Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropsko javno tožilstvo: Nizozemska postala 21. država v skupnih prizadevanjih za zaščito proračuna EU pred goljufijami

Bruselj, 1. avgusta 2018

Evropska komisija je potrdila Nizozemsko kot 21. državo članico EU, ki sodeluje v Evropskem javnem tožilstvu.

Evropska komisija je danes potrdila Nizozemsko kot 21. državo članico EU, ki sodeluje v Evropskem javnem tožilstvu (EJT), ki bo imelo ključno vlogo v boju proti kaznivim dejanjem, ki škodijo proračunu EU, kot so goljufije, korupcija, pranje denarja ali resne čezmejne goljufije na področju DDV v vrednosti nad 10 milijonov evrov. V vseh sodelujočih državah članicah bo začelo delovati do konca leta 2020.

Komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je dejala: „Kazniva dejanja ne poznajo meja, zato se moramo skupaj boriti proti njim. Danes pozdravljam Nizozemsko kot novo članico Evropskega javnega tožilstva. Čim več držav članic EU se pridruži EJT, tem večji vpliv ima ta in tem več sredstev je mogoče izterjati. Zato pozivam vse preostale države članice, da se pridružijo tej pomembni mreži v boju proti goljufijam in korupciji, da lahko zagotovimo, da se vsa proračunska sredstva EU porabijo v korist državljanov.“

Države članice, ki se še niso odločile sodelovati v EJT, lahko to storijo kadar koli po sprejetju uredbe o ustanovitvi EJT. Malta je 14. junija 2018 uradno obvestila Komisijo o svoji želji po sodelovanju. Komisija to uradno obvestilo proučuje v skladu s postopkom iz člena 331 PDEU in naj bi kmalu sprejela odločitev. Države članice EU, ki že sodelujejo v EJT, so Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Nemčija, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Španija.

Sestava izbirne komisije EJT

Komisija je danes Svetu Evropske unije predlagala tudi seznam kandidatov za izbirno komisijo EJT. Izbirna komisija bo sestavljena iz dvanajstih članov, ki bodo predvidoma nastopili svojo funkcijo oktobra 2018. Kandidati bodo izbrani med nekdanjimi člani Sodišča ali Računskega sodišča, nacionalnimi člani Eurojusta, člani nacionalnih vrhovnih sodišč ali vrhovnimi tožilci in priznanimi pravniki. Komisija pri izbiranju upošteva geografsko uravnoteženost, uravnoteženo zastopanost obeh spolov in ustrezno zastopanost pravnih sistemov držav članic, ki sodelujejo v EJT. Izbirna komisija bo odgovorna za pripravo ožjega izbora kandidatov za položaj evropskega glavnega tožilca in oceno kvalifikacij kandidatov, preden jih bo imenoval Svet.

Ozadje

Nacionalni proračuni zaradi čezmejnih goljufij vsako leto izgubijo najmanj 50 milijard evrov prihodkov iz DDV. Zato je Komisija leta 2013 pod vodstvom nekdanje komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding predlagala ustanovitev EJT. To nalogo je nato prek mehanizma okrepljenega sodelovanja junija 2017 prevzelo 20 držav članic.

EJT bo v EU zagotovilo učinkovitejše in hitrejše preiskave kaznivih dejanj, ki vplivajo na proračun EU, vključno z goljufijami, korupcijo, pranjem denarja in čezmejnimi goljufijami na področju DDV. Odpravilo bo trenutne pomanjkljivosti ter obravnavalo goljufije v zvezi s sredstvi EU v vrednosti nad 10 000 evrov in zapletene primere čezmejnih goljufij na področju DDV, ki vključujejo škodo nad 10 milijonov evrov. V ta namen bo EJT tesno sodelovalo z nacionalnimi organi kazenskega pregona ter drugimi organi EU, kot sta Eurojust in Europol. Komisija je maja 2018 predlagala nova pravila, ki bi omogočila tesno partnerstvo tudi med EJT in Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF).

Sklep Komisije o sodelovanju Nizozemske v EJT se bo začel uporabljati 20 dni po objavi v Uradnem listu.

Struktura EJT:

 graph2

Več informacij

Obvestilo: Pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z Evropskim javnim tožilstvom

Infografika o okrepljenem sodelovanju

Sklep Komisije o potrditvi vključitve Nizozemske v okrepljeno sodelovanje v zvezi z ustanovitvijo EJT

Predlog izvedbenega sklepa Sveta o imenovanju članov komisije iz člena 14(3) Uredbe (EU) 2017/1939

Sporočilo za medije: Komisija predlaga nova pravila za tesno partnerstvo urada OLAF z Evropskim javnim tožilstvom

Spletišče: Evropsko javno tožilstvo

IP/18/4770

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar