Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Dodatna podpora Komisije za evropske kmete, ki jih je prizadela suša

Bruselj, 2. avgusta 2018

Evropska komisija to poletje podpira evropske kmete, ki se soočajo s težavami zaradi hude suše.

Kmetje bodo svoja neposredna plačila in plačila za razvoj podeželja lahko prejeli vnaprej ter bodo imeli več prožnosti pri uporabi zemljišč, ki se običajno ne uporabljajo za proizvodnjo, da bi lahko nakrmili svoje živali.

Sedanje dolgotrajne sušne razmere v več državah EU močno vplivajo na pridelavo poljščin in živalske krme, kar bi lahko vplivalo tudi na dobrobit živali. Poleg tega zmanjšanje količine živalske krme bistveno vpliva na prihodke živinorejcev, saj se bodo zaradi tega povečali njihovi vhodni stroški, če bo pozneje med letom prišlo do pomanjkanja krme.

Evropski komisar za kmetijstvo Phil Hogan je dejal: „Zelo sem zaskrbljen zaradi tega dolgotrajnega podnebnega pojava. V stiku sem s številnimi ministri iz prizadetih držav, da bi razpravljal o trenutnih razmerah in pridobil najnovejše ocene njihovih posledic. Komisija je kot vedno pripravljena podpreti kmete, ki jih je prizadela suša, in sicer s pomočjo številnih instrumentov, kot so višja predplačila, odstopanja od zahtev glede ekologizacije in državna pomoč. Skupna kmetijska politika že zagotavlja varnostno mrežo za kmete, ki se soočajo z nepredvidljivimi dogodki. Vse države članice spodbujam, naj preučijo vse možne ukrepe, ki so predvideni v naši zakonodaji.“

Poleg podpore v okviru obstoječe zakonodaje o skupni kmetijski politiki sta bila sprejeta dva posebna sklepa za pomoč kmetom, ki jih je prizadela suša:

  • višja predplačila: kmetje bodo za izboljšanje svojega likvidnostnega položaja do 70 % svojih neposrednih plačil in 85 % plačil za razvoj podeželja lahko prejeli sredi oktobra 2018, namesto da bi čakali do decembra;
  • odstopanja od posebnih zahtev glede ekologizacije, zlasti pravil glede diverzifikacije posevkov in pravil glede površin z ekološkim pomenom na zemljiščih v prahi, da bi se ta zemljišča lahko uporabila za proizvodnjo živalske krme. Razmišlja se tudi sprejetju nadaljnjih odstopanj glede ekologizacije, s čimer bi se kmetom zagotovilo več prožnosti pri proizvodnji krme. Ti ukrepi bodo koristili predvsem živinorejcem.

Obstoječa podpora v okviru skupne kmetijske politike

Na podlagi obstoječih pravil o državni pomoči za kmetijstvo se lahko pod določenimi posebnimi pogoji za škodo, ki jo je povzročila suša, zagotovi pomoč v višini do 80 % (ali do 90 % na območjih z naravnimi omejitvami). Nakup krme je lahko upravičen do pomoči bodisi zaradi materialne škode bodisi zaradi izgube prihodka.

Nadomestilo za škodo se lahko dodeli tudi brez potrebe po obveščanju Komisije (tako imenovana „pomoč de minimis“). Države članice lahko dodelijo pomoč v višini do 15 000 EUR na kmeta v obdobju treh let.

Glede razvoja podeželja je v veljavni zakonodaji o skupni kmetijski politiki predvidena vrsta možnosti:

  • kadar država članica sušne razmere priznava kot „naravno nesrečo“, se lahko zagotovi podpora v višini do 100 % za obnovo kmetijskega proizvodnega potenciala, prizadetega zaradi suše. Denar se lahko uporabi za naložbe, kot je na primer ponovno zasejanje pašnikov. Ta ukrep se lahko aktivira za nazaj;
  • kmetje lahko svoje nacionalne organe obvestijo o primerih izjemnih okoliščin, država članica pa jih nato lahko oprosti obveznosti v okviru različnih shem. Kmetom se na primer lahko dovoli uporabljati varovalne pasove za krmo;
  • države članice lahko kmete podpirajo z instrumenti za obvladovanje tveganja in lahko na primer finančno prispevajo v vzajemne sklade za plačilo finančnega nadomestila prizadetim kmetom. Poleg tega bodo kmetje, katerih izguba prihodka bo presegala 30 % njihovih povprečnih letnih prihodkov, prejeli finančno nadomestilo.

Države članice lahko enkrat na leto spremenijo svoj program razvoja podeželja in vključijo enega od zgoraj navedenih ukrepov.

Poleg teh ukrepov ter stalnega spremljanja sušnih razmer in njihovega učinka z evropskimi sateliti je Komisija v stiku z vsemi državami članicami, da bi prejela posodobljene informacije o posledicah spomladanske in poletne suše za kmete. Informacije, ki jih je treba predložiti do 31. avgusta, se bodo uporabile za oceno ustreznosti in primernosti odziva Komisije ter za obveščanje o vseh odločitvah glede spremembe že sprejetih ukrepov ali v zvezi z morebitnimi dodatnimi ukrepi, ki bi se lahko šteli za ustrezne.

Več informacij

Bilteni MARS (spremljanje kmetijskih virov)

IP/18/4801

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar