Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Posodobljen akt o blokiranju v podporo jedrskemu dogovoru z Iranom je začel veljati

Bruselj, 6. avgusta 2018

Posodobljen akt o blokiranju je del podpore Evropske unije nadaljnjemu polnemu in učinkovitemu izvajanju skupnega celovitega načrta ukrepanja (JCPOA) – jedrskega dogovora z Iranom, vključno z ohranjanjem trgovinskih in gospodarskih odnosov med EU in Iranom, ki so se normalizirali, potem ko so bile sankcije, povezane z jedrskim programom, odpravljene kot rezultat JCPOA.

Postopek posodobitve akta o blokiranju je Komisija začela dne 6. junija 2018, ko je vanj vključila ekstrateritorialne sankcije, ki so jih ZDA ponovno uvedle zoper Iran. Sledilo je dvomesečno obdobje pregledov, ki sta jih izvajala Evropski parlament in Svet. Ker nista podala nobenega ugovora, bodo posodobitve objavljene v Uradnem listu in bodo začele veljati 7. avgusta.

Več o aktu o blokiranju

Akt o blokiranju dovoljuje gospodarskim subjektom iz EU, da zahtevajo povrnitev škode zaradi ekstrateritorailnih sankcij ZDA od oseb, ki jih povzročajo, ter izniči učinek kakršnih koli odločitev tujih sodišč, ki temeljijo na teh sankcijah, v EU. Prav tako prepoveduje osebam iz EU, da bi upoštevale te sankcije, razen kadar Komisija to izjemoma dovoli v primerih, ko bi neupoštevanje resno škodovalo njenim interesom ali interesom Unije. Dovoljenja se bodo izdajala na podlagi dogovorjenih meril, ki bodo prav tako izdana 7. avgusta.

Komisija bo v pomoč podjetjem EU pri izvajanju posodobljenega akta o blokiranju izdala tudi smernice za olajšanje razumevanja zadevnih pravnih aktov.

Naslednji koraki

Evropska unija je v celoti zavezana k stalnemu, polnemu in učinkovitemu izvajanju JCPOA, vse dokler tudi Iran spoštuje svoje obveznosti, povezane z jedrskim programom. Odprava sankcij v zvezi z jedrskim programom, ki dopušča normalizacijo trgovinskih in gospodarskih odnosov z Iranom, je bistven del JCPOA. Evropska unija je hkrati tudi zavezana ohranitvi sodelovanja z ZDA, ki ostajajo njena ključna partnerica in zaveznica.

Poleg zgoraj omenjenega ukrepa EU v tesnem sodelovanju z državami članicami in drugimi partnerji pripravlja konkretne ukrepe, katerih namen je ohranitev sodelovanja z Iranom v ključnih gospodarskih sektorjih, zlasti v bančništvu in financah, trgovini in naložbah, nafti in transportu.

Ozadje

Predsednik Trump se je 8. maja odločil, da se ZDA umaknejo iz skupnega celovitega načrta ukrepanja (JCPOA) ter je ponovno uvedel vse predhodno odpravljene sankcije na podlagi tega sporazuma. Nekatere ponovno uvedene sankcije ZDA bodo začele veljati po 90-dnevnem prehodnem obdobju (končajo se 6. avgusta 2018), nekatere sankcije pa po180 dneh (končajo se 4. novembra 2018).

Komisija je 18. maja začela izvajati več ukrepov, da bi ohranila interese evropskih podjetij, ki vlagajo v Iranu, in EIB omogočila financiranje dejavnosti v Iranu, s čimer je pokazala zavezanost EU k JCPOA.

Evropska komisija je 6. junija sprejela posodobitve akta o blokiranju in mandata EIB za zunanja posojila, ki začnejo veljati 7. avgusta po izteku dvomesečnega obdobja brez ugovorov.

Na Dunaju je 6. julija potekalo srečanje skupne komisije JCPOA na ministrski ravni, na katerem so se srečali predstavniki EU, E3 (Francija, Nemčija in Združeno kraljestvo), Rusije, Kitajske in Irana, predsedovala pa je visoka predstavnica/podpredsednica Federica Mogherini. Preostale podpisnice dogovora so poudarile svojo zavezanost celotnemu in stalnemu izvajanju jedrskega dogovora. Podprle so nedavna prizadevanja za ohranitev normalizacije trgovskih in gospodarskih odnosov z Iranom ter opozorile na prizadevanja EU za posodobitev akta o blokiranju z namenom zaščite podjetij EU.

Več informacij*

Skupna izjava visoke predstavnice in podpredsednice Komisije Federice Mogherini in zunanjih ministrov E3 o ponovni uvedbi sankcij ZDA zaradi njihovega umika iz skupnega celovitega načrta ukrepanja (JCPOA)

MEMO – Vprašanja in odgovori: začetek veljavnosti posodobljenega akta o blokiranju

Instrument zunanje politike – posebno spletišče

Akt o blokiranju + posodobljena priloga

Smernice

Izvedbena uredba o merilih

 

*Posodobljeno 7.8.2018 10:15

IP/18/4805

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar