Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Stupanje na snagu ažuriranog akta o blokiranju kojim se podupire nuklearni sporazum s Iranom

Bruxelles, 6. kolovoza 2018.

Ažurirani akt o blokiranju dio je potpore Europske unije stalnoj, potpunoj i učinkovitoj provedbi Zajedničkog sveobuhvatnog akcijskog plana (ZSAP) – nuklearnog sporazuma s Iranom, među ostalim održavanjem trgovinskih i gospodarskih odnosa između EU-a i Irana koji su se normalizirali nakon što su na temelju ZSAP-a ukinute sankcije povezane s nuklearnim programom.

Komisija je 6. lipnja 2018. pokrenula postupak ažuriranja akta o blokiranju proširivanjem njegova područja primjene na izvanteritorijalne sankcije koje SAD ponovno uvodi Iranu. Uslijedilo je dvomjesečno razdoblje nadzora Europskog parlamenta i Vijeća. Budući da nije bilo prigovora, ažurirana inačica objavit će se u Službenom listu i stupiti na snagu 7. kolovoza.

Više o aktu o blokiranju

Aktom o blokiranju subjektima iz EU-a omogućuje se da ostvare naknadu štete nastale kao posljedica izvanteritorijalnih sankcija SAD-a od osoba koje su je uzrokovale te se u Uniji poništava učinak svih inozemnih sudskih presuda donesenih na temelju tih sankcija. Njime se također subjektima iz EU-a zabranjuje poštovanje tih sankcija, osim kad im to iznimno odobri Komisija jer se njihovim nepoštovanjem ozbiljno šteti interesima tih subjekata ili Unije. Odobrenja će se izdavati na temelju dogovorenih kriterija koji se također objavljuju 7. kolovoza.

Kako bi se poduzećima iz EU-a pomoglo u provedbi ažuriranog akta o blokiranju, Komisija će objaviti i smjernice za lakše razumijevanje odgovarajućih zakonodavnih akata.

Sljedeći koraci

Europska unija u potpunosti je predana stalnoj, potpunoj i učinkovitoj provedbi ZSAP-a, uz uvjet da Iran također poštuje svoje obveze povezane s nuklearnim programom. Ukidanje sankcija povezanih s nuklearnim programom i posljedična normalizacija trgovinskih i gospodarskih odnosa s Iranom temeljne su sastavnice ZSAP-a. Europska unija istodobno je predana održavanju suradnje sa Sjedinjenim Državama koje su i dalje njezin ključni partner i saveznik.

Osim prethodno navedene mjere, EU blisko surađuje s državama članicama i drugim partnerima na oblikovanju konkretnih mjera za održavanje suradnje s Iranom u ključnim gospodarskim sektorima, kao što su bankarstvo i financije, trgovina i ulaganja, naftna industrija i promet.

Kontekst

Predsjednik Trump 8. svibnja odlučio je povući SAD iz Zajedničkog sveobuhvatnog akcijskog plana (ZSAP) i ponovno uvesti sve sankcije koje su prethodno ukinute u okviru tog sporazuma. Neke ponovno uvedene sankcije SAD-a stupit će na snagu nakon „prijelaznog” razdoblja od 90 dana (koje završava 6. kolovoza 2018.), dok će druge stupiti na snagu nakon razdoblja od 180 dana (koje završava 4. studenoga 2018.).

Komisija je 18. svibnja pokrenula više mjera za očuvanje interesa europskih poduzeća koja ulažu u Iran i kako bi EIB-u omogućila financiranje aktivnosti u Iranu, čime je potvrdila svoju predanost ZSAP-u.

Europska komisija 6. lipnja donijela je ažurirani akt o blokiranju i mandat Europske investicijske banke (EIB) za vanjsko kreditiranje koji stupaju na snagu 7. kolovoza nakon isteka dvomjesečnog razdoblja bez prigovora.

U Beču je 6. srpnja održan sastanak na ministarskoj razini Zajedničke komisije ZSAP-a na kojem su sudjelovali EU (skupina E3 – Francuska, Njemačka i Ujedinjena Kraljevina), Rusija, Kina i Iran i kojim je predsjedala visoka predstavnica / potpredsjednica Federica Mogherini. Sve ostale stranke sporazuma ponovno su iskazale svoju predanost potpunoj i stalnoj provedbi nuklearnog sporazuma. Podržale su nedavne napore za nastavak normalizacije trgovinskih i gospodarskih odnosa s Iranom i istaknule napore koje EU ulaže u ažuriranje akta o blokiranju kako bi zaštitio svoja poduzeća.

Dodatne informacije*

Zajednička izjava visoke predstavnice / potpredsjednice Federice Mogherini i ministara vanjskih poslova skupine E3 o ponovnom uvođenju sankcija SAD-a nakon njegova povlačenja iz Zajedničkog sveobuhvatnog akcijskog plana (ZSAP).

Pitanja i odgovori: stupanje na snagu ažuriranog akta o blokiranju

Web-mjesto instrumenta vanjske politike

Akt o blokiranju + ažurirani prilog

Smjernice

Provedbena uredba o kriterijima

 

* Ažurirano 7.8.2018., 10:15

IP/18/4805

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar