Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Parchetul European: Țările de Jos devin cea de a 21-a țară care se alătură eforturilor comune de a proteja bugetul UE împotriva fraudei

Bruxelles, 1 august 2018

Comisia Europeană confirmă că Țările de Jos sunt cel de al 21-lea stat membru al UE care se alătură Parchetului European.

Astăzi, Comisia Europeană a confirmat că Țările de Jos sunt cel de al 21-lea stat membru al UE care se alătură Parchetului European (EPPO), care va juca un rol esențial în combaterea infracțiunilor ce aduc prejudicii bugetului UE, cum ar fi frauda, corupția, spălarea de bani sau fraudele transfrontaliere grave în domeniul TVA de peste 10 milioane de euro. Acesta va deveni operațional până la sfârșitul anului 2020 în toate statele membre participante.

Comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, Vera Jourová, a declarat: „Criminalitatea nu cunoaște hotare, prin urmare trebuie să colaborăm pentru a o combate. Aș dori să salut aderarea Țărilor de Jos în calitate de nou membru al Parchetului European. Un număr mai mare de țări ale UE aderente duce la amplificarea capacității de acțiune a EPPO și la creșterea sumelor care pot fi recuperate. De aceea, îndemn toate statele membre să se alăture acestei rețele esențiale în lupta împotriva fraudei și a corupției, pentru a putea garanta că fiecare ban din bugetul UE este cheltuit în beneficiul cetățenilor noștri.

Statele membre care nu au decis încă să participe la Parchetul European pot face acest lucru, dacă doresc, oricând după adoptarea regulamentului. La 14 iunie 2018, Malta a notificat Comisiei intenția sa de a participa. Comisia examinează această notificare în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 331 din TFUE și urmează să adopte o decizie în curând. Următoarele țări ale UE participă deja la EPPO: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia și Spania.

Componența juriului de selecție al EPPO

De asemenea, Comisia a propus astăzi Consiliului Uniunii Europene o listă de candidați pentru juriul de selecție al EPPO. Juriul de selecție va fi format din doisprezece membri, care ar trebui să își preia funcția în octombrie 2018. Candidații selectați sunt foști membri ai Curții de Justiție și ai Curții de Conturi, membri naționali ai Eurojust, membri ai instanțelor supreme naționale sau procurori și juriști de înalt nivel. Selecția efectuată de Comisie se bazează pe echilibrul geografic, pe echilibrul de gen și pe reprezentarea corespunzătoare a sistemelor juridice ale statelor membre care participă la Parchetul European. Juriul de selecție va fi responsabil cu elaborarea unei liste scurte de candidați pentru funcția de procuror-șef european și cu evaluarea calificărilor candidaților, după care aceștia vor fi numiți de Consiliu.

Context

În fiecare an, bugetele naționale înregistrează pierderi de venituri din TVA în valoare de cel puțin 50 de miliarde EUR ca urmare a fraudei transfrontaliere. Din acest motiv, Comisia a propus în 2013 instituirea unui Parchet European, propunere care a fost promovată de fostul comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie, Viviane Reding. Această propunere a fost materializată ulterior în iunie 2017 de către 20 de state membre prin intermediul mecanismului de cooperare consolidată.

EPPO va asigura faptul că infracțiunile care afectează bugetul UE – inclusiv frauda, corupția, spălarea banilor și frauda transfrontalieră în domeniul TVA – pot fi investigate mai eficace și mai rapid în întreaga UE. Acesta va remedia deficiențele existente în prezent și va combate fraudarea fondurilor UE în cazurile care depășesc pragul de 10 000 EUR. În același timp, va acționa în cazurile transfrontaliere complexe de fraudă în materie de TVA de peste 10 milioane EUR. În vederea atingerii acestui obiectiv, EPPO va acționa în strânsă colaborare cu autoritățile naționale de aplicare a legii și va coopera îndeaproape cu alte organisme ale UE, cum ar fi Eurojust și Europol. În mai 2018, Comisia a propus noi norme pentru ca Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) să devină, de asemenea, un partener apropiat al Parchetului European.

Decizia Comisiei privind participarea Țărilor de Jos la Parchetul European va deveni aplicabilă după 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial.

Structura EPPO:

 graph2

Pentru informații suplimentare

NOTĂ DE INFORMARE: Întrebări și răspunsuri cu privire la Parchetul European

Grafic informativ privind cooperarea consolidată

Decizia Comisiei privind confirmarea participării Țărilor de Jos la cooperarea consolidată în ceea ce privește instituirea EPPO

Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind numirea membrilor juriului prevăzut la articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1939

Comunicatul de presă: Comisia propune noi norme pentru OLAF, în calitatea sa de partener apropiat al Parchetului European

Site web: Parchetul European

IP/18/4770

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar