Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Stājas spēkā atjaunināts Bloķēšanas statūts, lai atbalstītu vienošanos par Irānas kodolprogrammu

Briselē, 2018. gada 6. augustā

Atjauninātais Bloķēšanas statūts ir daļa no Eiropas Savienības atbalsta turpmākai Kopīgā visaptverošā rīcības plāna (JCPOA) – vienošanās par Irānas kodolprogrammu – pilnīgai un efektīvai īstenošanai, tai skaitā uzturot tirdzniecības un ekonomiskās attiecības starp ES un Irānu, kas tika normalizētas pēc tam, kad JCPOA rezultātā tika atceltas ar kodolmateriāliem saistītās sankcijas.

Komisija 2018. gada 6. jūnijā sāka Bloķēšanas statūta atjaunināšanas procesu, iekļaujot tā darbības jomā eksteritoriālās sankcijas, ko ASV atkārtoti piemēro Irānai. Tam sekoja divu mēnešu pārbaudes periods Eiropas Parlamentā un Padomē. Tā kā ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav cēluši iebildumus, atjauninājums tiks publicēts Oficiālajā Vēstnesī un stāsies spēkā 7. augustā.

Sīkāka informācija par Bloķēšanas statūtu

Bloķēšanas statūts ļauj ES operatoriem saņemt atlīdzību par zaudējumiem, kas izriet no ASV eksteritoriālajām sankcijām, no personām, kuras tos izraisa, un anulē jebkādu ārvalstu tiesu uz šādām sankcijām balstītu nolēmumu darbību ES. Tas arī aizliedz ES personām pakļauties šādām sankcijām, ja vien Komisija izņēmuma kārtā nav to atļāvusi darīt gadījumā, ja nepakļaušanās nopietni kaitē viņu vai Savienības interesēm. Atļaujas tiks izdotas, pamatojoties uz saskaņotiem kritērijiem, kas arī tiks publicēti 7. augustā.

Nolūkā palīdzēt ES uzņēmumiem īstenot atjaunināto Bloķēšanas statūtu, Komisija arī publicēs norādījumus, lai sekmētu izpratni par attiecīgajiem tiesību aktiem.

Turpmākā rīcība

Eiropas Savienība ir apņēmības pilna nodrošināt JCPOA nepārtrauktu, pilnīgu un efektīvu īstenošanu, kamēr vien arī Irāna pilda savas saistības saistībā ar kodolmateriāliem. Ar kodolmateriāliem saistīto sankciju atcelšana, kas ļāva normalizēt tirdzniecības un ekonomiskās attiecības ar Irānu, ir sevišķi svarīga JCPOA daļa. Tajā pašā laikā Eiropas Savienība ir arī apņēmusies saglabāt sadarbību ar Amerikas Savienotajām Valstīm, kas joprojām ir nozīmīga partnere un sabiedrotā.

Papildus iepriekš minētajam pasākumam ES, cieši koordinējot ar dalībvalstīm un citiem partneriem, strādā pie konkrētiem pasākumiem, kuru mērķis ir uzturēt sadarbību ar Irānu nozīmīgās ekonomikas nozarēs, jo īpaši banku un finanšu, tirdzniecības un investīciju, naftas un transporta jomās.

Konteksts

Prezidents Donalds Tramps 8. maijā nolēma pārtraukt ASV dalību Kopīgajā visaptverošajā rīcības plānā (JCPOA) un atjaunot iepriekš saskaņā ar šo vienošanos atceltās sankcijas. Dažas no šīm atjaunotajām ASV sankcijām stāsies spēkā pēc 90 dienu “pārejas” perioda (beigsies 2018. gada 6. augustā), bet citas – pēc 180 dienu perioda (beigsies 2018. gada 4. novembrī).

18. maijā Komisija uzsāka vairākus pasākumus, lai aizsargātu to Eiropas uzņēmumu intereses, kuri investē Irānā, un lai dotu iespēju EIB finansēt darbības Irānā, tādējādi parādot ES apņemšanos ievērot Kopīgo visaptverošo rīcības plānu.

6. jūnijā Eiropas Komisija pieņēma Bloķēšanas statūta un EIB ārējo aizdevumu mandāta atjauninājumus, kas stājas spēkā 7. augustā pēc divu mēnešu perioda, kura laikā netika celti iebildumi.

6. jūlijā Vīnē ministru līmenī notika JCPOA Kopīgās komisijas sanāksme, kurā pulcējās ES, E3 (Francija, Vācija un Apvienotā Karaliste), Krievija, Ķīna un Irāna un kuru vadīja Augstā pārstāve un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni. Visas pārējās vienošanās puses atkārtoti pauda savu apņemšanos pilnībā turpināt īstenot vienošanos par kodolprogrammu. Tās atbalstīja nesenos centienus saglabāt tirdzniecības un ekonomisko attiecību normalizāciju ar Irānu un atzīmēja ES centienus atjaunināt Bloķēšanas statūtu nolūkā aizsargāt ES uzņēmumus.

Papildinformācija*

Augstās pārstāves/Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Federikas Mogerīni un E3 valstu ārlietu ministru kopīgs paziņojums saistībā ar ASV sankciju atkārtotu piemērošanu sakarā ar ASV izstāšanos no Kopīgā visaptverošā rīcības plāna (JCPOA)

Informatīvs paziņojums – Jautājumi un atbildes: atjauninātā Bloķēšanas statūta stāšanās spēkā

Ārpolitikas instruments – speciāla tīmekļa vietne

Bloķēšanas statūts + atjauninātais pielikums

Norādījumi

Īstenošanas regula par kritērijiem

 

* Atjaunināts 2018. gada 7. augustā, 10:15

IP/18/4805

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar