Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija toliau remia nuo sausrų kenčiančius Europos ūkininkus

Briuselis, 2018 m. rugpjūčio 2 d.

Šią vasarą Europos Komisija pasirengusi padėti Europos ūkininkams, kurie grumiasi su ekstremalių sausrų sukeltais sunkumais.

Ūkininkai galės gauti tiesiogines ir kaimo plėtros išmokas iš anksto, jie taip pat galės lanksčiau naudoti žemę, kuri paprastai nebūtų naudojama žemės ūkio produkcijai, gyvūnų pašarų reikmėms.

Keliose ES šalyse užsitęsusi sausra labai sumenkino lauko kultūrų ir pašarinių augalų derlių, todėl gali nukentėti ir gyvūnų gerovė. Be to, dėl sumažėjusio pašarinių augalų derliaus itin mažėja gyvulininkyste besiverčiančių ūkininkų pajamos, nes dėl pašarų trūkumo vėlesniu metų laiku padidės šių ūkininkų sąnaudos.

Už žemės ūkį atsakingas Komisijos narys Philas Hoganas: „Man kelia didelį nerimą tokios užsitęsusios klimato sąlygos. Palaikau ryšį su nukentėjusių šalių ministrais, kad aptarčiau padėtį ir gaučiau naujausius tokių aplinkybių poveikio vertinimus. Kaip visada, Komisija pasirengusi paremti nuo sausros kenčiančius ūkininkus įvairiomis priemonėmis, pavyzdžiui, didesniais išankstiniais mokėjimais, žalinimo reikalavimų lengvatomis ir valstybės pagalba. Pagal bendrą žemės ūkio politiką jau numatytos apsauginės priemonės ūkininkams, susidūrusiems su nenumatytomis aplinkybėmis. Raginu visas valstybes nares apsvarstyti visus galimus veiksmus ir priemones, numatytas mūsų teisės aktuose.“

Be paramos pagal galiojančius bendros žemės ūkio politikos teisės aktus, priimti dar du konkretūs sprendimai, skirti padėti ūkininkams susidoroti su sausrų padariniais:

  • didesni išankstiniai mokėjimai – užuot laukę iki gruodžio, ūkininkai jau nuo 2018 m. spalio mėn. vidurio galės gauti iki 70 % tiesioginių išmokų ir 85 % kaimo plėtros išmokų, kad pagerėtų jų pinigų srautų padėtis;
  • specialių žalinimo reikalavimų – pasėlių įvairinimo ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių taisyklių dėl pūdymui paliktos žemės – lengvatos, kad tokią žemę būtų galima naudoti gyvūnų pašarams auginti. Taip pat svarstoma galimybė taikyti daugiau žalinimo reikalavimų lengvatų, kad ūkininkai turėtų daugiau galimybių auginti pašarus. Šios priemonės bus ypač naudingos gyvulių augintojams.

Esama parama pagal BŽŪP

Pagal esamas valstybės pagalbos žemės ūkiui taisykles, laikantis tam tikrų sąlygų, gali būti teikiama iki 80 % sausros sukeltos žalos (arba iki 90 % vietovėse, kuriose esama gamtinių kliūčių) dydžio pagalba. Pagalba pašarams pirkti gali būti skiriama kaip materialinės žalos arba netektų pajamų kompensacija.

Žalos kompensaciją taip pat galima skirti neinformuojant apie tai Komisijos (vadinamoji de minimis pagalba). Valstybės narės kiekvienam ūkininkui gali suteikti ne didesnę kaip 15 000 eurų pagalbą per trejus metus.

Pagal esamus BŽŪP teisės aktus numatyta įvairių kaimo plėtros srities priemonių.

  • Jeigu valstybė narė sausros padėtį pripažįsta gaivaline nelaime, ji gali skirti iki 100 % paramos, kad būtų atkurtas nuo sausros nukentėjęs žemės ūkio gamybos potencialas. Šios lėšos gali būti panaudotos investicijoms, pavyzdžiui, vėl užsėti ganykloms. Šią priemonę galima taikyti atgaline data.
  • Ūkininkai gali pranešti savo atitinkamoms nacionalinėms valdžios institucijoms apie išskirtinių aplinkybių atvejus, o valstybė narė gali atleisti juos nuo įsipareigojimų pagal įvairias schemas. Pavyzdžiui, ūkininkams bus leidžiama naudoti apsaugos juostas pašarų reikmėms.
  • Valstybės narės gali remti ūkininkus rizikos valdymo priemonėmis. Pavyzdžiui, jos gali finansiškai prisidėti prie savitarpio pagalbos fondų mokamų kompensacijų nukentėjusiems ūkininkams. Be to, ūkininkai, patyrę didesnių kaip 30 % vidutinių metinių pajamų dydžio nuostolių, gaus finansinę kompensaciją.

Kartą per metus valstybės narės gali keisti savo kaimo plėtros programą, įtraukdamos vieną iš minėtų priemonių.

Be šių priemonių ir nuolatinio sausros padėties ir jos daromo poveikio stebėjimo ES palydovais, Komisija su visomis valstybėmis narėmis palaiko ryšius, kad gautų naujausią informaciją apie pavasario ir vasaros sausros poveikį ūkininkams. Informacija, kurią prašoma pateikti iki rugpjūčio 31 d., bus panaudota vertinant Komisijos atsakomųjų veiksmų pakankamumą ir tinkamumą, taip pat grindžiant sprendimus dėl jau taikomų priemonių pakeitimų ar susijusius su papildomomis priemonėmis, kurios gali būti laikomos tinkamomis.

Daugiau informacijos

Žemės ūkio išteklių stebėjimo (MARS) suvestinės

IP/18/4801

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar