Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan syyttäjänvirasto: Alankomaat 21. maa, joka tulee mukaan suojaamaan EU:n talousarviota petoksilta

Bryssel 1. elokuuta 2018

Euroopan komissio vahvistaa, että Alankomaat on 21. EU:n jäsenvaltio, joka liittyy mukaan Euroopan syyttäjänviraston toimintaan.

Euroopan komissio on tänään vahvistanut, että Alankomaat on 21. EU:n jäsenvaltio, joka liittyy mukaan Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan. EPPO tulee olemaan keskeisessä asemassa torjuttaessa EU:n talousarvioon kohdistuvia rikoksia, kuten petoksia, korruptiota, rahanpesua ja vakavia yli 10 miljoonan euron arvoisia valtioiden rajat ylittäviä arvonlisäveropetoksia. Se aloittaa toimintansa vuoden 2020 loppuun mennessä kaikissa osallistuvissa jäsenvaltioissa.

Rikokset eivät pysähdy rajoilla, ja siksi meidän on torjuttava niitä yhdessä”, totesi oikeus-, tasa-arvo- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari Věra Jourová ja toivotti Alankomaat tervetulleeksi Euroopan syyttäjänviraston uudeksi jäseneksi. ”Mitä useampi EU-maa liittyy mukaan, sitä laajempi Euroopan syyttäjänviraston toiminta-alue on ja sitä enemmän varoja voidaan periä takaisin. Siksi kehotan kaikkia jäsenvaltioita liittymään tähän keskeiseen petoksia ja korruptiota torjuvaan verkostoon, jotta voimme varmistaa, että jokainen euro EU:n talousarviosta käytetään kansalaisten hyväksi.

Jäsenvaltiot, jotka eivät ole vielä päättäneet osallistua Euroopan syyttäjänviraston toimintaan, voivat halutessaan liittyä mukaan milloin tahansa asetuksen hyväksymisen jälkeen. Malta ilmoitti komissiolle 14. kesäkuuta 2018 aikomuksestaan osallistua. Komissio tutkii ilmoituksen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 331 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti ja tekee päätöksen piakkoin. Seuraavat EU-maat ovat jo mukana EPPOssa: Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Portugali, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tšekki ja Viro.

EPPOn valintalautakunnan kokoonpano

Komissio on tänään myös esittänyt Euroopan unionin neuvostolle luettelon EPPOn valintalautakunnan jäsenehdokkaista. Valintalautakunnassa tulee olemaan kaksitoista jäsentä, ja sen odotetaan aloittavan toimintansa lokakuussa 2018. Kaikki valintalautakunnan jäsenet tulevat olemaan entisiä unionin tuomioistuimen tai tilintarkastustuomioistuimen jäseniä, entisiä Eurojustin kansallisia jäseniä, jäsenvaltioiden korkeimpien oikeuksien jäseniä, korkea-arvoisia syyttäjiä tai lainoppineita. Komissio on ottanut valinnoissaan huomioon maantieteelliseen tasapainon, sukupuolten tasapuolisen edustuksen ja sen, että EPPOn toimintaan osallistuvien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmät ovat asianmukaisesti edustettuina. Valintalautakunnan tehtävänä on laatia Euroopan pääsyyttäjän virkaa hakeneista esivalintaluettelo ja arvioida hakijoiden pätevyys ennen kuin neuvosto tekee nimityksen.

Tausta

Euroopan maat menettävät joka vuosi vähintään 50 miljardia euroa arvonlisäverotuloja maiden rajat ylittävien petosten vuoksi. Tämän vuoksi komissio ehdotti vuonna 2013 oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komissaarin Viviane Redingin johdolla Euroopan syyttäjänviraston perustamista. Kesäkuussa 2017 jäsenvaltioista 20 päätti perustaa viraston tiiviimmän yhteistyön mekanismia käyttäen.

EPPOn tehtävänä on erityisesti varmistaa, että EU:n talousarvioon kohdistuvia rikoksia, kuten petoksia, korruptiota, rahanpesua ja rajat ylittäviä arvonlisäveropetoksia, voidaan tutkia tuloksellisemmin ja nopeammin kaikkialla EU:ssa. Se korjaa nykyiset puutteet ja puuttuu EU-rahoitusta koskeviin petoksiin, joiden arvo on yli 10 000 euroa, ja monimutkaisiin valtioiden rajat ylittäviin arvonlisäveropetoksiin, joiden arvo on yli 10 miljoonaa euroa. Tätä varten EPPO työskentelee käsi kädessä kansallisten lainvalvontaviranomaisten kanssa ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden EU:n elinten, kuten Eurojustin ja Europolin, kanssa. Toukokuussa 2018 komissio ehdotti uusia sääntöjä Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF), jotta myös siitä tulisi Euroopan syyttäjänviraston läheinen kumppani.

Komission päätöstä Alankomaiden osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston toimintaan aletaan soveltaa 20 päivän kuluttua siitä, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

EPPOn rakenne

 graph2

Lisätietoja

TAUSTATIEDOTE: Kysymyksiä ja vastauksia Euroopan syyttäjänvirastosta

Infografiikka: Tiiviimpi yhteistyö

Komission päätös, jolla vahvistetaan Alankomaiden osallistuminen EPPOn perustamista koskevaan tiiviimpään yhteistyöhön

Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi asetuksen (EU) 2017/1939 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun valintalautakunnan jäsenten nimittämisestä

Lehdistötiedote: Komissio ehdottaa uusia sääntöjä OLAFille – Euroopan syyttäjänviraston yhteistyökumppanille

Verkkosivusto: Euroopan syyttäjänvirasto

IP/18/4770

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar