Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Izstop Združenega kraljestva: Evropska komisija pooblaščena za začetek pogajanj z Združenim kraljestvom o prehodni ureditvi

Bruselj, 29. januarja 2018

Evropska komisija pozdravlja današnji sklep Sveta za splošne zadeve (člen 50), da dovoli začetek pogajanj o morebitni prehodni ureditvi po urejenem izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije.

Te pogajalske smernice, ki dopolnjujejo pogajalske smernice iz maja 2017 in temeljijo na the Priporočilu Komisije z dne 20. decembra 2017, določajo dodatne podrobnosti o morebitni prehodni ureditvi. Med njimi so zlasti:

  • Ne bo selektivnega izbiranja: Združeno kraljestvo bo še naprej sodelovalo v carinski uniji in enotnem trgu (z vsemi štirimi svoboščinami). Pravni red Unije se bo še naprej v celoti uporabljal za Združeno kraljestvo in v njem enako, kot če bi bilo država članica. Za Združeno kraljestvo bi zato morale še naprej veljati obveznosti, ki izhajajo iz sporazumov s tretjimi državami. Vse morebitne spremembe pravnega reda v tem obdobju bi se morale samodejno uporabljati tudi za Združeno kraljestvo.
  • Še naprej se bodo uporabljali vsi obstoječi regulativni, proračunski, nadzorni, pravosodni in izvršilni instrumenti in strukture Unije, vključno s pristojnostjo Sodišča Evropske unije.
  • Od 30. marca 2019 dalje bo Združeno kraljestvo tretja država. Glede na to ne bo več zastopano v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije.
  • Prehodno obdobje mora biti jasno opredeljeno in natančno časovno omejeno ter ne bi smelo trajati dlje kot do 31. decembra 2020. Od konca prehodnega obdobja dalje bi se zato morale uporabljati določbe o pravicah državljanov iz sporazuma o izstopu.

V danes predstavljenih pogajalskih smernicah je prav tako navedeno, da je treba rezultate prve faze pogajanj, kot so predstavljeni v sporočilu Komisije in v skupnem poročilu, prenesti v pravne določbe. Poudarjeno je, da je treba dokončati delo v zvezi z vsemi vprašanji glede izstopa, tudi tistimi, ki se v prvi fazi še niso obravnavala, kot je na primer splošno upravljanje sporazuma o izstopu, in v zvezi z vsebinskimi vprašanji, kot so pravice intelektualne lastnine, varstvo osebnih podatkov in carinske zadeve, ter jih je potrebno rešiti za urejen izstop Združenega kraljestva iz EU.

Naslednji koraki

Komisija bo ob ustreznem času objavila osnutek pravnega besedila sporazuma o izstopu, ki zajema tudi prehodno ureditev. Celoten sporazum na podlagi člena 50 bodo morali skleniti Svet (člen 50), Evropski parlament in Združeno kraljestvo v skladu s svojimi ustavnimi zahtevami.

Ozadje

Evropska komisija je 8. decembra 2017 Evropskemu svetu (člen 50) priporočila, naj sprejme sklep, da je bil v prvi fazi pogajanj z Združenim kraljestvom na podlagi člena 50 dosežen zadosten napredek. Voditelji in voditeljice EU-27 so 15. decembra potrdili, da je bil dosežen zadosten napredek na področjih pravic državljanov, Irske in finančnega dogovora, ter sprejeli smernice za prehod v drugo fazo pogajanj. To sledi tudi resoluciji z dne 13. decembra, s katero je Evropski parlament potrdil, da je bil dosežen zadosten napredek. Evropska komisija je 20. decembra Svetu (člen 50) poslala priporočilo, naj začne razpravo o naslednji fazi urejenega izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije.

Za to fazo pogajanj še naprej v celoti veljajo smernice Evropskega sveta (člen 50) z dne 29. aprila 2017 ter splošna načela in postopkovne ureditve za izvedbo pogajanj iz pogajalskih smernic Sveta z dne 22. maja 2017.

Več informacij

Besedilo pogajalskih smernic

Smernice Evropskega sveta (člen 50) z dne 15. decembra 2017

Spletno mesto projektne skupine po členu 50

IP/18/463

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar