Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Atnaujintas Blokavimo statutas remiant susitarimą su Iranu dėl branduolinės programos

Briuselis, 2018 m. rugpjūčio 6 d.

Atnaujintas Blokavimo statutas yra dalis Europos Sąjungos paramos toliau visapusiškai ir veiksmingai įgyvendinti Bendrą visapusišką veiksmų planą (BVVP) – susitarimą su Iranu dėl branduolinės programos, be kita ko, išlaikant ES ir Irano tarpusavio prekybos ir ekonominius santykius, kurie buvo normalizuoti dėl BVVP panaikinus su branduoline programa susijusias sankcijas.

Komisija pradėjo Blokavimo statuto atnaujinimo procesą 2018 m. birželio 6 d., į jo taikymo sritį įtraukusi ekstrateritorines sankcijas, kurias JAV atnaujina Iranui. Po to prasidėjo Europos Parlamento ir Tarybos dviejų mėnesių tikrinimo laikotarpis. Kadangi nė viena iš šių institucijų nepareiškė prieštaravimų, atnaujinimai paskelbti Oficialiajame leidinyje ir įsigaliojo rugpjūčio 7 d.

Plačiau apie Blokavimo statutą

Blokavimo statutas suteikia ES veiklos vykdytojams galimybę gauti dėl JAV ekstrateritorinių sankcijų padarytos žalos atlyginimą iš ją sukėlusių asmenų ir panaikina bet kokių užsienio teismų jomis grįstų sprendimų poveikį ES. Juo ES asmenims taip pat draudžiama laikytis tokių sankcijų, nebent Komisija išimties tvarka jiems tai leistų tokiu atveju, kai dėl nesilaikymo būtų iš esmės pažeisti jų arba Sąjungos interesai. Leidimai bus suteikiami remiantis sutartais kriterijais, kurie taip pat paskelbti rugpjūčio 7 d.

Siekdama padėti ES įmonėms įgyvendinti atnaujintą Blokavimo statutą, Komisija taip pat paskelbė gaires, kad būtų lengviau suprasti susijusius teisės aktus.

Tolesni veiksmai

Europos Sąjunga yra visiškai įsipareigojusi toliau visapusiškai ir veiksmingai įgyvendinti BVVP, jeigu Iranas taip pat laikysis savo įsipareigojimų dėl branduolinės programos. Su branduoline sritimi susijusių sankcijų panaikinimas, sudarant sąlygas normalizuoti prekybą ir ekonominius santykius su Iranu, yra esminės BVVP dalys. Tuo pačiu Europos Sąjunga pasiryžusi toliau bendradarbiauti su Jungtinėmis Valstijomis, kurios išlieka esminis partneris ir sąjungininkas.

Be minėtos priemonės, ES, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir kitais partneriais, rengia konkrečias priemones, skirtas palaikyti bendradarbiavimui su Iranu svarbiausiuose ekonomikos sektoriuose, visų pirma bankininkystės ir finansų, prekybos ir investicijų, naftos ir transporto.

Pagrindiniai faktai

Gegužės 8 d. Prezidentas D. Trumpas nusprendė, kad JAV pasitrauks iš Bendro visapusiško veiksmų plano (BVVP) ir atnaujins visas pagal šį susitarimą panaikintas sankcijas. Vienos JAV sankcijos vėl įsigalios po pereinamojo 90 dienų laikotarpio (kuris baigsis 2018 m. rugpjūčio 6 d.), kitos – po 180 dienų laikotarpio (kuris baigsis 2018 m. lapkričio 4 d.).

Gegužės 18 d. Komisija inicijavo keletą veiksmų, kuriais siekiama apsaugoti Irane investuojančių Europos bendrovių interesus ir suteikti EIB galimybę finansuoti veiklą Irane, parodant ES pasiryžimą laikytis BVVP.

Birželio 6 d. Europos Komisija priėmė Blokavimo statuto ir EIB išorės skolinimo įgaliojimo atnaujinimus, kurie įsigaliojo rugpjūčio 7 d., pasibaigus dviejų mėnesių laikotarpiui, per kurį nepareikšta prieštaravimų.

Liepos 6 d. Vienoje ministrų lygmeniu įvyko BVVP jungtinės komisijos posėdis, kuriame dalyvavo ES, E3 (Prancūzija, Vokietija, Jungtinė Karalystė), Rusija, Kinija, Iranas ir kuriam pirmininkavo Vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini. Visos susitarime dėl branduolinės programos toliau dalyvaujančios šalys dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą toliau visapusiškai jį įgyvendinti. Jos parėmė pastarojo meto pastangas tęsti prekybos ir ekonominių santykių su Iranu normalizavimą ir atkreipė dėmesį į ES pastangas atnaujinti Blokavimo statutą, siekiant apsaugoti ES bendroves.

Daugiau informacijos*

Vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Federicos Mogherini ir E3 šalių užsienio reikalų ministrų bendras pareiškimas dėl JAV sankcijų atnaujinimo, JAV pasitraukus iš Bendro visapusiško veiksmų plano (BVVP)

Informacinis pranešimas. Klausimai ir atsakymai apie atnaujinto Blokavimo statuto įsigaliojimą

Užsienio politikos priemonėms skirta interneto svetainė

Blokavimo statutas ir atnaujintas priedas

Gairės

Įgyvendinimo reglamentas dėl kriterijų

 

* Atnaujinta 2018-08-07, 10.15

IP/18/4805

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar