Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa solidaarsuskorpus: komisjon avaldab uue konkursikutse

Brüssel, 10. august 2018

Euroopa Komisjon kutsub huvilisi üles esitama Euroopa solidaarsuskorpuse projektide ideid. ELi eelarvest eraldatakse kokku 44 miljonit eurot projektidele, milles saavad osaleda noored Euroopast ja mujalt maailmast.

See on osalemiskutsetest esimene ja annab vähemalt 100 000 noorele võimaluse osaleda korpuse tegevuses kuni 2020. aasta lõpuni.

Eelarve ja personali eest vastutav volinik Günther H. Oettinger ütles: „Selle uue Euroopa solidaarsuskorpuse konkursikutsega täidame oma kohustuse luua noortele rohkem võimalusi osaleda solidaarsust väärtustavates projektides. ELi eelarvest rahastatav Euroopa solidaarsuskorpus on parim vahend, mille abil noored saavad õppida ning jagada ja kasutada oma energiat ühiseks hüvanguks.“

Hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics sõnas: „Solidaarsus on üks Euroopa Liidu põhiväärtusi. Noored on kõikjal ELis korduvalt väljendanud soovi aidata raskustes inimesi. Tahame pakkuda neile rohkem võimalusi anda oma panus ning luua näiteks vabatahtlike rühmi ja pakkuda välja oma solidaarsusprojektide ideid. Seepärast loome spetsiaalse raamistiku ja eraldame aastateks 2018–2020 vajaliku toetuse.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen ütles: „Euroopa solidaarsuskorpus aitab noortel ennast kutsealaselt arendada ja pääseda tööturule. Kuna solidaarsus on korpuses tugeva üleeuroopalise mõjuga, annab see noortele erakordse võimaluse arendada oma suhtlemisoskust ja omandada uusi teadmisi. Sellest on palju kasu nii neile kui ka ühiskonnale üldiselt.“

Millistele projektidele saab toetust taotleda?

Täna avaldatud konkursikutse raames saab toetust taotleda palju mitmekesisemat liiki projektidele kui kunagi varem. Lisaks pikaajalisematele solidaarsusega seotud individuaalsetele vabatahtliku tegevuse, praktika- ja töövõimaluste pakkujatele saavad nüüd toetust taotleda ka:

  • organisatsioonid, kes pakuvad vabatahtlike meeskondadele lühiajalisemaid projekte (kaks nädalat kuni kaks kuud). Organisatsioonid peavad kõigepealt saama kvaliteedimärgise, mida nad saavad taotleda igal ajal, esitades avalduse Erasmus+ riiklikule büroole või teatavatel juhtudel Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametile.

  • See tähendab, et ELi liikmesriigis asutatud avaliku ja erasektori asutused ei ole ainsad, kes saavad toetust taotleda. Euroopa solidaarsuskorpuse portaalis registreeritud noored saavad võimaluse moodustada vähemalt viieliikmelisi rühmi ja luua solidaarsusprojekte, mida nad ka ise juhivad.

  • Teatavates Euroopa solidaarsuskorpuse vabatahtliku töö projektides saavad osaleda ka ELi mittekuuluvate riikide, nagu Islandi, Liechtensteini, Norra, Türgi, endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi ja muude partnerriikide organisatsioonid.

Edasised sammud

Tänase konkursikutse raames valitakse projektid välja pärast seda, kui Euroopa Parlament ja nõukogu on komisjoni ettepaneku ametlikult vastu võtnud vastavalt nende 2018. aasta juunis saavutatud poliitilisele kokkuleppele. Taotluste esitamise üldine tähtaeg on 16. oktoober 2018. Vabatahtlike meeskondadel on aega projekte esitada kuni 18. veebruarini 2019.

Taust

Täna avaldatud konkursikutse üksikasjalikud tingimused, sh prioriteedid ja iga projekti puhul kehtivad taotluste esitamise juhised, on esitatud Euroopa solidaarsuskorpuse juhendis.

Euroopa solidaarsuskorpus alustas tegevust 2016. aasta detsembris. Alates sellest on korpuses registreerunud 72 000 noort ja ligikaudu 7000 juba osalevad solidaarsusprojektides.

Komisjon tegi 2017. aasta mais ettepaneku eraldada Euroopa solidaarsuskorpusele rohkem kui 340 miljonit eurot ja tugevdada selle õiguslikku alust, et korpuses saaks 2020. aastaks osaleda 100 000 noort. 2018. aasta juunis jõudsid Euroopa Parlament ja nõukogu komisjoni ettepaneku osas poliitilisele kokkuleppele. Nüüd peavad mõlemad institutsioonid ettepaneku ametlikult vastu võtma. Vahepeal saab võtta mõningaid ettevalmistavaid meetmeid, mille hulka kuulub ka täna avaldatav konkursikutse.

11. juunil 2018 tegi komisjon ettepaneku Euroopa solidaarsuskorpuse programmi kohta 2020. aasta järgseks perioodiks, mille kohaselt eraldatakse korpusele 1,26 miljardit eurot, et võimaldada ligikaudu 350 000 noorel osaleda solidaarsusega seotud projektides.

Lisateave

Euroopa solidaarsuskorpuse tugevdamine: volinik Navracsicse, volinik Oettingeri ja volinik Thysseni ühisavaldus (27. juuni 2018)

Teabeleht: Euroopa solidaarsuskorpuse tegevus

Pressiteade: Euroopa solidaarsuskorpus: komisjon eraldab üle 340 miljoni euro, et pakkuda kuni 2020. aasta lõpuni osalemisvõimalust 100 000 noorele

Euroopa solidaarsuskorpuse konkursikutse ja juhend

Euroopa solidaarsuskorpuse portaal

IP/18/4839

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar