Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Uppdaterade blockeringsregler till stöd för Irans kärnteknikavtal träder i kraft

Bryssel den 6 augusti 2018

De uppdaterade blockeringsreglerna är en del av EU:s stöd för ett fortsatt fullständigt och effektivt genomförande av den gemensamma övergripande handlingsplanen – kärnteknikavtalet med Iran. I avtalet ingår även att upprätthålla hållbara handelsförbindelser och ekonomiska förbindelser mellan EU och Iran. Dessa förbindelser normaliserades när de kärnteknikrelaterade sanktionerna lyftes till följd av avtalet.

Kommissionen inledde uppdateringen av blockeringsreglerna den 6 juni 2018 genom att lägga till de extraterritoriella sanktioner som USA återinfört mot Iran. Därefter hade Europaparlamentet och rådet två månader på sig att granska uppdateringen. Eftersom ingendera institutionen gjorde några invändningar kommer uppdateringen att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och träder i kraft den 7 augusti.

Mer om blockeringsreglerna

Blockeringsreglerna gör att EU-aktörer kan få ersättning för skador till följd av amerikanska extraterritoriella sanktioner från de personer som vållar dem. Dessutom upphäver reglerna effekterna i EU av utländska rättsliga avgöranden som grundar sig på sanktionerna. Reglerna förbjuder också EU-medborgare att följa dessa sanktioner, om inte kommissionen genom undantag gett dem tillstånd att göra det om deras eller unionens intressen annars skulle lida allvarlig skada. Tillstånden utfärdas på grundval av överenskomna kriterier som också publiceras den 7 augusti.

För att hjälpa EU-företag att tillämpa de uppdaterade blockeringsreglerna publicerar EU-kommissionen även en vägledning som gör det lättare att förstå de relevanta rättsakterna.

Vad händer nu?

EU är fast beslutet att fortsätta arbetet med att fullständigt och effektivt genomföra kärnteknikavtalet, så länge som också Iran respekterar sina kärnteknikrelaterade åtaganden. Upphävandet av de kärnteknikrelaterade sanktionerna leder till att handelsförbindelserna och de ekonomiska förbindelserna med Iran kan normaliseras, vilket är en viktig del av kärnteknikavtalet. Samtidigt är EU också beslutet att upprätthålla samarbetet med USA som fortsatt är en viktig partner och allierad.

Utöver den ovannämnda åtgärden samarbetar EU nära med medlemsländer och andra partner för att nå konkreta åtgärder som syftar till ett hållbart samarbete med Iran inom viktiga ekonomiska sektorer, framför allt inom bank- och finanssektorn, handel och investering, olja samt transport.

Bakgrund

Den 8 maj beslutade USA:s president Donald Trump att USA skulle dra sig ur den gemensamma övergripande handlingsplanen och återinföra alla sanktioner som tidigare hävts enligt planen. Några av de återinförda amerikanska sanktionerna träder i kraft efter 90 dagar (dvs. den 6 augusti 2018) och andra efter 180 dagar (den 4 november 2018).

Den 18 maj vidtog EU-kommissionen flera åtgärder för att skydda intressen hos företag i EU som investerar i Iran och göra det möjligt för Europeiska investeringsbanken, EIB, att finansiera verksamhet i Iran och visade på så sätt att EU stöder handlingsplanen.

Den 6 juni antog EU-kommissionen de uppdaterade blockeringsreglerna och EIB:s uppdaterade externa utlåningsmandat som träder i kraft den 7 augusti efter en tvåmånadersperiod utan invändningar.

Den 6 juli anordnades ett möte på ministernivå i Wien i handlingsplanens gemensamma kommissionen med EU, E3 (Frankrike, Tyskland och Storbritannien), Ryssland, Kina och Iran. Ordförande för mötet var EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini. Alla återstående parter i avtalet upprepade sitt beslut att till fullo fortsätta med att genomföra kärnteknikavtalet. De stödde den senaste tidens ansträngningar att upprätthålla normala handelsförbindelser och ekonomiska förbindelser med Iran. De noterade också EU:s ansträngningar att uppdatera blockeringsreglerna för att skydda företag i EU.

Läs mer*

Gemensamt uttalande av EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini och E3:s utrikesministrar om återinförandet av USA:s sanktioner efter att landet dragit sig ur den gemensamma övergripande handelsplanen (på engelska)

Faktablad – frågor och svar uppdaterade blockeringsregler träder i kraft

Utrikespolitiskt instrument – webbplats om blockeringsreglerna

Blockeringsreglerna och den uppdaterade bilagan

Vägledningen

Genomförandeförordningen om kriterierna

 

* Uppdaterat den 7 augusti 2018 kl. 10.15

IP/18/4805

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar