyújtásával.

  • A forrásokra nem csupán az uniós tagállamokban székhellyel rendelkező állami és magánszervezetek pályázhatnak. Az Európai Szolidaritási Testület portálján regisztrált fiatalok is lehetőséget kapnak arra, hogy legalább öt résztvevőből álló csoportot hozzanak létre, és saját maguk kezdeményezzenek fiatalok által irányított szolidaritási tevékenységeket.

  • Az Európai Szolidaritási Testületnek az önkéntesség területén megvalósítandó egyes projektjeiben nem uniós szervezetek is részt vehetnek Izlandról, Liechtensteinből, Norvégiából, Törökországból, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból és más partnerországokból.

A következő lépések

A mai napon közzétett pályázati felhívás keretében azt követően kerül sor projektek kiválasztására, hogy az Európai Parlament és a Tanács a 2018 júniusában létrejött politikai megállapodásuk nyomán hivatalosan is elfogadja a bizottsági javaslatot. A pályázatok benyújtásának határideje 2018. október 16., kivéve az önkéntes munkára vállalkozó csapatok projektjeit, amelyek esetében 2019. február 18-ig lehet pályázni.

Háttér-információk

A ma közzétett pályázati felhívás részletes feltételei, többek között a kiemelt területekkel és az egyes projektekhez kapcsolódó pályázatok benyújtásával kapcsolatos tudnivalók az Európai Szolidaritási Testület útmutatójában olvashatók.

Az Európai Szolidaritási Testület 2016 decemberében jött létre. Azóta 72 000 fiatal regisztrált a Testület portálján és közülük hétezren már részt is vettek szolidaritási tevékenységekben.

2017 májusában a Bizottság az Európai Szolidaritási Testület több mint 340 millió euró összegű finanszírozására és jogi keretrendszerének megerősítésére irányuló javaslatot terjesztett elő annak érdekében, hogy 2020 végéig 100 000 fiatal vehessen részt a Testület tevékenységeiben. 2018 júniusában az Európai Parlament és a Tanács politikai megállapodásra jutott e javaslatról, amelyet most mindkét intézménynek hivatalosan is el kell fogadnia. Addig is, amíg erre sor kerül, lehetőség van előkészítő lépések megtételére; ezek közé tartozik a mai napon közzétett pályázati felhívás is.

A Bizottság 2018. június 11-én mutatta be arra vonatkozó javaslatát, hogy miképpen működjön az Európai Szolidaritási Testület 2020 után. A javasolt 1,26 milliárd eurós költségvetés mintegy 350 000 fiatalnak teszi majd lehetővé, hogy valamilyen szolidaritási tevékenységet végezzen.

További információk

Az Európai Szolidaritási Testület megerősítése: Navracsics, Oettinger és Thyssen biztos együttes nyilatkozata (2018. június 27.)

Tájékoztató: The European Solidarity Corps in Action (Hogyan működik az Európai Szolidaritási Testület?)

Sajtóközlemény: Európai Szolidaritási Testület: a Bizottság több mint 340 millió euró összegű finanszírozást javasol, hogy 2020-ig 100 000 részvételi lehetőséget biztosítson az érdeklődők számára

Európai Szolidaritási Testület: pályázati felhívás és útmutató

Az Európai Szolidaritási Testület portálja

IP/18/4839

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar