Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisija nudi dodatnu potporu europskim poljoprivrednicima suočenima sa sušom

Bruxelles, 2. kolovoza 2018.

Europska komisija pomaže europskim poljoprivrednicima koji se ovog ljeta bore s problemom ekstremnih suša.

Poljoprivrednici će moći unaprijed primiti izravna plaćanja i plaćanja za ruralni razvoj te će moći fleksibilnije koristiti zemljište koje se inače ne koristi za proizvodnju kako bi osigurali hranu za svoje životinje.

Dugotrajna suša koja i dalje ne posustaje u više država članica ima značajan učinak na proizvodnju ratarskih kultura i hrane za životinje koji bi se mogao odraziti i na dobrobit životinja. Osim toga, smanjenje zaliha hrane za životinje osobito utječe na dohodak stočara jer će im povećati ulazne troškove ako im krajem godine ponestane krmiva.

Povjerenik za poljoprivredu Phil Hogan izjavio je: „Jako sam zabrinut zbog tih dugotrajnih klimatskih pojava. U kontaktu sam s ministrima nekoliko pogođenih zemalja, s kojima sam razgovarao o postojećem stanju te sam dobio najnovije procjene njegovih posljedica. Komisija je kao i uvijek spremna poduprijeti poljoprivrednike pogođene sušom s pomoću raznih instrumenata, uključujući veće predujmove, mogućnost odstupanja od zelenih praksi i državne potpore. Zajedničkom poljoprivrednom politikom već su predviđene zaštitne mjere za poljoprivrednike koji se suočavaju s nepredviđenim događajima. Potičem sve države članice da razmotre sve mogućnosti djelovanja i mjere predviđene u našem zakonodavstvu.”

Osim potpore na temelju postojećeg zakonodavstva o zajedničkoj poljoprivrednoj politici donesene su i dvije posebne odluke za pomoć poljoprivrednicima:

  • Veći predujmovi: poljoprivrednici će moći primiti do 70 % izravnih plaćanja i 85 % plaćanja za ruralni razvoj već od sredine listopada 2018. te neće morati čekati do kraja prosinca kako bi poboljšali svoju likvidnost.
  • Odstupanja od određenih zahtjeva u pogledu zelenih praksi, i to od diversifikacije kultura i pravila o ekološki značajnim površinama za zemljišta na ugaru, kako bi se takva zemljišta mogla koristiti za proizvodnju hrane za životinje. Razmatra se i donošenje dodatnih odstupanja od zelenih praksi kako bi se poljoprivrednicima omogućilo više fleksibilnosti u proizvodnji krmiva. Te će mjere biti osobito korisne za stočare.

Postojeća potpora u okviru ZPP-a

Na temelju postojećih pravila o državnim potporama u poljoprivredi potporom se može obuhvatiti do 80 % štete uzrokovane sušom (ili do 90 % u područjima s prirodnim ograničenjima) pod određenim posebnim uvjetima. Kupnja krmiva može se smatrati prihvatljivom za potporu u slučaju materijalne štete ili gubitka prihoda.

Nadoknada štete ne mora se prijaviti Komisiji u slučaju takozvane potpore de minimis. Države članice mogu dodijeliti potporu do 15 000 EUR po poljoprivredniku u razdoblju od tri godine.

U aktualnom zakonodavstvu o ZPP-u predviđene su razne mogućnosti u području ruralnog razvoja:

  • Ako država članica sušu prizna kao „elementarnu nepogodu”, ona može pružiti potporu do 100 % za obnovu poljoprivrednog proizvodnog potencijala oštećenog sušom. Novac se može upotrijebiti za ulaganja, primjerice za obnovu pašnjaka. Ta se mjera može aktivirati retroaktivno.
  • Poljoprivrednici mogu svoja nacionalna nadležna tijela obavijestiti o izvanrednim okolnostima te ih države članice mogu osloboditi od obveza u okviru raznih programa. Primjerice, poljoprivrednicima se može omogućiti da koriste granični pojas za krmivo.
  • Države članice mogu poduprijeti poljoprivrednike instrumentima za upravljanje rizicima. Primjerice, mogu dati financijski doprinos uzajamnim fondovima za plaćanje financijske nadoknade pogođenim poljoprivrednicima. Osim toga, poljoprivrednici koji izgube više od 30 % prosječnog godišnjeg prihoda dobit će financijsku nadoknadu.

Države članice imaju mogućnost godišnje prilagodbe programa ruralnog razvoja kako bi u njih uključili prethodno navedene mjere.

Uz te mjere i kontinuirano praćenje stanja suše i njezinih posljedica putem europskih satelita, Komisija je u redovitom kontaktu sa svim državama članicama od kojih prima najnovije informacije o utjecaju proljetne i ljetne suše na poljoprivrednike. Te informacije treba dostaviti do 31. kolovoza, a koristit će se za procjenu dostatnosti i primjerenosti odgovora Komisije te za donošenje oduka o izmjenama već provedenih mjera ili o uvođenju dodatnih mjera koje se budu smatrale primjerenima.

Dodatne informacije

Bilten o praćenju poljoprivrednih resursa (MARS)

IP/18/4801

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar