Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Začíná platit aktualizované blokovací nařízení na podporu dohody s Íránem o jaderném programu

Brusel 6. srpna 2018

Aktualizované blokovací nařízení tvoří součást podpory Evropské unie pro pokračování plné a účinné realizace společného komplexního akčního plánu (JCPOA), tedy dohody s Íránem o jaderném programu. To zahrnuje také udržování obchodních a hospodářských vztahů mezi EU a Íránem, které se normalizovaly poté, co byly díky plánu JCPOA zrušeny sankce související s jaderným programem.

Komise zahájila aktualizaci blokovacího nařízení 6. června 2018, kdy do jeho působnosti zahrnula extrateritoriální sankce, které USA na Írán opětovně uvalují. Následovala dvouměsíční lhůta pro přezkum, v níž mohly Evropský parlament a Rada vyslovit námitky. Jelikož se tak nestalo, aktualizace se zveřejní v Úředním věstníku a vstoupí v platnost dne 7. srpna.

O blokovacím nařízení

Blokovací nařízení umožňuje hospodářským subjektům z EU získat náhradu škody, jež plyne z amerických extrateritoriálních sankcí, od osob nebo subjektů, které ji způsobily, a ruší účinek rozhodnutí soudů třetích zemí, která z nich vycházejí. Zakazuje také subjektům z EU tyto sankce dodržovat, pokud jim to Komise výjimečně nepovolí v případě, že by jejich nedodržení vážně poškodilo jejich zájmy nebo zájmy Unie. Toto povolení se bude udělovat na základě dohodnutých kritérií, která budou rovněž zveřejněna 7. srpna.

Komise dále vydá pokyny, které mají podnikům z EU usnadnit pochopení příslušných právních aktů, a pomohou jim tak aktualizované blokovací nařízení provádět.

Další kroky

Evropská unie je plně zavázána k trvalému, úplnému a účinnému provádění plánu JCPOA, bude-li své závazky ohledně jaderného programu dodržovat také Írán. Zrušení sankcí souvisejících s jaderným programem, které umožňuje normalizaci obchodních a hospodářských vztahů s Íránem, představuje zásadní složku akčního plánu. Zároveň je Evropská unie ovšem odhodlána zachovat spolupráci se Spojenými státy, které zůstávají jejím klíčovým partnerem a spojencem.

Kromě výše uvedeného kroku připravuje EU v úzké koordinaci s členskými státy a dalšími partnery konkrétní opatření, jejichž smyslem je podporovat spolupráci s Íránem v klíčových hospodářských odvětvích, zejména v oblasti bankovnictví a financí, obchodu a investic, ropy a dopravy.

Souvislosti

Dne 8. května prezident Donald Trump rozhodl, že USA odstoupí od společného komplexního akčního plánu (JCPOA) a opětovně uvalí všechny sankce, které byly podle této dohody dříve zrušeny. Znovuuvalené americké sankce vstoupí v platnost v některých případech po uplynutí devadesátidenní „likvidační“ lhůty (která končí 6. srpna 2018) a v ostatních případech po uplynutí lhůty stoosmdesátidenní (která končí 4. listopadu 2018).

Dne 18. května zahájila Komise kroky s cílem ochránit zájmy evropských firem, které v Íránu investují, a umožnit EIB financování činnosti v Íránu. Tím potvrdila odhodlání EU k naplňování společného komplexního akčního plánu.

Dne 6. června přijala Evropská komise aktualizace blokovacího nařízení a vnějšího úvěrového mandátu EIB, které vstupují v platnost 7. srpna po uplynutí dvouměsíční lhůty pro vznesení námitek.

Dne 6. července se ve Vídni uskutečnilo zasedání společné komise zřízené plánem JCPOA, kde se na ministerské úrovni setkaly EU, E3 (Francie, Německo a Spojené království), Rusko, Čína a Írán. Zasedání předsedala vysoká představitelka a místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová. Všechny zbývající strany dohody potvrdily svůj závazek dohodu o jaderném programu plně a soustavně realizovat. Podpořily nedávné snahy o zachování normalizace obchodních a hospodářských vztahů s Íránem a vzaly také na vědomí úsilí EU o aktualizaci blokovacího nařízení s cílem ochránit podniky z EU.

Další informace*

Společné prohlášení vysoké představitelky a místopředsedkyně Komise Federiky Mogheriniové a ministrů zahraničí zemí E3 ke znovuuvalení amerických sankcí vzhledem k odstoupení USA od společného komplexního akčního plánu (JCPOA)

Zpráva – Otázky a odpovědi: vstup aktualizovaného blokovacího nařízení v platnost

Nástroje zahraniční politiky – internetové stránky

Blokovací nařízení a aktualizovaná příloha

Pokyny

Prováděcí nařízení o kritériích

 

* Aktualizováno 7. 8. 2018 v 10:15.

IP/18/4805

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar