Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU:s rekordstora civilskyddsinsats bidrar till bekämpning av skogsbränderna i Sverige

Bryssel den 6 augusti 2018

Tack vare EU:s civilskyddsmekanism mobiliserades över 360 personer för brandbekämpning, 7 flygplan, 6 helikoptrar och 67 fordon under de senaste tre veckorna för att hjälpa Sverige med att bekämpa skogsbränder utan motstycke.

Det är det europeiska civilskyddets största insats mot skogsbränder under det senaste decenniet, och den största insatsen mot skogsbränder totalt räknat i personal. Insatsen omfattade 815 flygtimmar och 8 822 vattenbombningar.

– Det enastående gensvar skogsbränderna i Sverige har väckt visar Europeiska unionens engagemang och solidaritet för att stödja katastrofdrabbade länder, säger Christos Stylianides, kommissionär med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, för närvarande på besök i Sverige. Medlemsstaterna har återigen visat på prov på praktisk europeisk solidaritet genom civilskyddsmekanismen. De förödande skogsbränderna i Sverige har ännu en gång visat på klimatförändringens påverkan och att vi står inför en ny verklighet. Jag vill djupt tacka samtliga medlemsstater för deras hjälp och solidaritet. Det är dags att gemensamt dra lärdom av dessa tragedier och stärka Europas civilskyddsmekanism, så att vi tillsammans kan stå bättre rustade och starkare för att reagera på olika typer av katastrofer på hela kontinenten.

EU har samordnat kollektivt stöd till Sverige från Italien, Frankrike, Tyskland, Litauen, Danmark, Portugal och Polen. Österrike, Tjeckien och Turkiet erbjöd också sin hjälp. Dessutom framställdes 37 satellitkartor genom EU:s program Copernicus.

EU har även finansierat 1,15 miljoner euro i transportkostnader för att mobilisera stöd till Sverige från andra europeiska länder.

Under besöket i Sverige kommer kommissionären Christos Stylianides – tillsammans med Sveriges justitie- och inrikesminister Morgan Johansson – att besöka de områden som drabbats särskilt hårt av skogsbränder. Han kommer att träffa några av de brandmän som mobiliserats genom EU:s civilskyddsmekanism, och som oförtröttligt arbetat under de senaste tre veckorna.

Bakgrund

Europeiska kommissionen samordnar frivilliga erbjudanden från deltagande stater genom EU:s civilskyddsmekanism, och kan medfinansiera transport av nödhjälpsartiklar och experter till landet i fråga. Mobiliseringen av hjälpinsatserna samordnas genom kommissionens centrum för samordning av katastrofberedskap, som noga följer utvecklingen och ger möjlighet att medfinansiera transporter för det erbjudna stödet.

Stödet kan bestå av omedelbar hjälp samt experter och insatsenheter. När det gäller bränder kan detta omfatta brandsläckande flygplan.

Kommissionen har föreslagit att stärka EU:s civilskyddsinsatser genom rescEU, så att medlemsstaterna är bättre rustade när olika katastrofer drabbar dem. rescEU vilar på två grundläggande pelare: Förebyggande och beredskap samt större insatskapacitet, inklusive en europeisk reservkapacitet som ska fungera som ett skyddsnät när den nationella kapaciteten överväldigas. Förslaget är en viktig del i Jean-Claude Junckers agenda för ett EU som skyddar.

EU:s civilskyddsmekanism globalt underlättar samarbetet vid katastrofinsatser mellan 34 europeiska stater (EU:s 28 medlemsstater, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Montenegro, Norge, Serbien och Turkiet).

Läs mer

Bekämpande av skogsbränder i Europa – hur fungerar det?

En civilskyddsmekanism för unionen

Pressmeddelande om rescEU

IP/18/4803

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar