Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Intrarea în vigoare a legii de blocare actualizate, menită să sprijine acordul nuclear cu Iranul

Bruxelles, 6 august 2018

Având în vedere că primul lot de sancțiuni reinstituite de SUA împotriva Iranului produce efecte, la 7 august intră în vigoare legea de blocare actualizată a UE, prin care se urmărește atenuarea impactului acestor sancțiuni asupra intereselor întreprinderilor din UE care desfășoară activități legitime în Iran.

Legea de blocare actualizată face parte din sprijinul Uniunii Europene pentru continuarea punerii în aplicare depline și efective a Planului comun de acțiune cuprinzător (JCPOA) - Acordul nuclear cu Iranul, inclusiv prin susținerea relațiilor comerciale și economice dintre UE și Iran, care au fost normalizate după ridicarea sancțiunilor în domeniul nuclear, ca urmare a JCPOA.

Procesul de actualizare a legii de blocare a fost lansat de Comisie la 6 iunie 2018, dată la care au fost incluse în domeniul de aplicare al legii respective sancțiunile extrateritoriale pe care SUA le reinstituie împotriva Iranului. Ulterior, Parlamentul European și Consiliul au dispus de o perioadă de examinare de două luni. Dat fiind că niciuna dintre aceste instituții nu a formulat obiecții, legea de blocare actualizată va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și va intra în vigoare la 7 august.

Informații suplimentare privind legea de blocare

Legea de blocare le permite operatorilor din UE să obțină despăgubiri pentru prejudiciile suferite - ca urmare a sancțiunilor extrateritoriale impuse de SUA - din partea persoanelor care au cauzat prejudiciile respective și anulează efectul în UE al hotărârilor judecătorești străine bazate pe acestea. De asemenea, legea de blocare interzice persoanelor din UE să se conformeze sancțiunilor respective, cu excepția situațiilor în care acest lucru este autorizat în mod excepțional de către Comisie, în cazul în care nerespectarea sancțiunilor afectează în mod grav interesele persoanelor în cauză sau interesele Uniunii. Autorizațiile vor fi acordate pe baza criteriilor convenite, care urmează să fie publicate, de asemenea, pe 7 august.

Pentru a ajuta întreprinderile din UE să pună în aplicare legea de blocare actualizată, Comisia va publica, de asemenea, o notă de orientare menită să faciliteze înțelegerea actelor juridice relevante.

Etapele următoare

Uniunea Europeană își exprimă angajamentul deplin pentru continuarea punerii în aplicare totale și efective a JCPOA, atât timp cât Iranul respectă, la rândul său, obligațiile care îi revin. Ridicarea sancțiunilor legate de domeniul nuclear, care permite normalizarea relațiilor economice și comerciale cu Iranul, constituie un element important al JCPOA. În același timp, Uniunea Europeană s-a angajat, de asemenea, să mențină cooperarea cu Statele Unite, care rămâne un partener și un aliat esențial.

Pe lângă măsura menționată mai sus, UE, în strânsă coordonare cu statele membre și cu alți parteneri, depune eforturi pentru elaborarea unor măsuri concrete care vizează susținerea cooperării cu Iranul în sectoare economice esențiale, în special în sectoarele: bancar, finanțe, comerț și investiții, petrolier și transport.

Context

La 8 mai, președintele Trump a decis să retragă SUA din Planul comun de acțiune cuprinzător (JCPOA) și să reinstituie toate sancțiunile care au fost ridicate anterior în temeiul acestui acord. Sancțiunile reinstituite de SUA vor intra în vigoare după expirarea unei perioade de „grație” de 90 de zile (care se încheie la 6 august 2018) pentru anumite sancțiuni și a unei perioade de 180 de zile (care se încheie la 4 noiembrie 2018) pentru celelalte sancțiuni.

La 18 mai, Comisia a inițiat mai multe măsuri pentru a apăra interesele întreprinderilor europene care efectuează investiții în Iran și pentru a permite BEI să finanțeze activități în Iran, demonstrând angajamentul UE față de JCPOA.

La 6 iunie, Comisia Europeană a adoptat legea de blocare actualizată și mandatul actualizat de acordare a împrumuturilor externe al BEI, care intră în vigoare la data de 7 august, după expirarea termenului de neexprimare de obiecții de două luni.

La 6 iulie a avut loc la Viena o reuniune la nivel ministerial a comisiei mixte a JCPO, la care au participat UE, E3 (Franța, Germania și Regatul Unit), Rusia, China și Iran și care a fost prezidată de Înaltul Reprezentant/Vicepreședinte al Comisiei Federica Mogherini. Toate celelalte părți la acord și-au reiterat angajamentul pentru punerea în aplicare deplină și continuă a acordului nuclear. Acestea au sprijinit demersurile recente de menținere a normalizării relațiilor economice și comerciale cu Iranul și au evidențiat, de asemenea, eforturile depuse de UE pentru actualizarea legii de blocare în vederea protejării întreprinderilor din UE.

Informații suplimentare

MEMO - Întrebări și răspunsuri: intrarea în vigoare a legii de blocare actualizate

Instrumente de politică externă

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

 

* Comunicatul de presă va fi actualizat în dimineața zilei de 7 august, dată la care documentele juridice vor fi publicate în Jurnalul Oficial.

IP/18/4805

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar