Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Úřad evropského veřejného žalobce: Nizozemsko se stává 21. zemí, která se připojuje ke společnému úsilí chránit rozpočet EU před podvody

Brusel 1. srpna 2018

Evropská komise potvrdila, že Nizozemsko se jako 21. členský stát EU připojuje k Úřadu evropského veřejného žalobce.

Evropská komise dnes potvrdila, že Nizozemsko se jako 21. členský stát EU připojuje k Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), jenž bude hrát klíčovou úlohu v potírání trestné činnosti ohrožující rozpočet EU, jako jsou podvody, korupce, praní peněz či závažné přeshraniční podvody s DPH, které přesahují 10 milionů eur. Úřad začne fungovat do konce roku 2020, a to ve všech zúčastněných členských státech.

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová uvedla: „Zločin nezná hranic, a proto se mu musíme postavit společně. Ráda bych dnes přivítala Nizozemsko jako nového člena Úřadu evropského veřejného žalobce. Čím více zemí Unie se přidá, tím větší bude dosah tohoto úřadu a tím více peněz lze získat zpět. Chtěla bych tedy vyzvat všechny zbývající členské státy, aby se do této důležité sítě pro boj proti podvodům a korupci také zapojily. Pomůže nám to zaručit, že každý cent z rozpočtu Unie bude vynaložen ve prospěch občanů.“

Členské státy, které se pro účast na činnosti Úřadu evropského veřejného žalobce dosud nerozhodly, tak mohou učinit, budou-li si to přát, kdykoliv po přijetí příslušného nařízení. Malta oznámila dne 14. června 2018 svůj záměr zapojit se. Komise posuzuje její žádost postupem stanoveným v článku 331 Smlouvy o fungování Evropské unie a již brzy by o ní měla rozhodnout. K Úřadu evropského veřejného žalobce se již připojily tyto země EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Německo, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko.

Složení výběrové komise Úřadu evropského veřejného žalobce

Komise dnes také navrhla Radě Evropské unie seznam kandidátů do výběrové komise úřadu. Výběrová komise se bude skládat z dvanácti členů, kteří se mají ujmout funkce v říjnu 2018. Všichni kandidáti budou vybráni mezi bývalými členy Soudního dvora a Účetního dvora, bývalými národními členy Eurojustu, členy nejvyšších vnitrostátních soudů, státními zástupci na vysoké úrovni a obecně uznávanými právníky. Komise ve svém výběru zohlednila zeměpisnou a genderovou vyváženost a řádné zastoupení právních systémů členských států zapojených do činnosti úřadu. Výběrová komise bude mít za úkol vypracovat užší seznam kandidátů na pozici evropského nejvyššího žalobce a posoudit kvalifikaci kandidátů na evropské žalobce, kteří budou následně jmenováni Radou.

Souvislosti

Rozpočty států v celé Evropě přicházejí kvůli přeshraničním podvodům rok co rok v souhrnu nejméně o 50 miliard eur na příjmech z DPH. V roce 2013 proto Komise pod vedením bývalé komisařky pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingové navrhla zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. V červnu 2017 se 20 členských států dohodlo na vzniku tohoto úřadu prostřednictvím mechanismu posílené spolupráce.

Úřad zajistí, aby trestné činy poškozující unijní rozpočet, mezi něž patří podvody, korupce, praní peněz a přeshraniční podvody v oblasti DPH, mohly být efektivněji a rychleji vyšetřovány v celé EU. Pomůže překonat stávající nedostatky a bude stíhat podvody s finančními prostředky EU nad 10 000 eur a komplexní případy přeshraničních podvodů s DPH se škodou převyšující 10 milionů eur. Úřad evropského veřejného žalobce bude za tímto účelem úzce spolupracovat s vnitrostátními donucovacími orgány a s ostatními subjekty EU, jako je Eurojust a Europol. V květnu 2018 Komise navrhla nová pravidla pro Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), aby se také mohl stát blízkým partnerem Úřadu evropského veřejného žalobce.

Rozhodnutí Komise o účasti Nizozemska na činnosti Úřadu evropského veřejného žalobce vstoupí v platnost 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Struktura Úřadu evropského veřejného žalobce:

 graph2

Další informace

ZPRÁVA: Často kladené otázky o Úřadu evropského veřejného žalobce

Infografika o posílené spolupráci

Rozhodnutí Komise, kterým se potvrzuje účast Nizozemska na posílené spolupráci za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o jmenování členů komise stanovené v čl. 14 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1939

Tisková zpráva: Komise navrhuje nová pravidla pro úřad OLAF jako blízkého partnera Úřadu evropského veřejného žalobce

Internetové stránky Úřadu evropského veřejného žalobce

IP/18/4770

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar