Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Det Europæiske Solidaritetskorps: Kommissionen lancerer ny indkaldelse af projektforslag

Bruxelles, den 10. august 2018

Europa-Kommissionen opfordrer interesserede parter til at fremsætte idéer til projekter under Det Europæiske Solidaritetskorps. Der er blevet afsat i alt 44 mio. EUR fra EU-budgettet til udvalgte projekter, som vil være åbne for alle unge i Europa og resten af verden.

Indkaldelsen er den første i en række af indkaldelser, der vil give mindst 100 000 unge mulighed for at deltage i korpset indtil udgangen af 2020.

Kommissær med ansvar for budget og menneskelige ressourcer, Günther H. Oettinger, udtaler: "Med lanceringen af den nye indkaldelse af forslag under Det Europæiske Solidaritetskorps opfylder vi vores løfte om at skabe flere muligheder for, at unge kan deltage i solidaritetsaktiviteter. Det Europæiske Solidaritetskorps, som finansieres over EU-budgettet, skaber de bedste rammer for, at unge kan lære, udveksle erfaringer og bruge deres energi til gavn for samfundet.

Tibor Navracsics, kommissær med ansvar for uddannelse, kultur, unge og sport, udtaler: "Solidaritet er en af nøgleværdierne i Den Europæiske Union. Unge i hele EU har gang på gang vist deres vilje til at hjælpe mennesker i nød. Ved at skabe en særlig ramme og stille de nødvendige midler for perioden 2018-2020 til rådighed vil vi give unge flere muligheder for at engagere sig, herunder muligheden for at danne en gruppe af frivillige og bidrage med deres egne idéer til solidaritetsprojekter."

Kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, Marianne Thyssen, udtaler: "Det Europæiske Solidaritetskorps hjælper unge i gang med deres faglige udvikling og fremmer deres integration på arbejdsmarkedet. Korpset har en stærk europæisk dimension af solidaritet og giver unge en enestående mulighed for at udvikle sociale kompetencer og opnå ny viden, hvilket alt sammen skaber en merværdi for dem og for samfundet som helhed."

Hvilke projekter kan der ydes støtte til?

Indkaldelsen, der lanceres i dag, er åben for en bredere vifte af projekter end nogensinde før: Ud over længerevarende individuelle frivillige aktiviteter, praktikophold og job inden for solidaritetsrelaterede områder vil følgende projekter være støtteberettigede:

  • Organisationer kan tilbyde kortvarige projekter (to uger til to måneder) til frivilliggrupper. Organisationer skal først tildeles et kvalitetsmærke, som de kan søge om når som helst ved at indgive en anmodning til de nationale kontorer for Erasmus+ eller, i visse tilfælde, til Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

  • Det er ikke kun offentlige og private organer i EU-medlemslandene, der kan søge om støtte. Unge, der har tilmeldt sig via Det Europæiske Solidaritetskorps' portal, har mulighed for at oprette grupper på mindst 5 deltagere og selv iværksætte ungdomsledede solidaritetsaktiviteter.

  • Organisationer i lande uden for EU (Island, Liechtenstein, Norge, Tyrkiet, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien og andre partnerlande) har også mulighed for at deltage i visse projekter inden for frivilligt arbejde under Det Europæiske Solidaritetskorps.

De næste skridt

Projekter under den indkaldelse af forslag, der lanceres i dag, vil blive udvalgt, når Europa-Parlamentet og Rådet formelt har vedtaget Kommissionens forslag, som er et resultat af den politiske aftale, der blev indgået i juni 2018. Ansøgningsfristen er den 16. oktober 2018, med undtagelse af projekter for frivilliggrupper, hvor ansøgningsfristen løber helt til den 18. februar 2019.

Baggrund

De detaljerede betingelser for den indkaldelse af forslag, der lanceres i dag, herunder prioriteringer og retningslinjer for indgivelse af ansøgninger for hvert projekt, kan findes i programguiden for Det Europæiske Solidaritetskorps.

Det Europæiske Solidaritetskorps blev oprettet i december 2016. Siden da har 72 000 unge tilmeldt sig, og omkring 7 000 af dem er involveret i solidaritetsaktiviteter.

I maj 2017 foreslog Kommissionen at bevilge over 340 mio. EUR til Det Europæiske Solidaritetskorps og styrke korpsets juridiske struktur, så 100 000 unge kan deltage inden udgangen af 2020. I juni 2018 nåede Europa-Parlamentet og Rådet til politisk enighed om forslaget, der nu formelt skal vedtages af begge parter. I mellemtiden kan der tages indledende skridt, bl.a. denne indkaldelse af forslag.

Den 11. juni 2018 fremsatte Kommissionen sit forslag til Det Europæiske Solidaritetskorps efter 2020. I forslaget afsættes der 1,26 mia. EUR, hvilket giver 350 000 unge mulighed for at deltage i solidaritetsaktiviteter.

Yderligere oplysninger

Styrkelse af Det Europæiske Solidaritetskorps: Fælles erklæring fra EU-kommissærerne Tibor Navracsics, Günther Oettinger og Marianne Thyssen (27. juni 2018)

Faktablad: European Solidarity Corps in Action

Pressemeddelelse: Det Europæiske Solidaritetskorps: Kommissionen foreslår at bevilge over 340 mio. EUR til gennemførelse af 100 000 ophold inden 2020

Det Europæiske Solidaritetskorps - indkaldelse og vejledning

Det Europæiske Solidaritetskorps' portal

IP/18/4839

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar