Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas Prokuratūra: Nīderlande kļūst par 21. valsti, kura pievienojas kopīgiem centieniem aizsargāt ES budžetu pret krāpšanu.

Briselē, 2018. gada 1. augustā

Eiropas Komisija apstiprina, ka Nīderlande ir 21. valsts, kura pievienojusies Eiropas Prokuratūrai.

Šodien Eiropas Komisija apstiprināja, ka Nīderlande ir kļuvusi par 21. valsti, kura ir pievienojusies Eiropas Prokuratūrai (EPPO). Prokuratūrai būs nozīmīga loma cīņā pret noziegumiem, kas apdraud ES budžetu — tādiem kā krāpšana, korupcija, naudas atmazgāšana un nopietna pārrobežu krāpšana PVN jomā, kas pārsniedz 10 miljonus eiro. Līdz 2020. gada beigām tā darbosies visās iesaistītajās dalībvalstīs.

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova teica: “Noziedzība nepazīst robežu, tāpēc mums ir jāstrādā kopā, lai to apkarotu. Es šodien sveicu Nīderlandi kā jaunu Eiropas Prokuratūras locekli. Jo vairāk ES valstu pievienojas, jo lielāks ir EPPO pārklājums, un var atgūt vairāk līdzekļu. Tāpēc es aicinu visas pārējās dalībvalstis pievienoties šim nozīmīgajam tīklam cīņā pret krāpšanu un korupciju, lai mēs varētu nodrošināt, ka ikviens ES budžeta cents tiek tērēts mūsu pilsoņu labā.”

Dalībvalstis, kuras vēl nav izvēlējušās piedalīties Eiropas Prokuratūrā, varēs pievienoties jebkurā laikā pēc regulas pieņemšanas, ja tās to vēlēsies. Malta 2018. gada 14. jūnijā paziņoja par savu nodomu pievienoties. Komisija izskata šo paziņojumu saskaņā ar LESD 331. pantā noteikto procedūru, un paredzams, ka tā drīzumā pieņems lēmumu. Patlaban jau šādas valstis ir EPPO dalībnieces: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija un Vācija.

EPPO atlases komitejas sastāvs

Šodien Komisija turklāt iesniedza Eiropas Savienības Padomei EPPO atlases komitejas kandidātu sarakstu. Atlases komitejā būs divpadsmit locekļi, kas, paredzams, sāks pildīt savus pienākumus 2018. gada oktobrī. Visi atlasītie kandidāti būs strādājuši kā bijušie Tiesas un Revīzijas palātas locekļi, bijušie valstu Eurojust locekļi, valstu augstāko tiesu locekļi vai augsta līmeņa prokurori un juristi. Komisija atlasē balstījās uz ģeogrāfisko līdzsvaru, dzimumu līdzsvaru un dalībai Eiropas Prokuratūrā piekritušo dalībvalstu pienācīgu juridisko sistēmu pārstāvību. Atlases komitejas pienākums būs izveidot Eiropas galvenā prokurora amata kandidātu sarakstu, novērtējot kandidātu kvalifikāciju, pirms Padome to ieceļ amatā.

Priekšvēsture

Katru gadu krāpniecisku pārrobežu shēmu dēļ valstu budžeti visā Eiropā zaudē ieņēmumus no PVN vismaz 50 miljardu eiro vērtībā. Tāpēc Komisija bijušās tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāres Viviānas Redingas vadībā 2013. gadā ierosināja izveidot Eiropas Prokuratūru. To 2017. gada jūnijā, izmantojot ciešākas sadarbības mehānismu, pieņēma un atbalstīja 20 dalībvalstis.

EPPO nodrošinās to, ka visā ES var efektīvāk un ātrāk izmeklēt noziegumus, kas ietekmē ES budžetu — tādus kā krāpšana, korupcija, naudas atmazgāšana un pārrobežu krāpšana PVN jomā. Tā pārvarēs pašreizējās nepilnības un izskatīs lietas par krāpšanu saistībā ar ES finansējumu, kas pārsniedz 10 000 eiro, kā arī lietas par sarežģītiem pārrobežu PVN krāpšanas gadījumiem, kuros kaitējums pārsniedz 10 miljonus eiro. Lai to panāktu, EPPO cieši sadarbosies ar valstu tiesībaizsardzības iestādēm un citām ES struktūrām, piemēram, ar Eurojust un Eiropolu. 2018. gada maijā Komisija ierosināja jaunus noteikumus attiecībā uz Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF), lai tas kļūtu par ciešu EPPO partneri.

Komisijas lēmums par Nīderlandes līdzdalību Eiropas Prokuratūrā kļūs piemērojams 20 dienas pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

EPPO struktūra

 2. diagramma

Sīkāka informācija

Informatīvs paziņojums: Bieži uzdotie jautājumi par Eiropas Prokuratūru

Infographic on enhanced cooperation

Commission Decision confirming the participation of the Netherlands in the enhanced cooperation on the establishment of the EPPO

Proposal for a Council Implementing Decision appointing the members of the panel provided for in Art.14(3) of Regulation (EU) 2017/1939

Paziņojums presei: Komisija ierosina jaunus noteikumus attiecībā uz OLAF kā Eiropas Prokuratūras tuvu partneri

Tīmekļa vietne: Eiropas Prokuratūra

IP/18/4770

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar