Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Gestionarea migrației: Comisia dezvoltă conceptele de „debarcare” și „centru controlat”

Bruxelles, 24 iulie 2018

.

În urma solicitării formulate de liderii UE cu ocazia Consiliului European din luna iunie, astăzi Comisia dezvoltă conceptul de „centre controlate”, precum și măsurile pe termen scurt care ar putea fi luate pentru a îmbunătăți gestionarea migranților care sunt debarcați în UE și face o primă prezentare generală a posibilei căi de urmat pentru instituirea unor acorduri de debarcare regionale cu țările terțe. Acordurile de debarcare regionale ar trebui să fie însoțite de dezvoltarea centrelor controlate în UE, iar împreună cele două concepte ar trebui să contribuie la asigurarea unei responsabilități regionale cu adevărat partajate, ca răspuns la provocările complexe în materie de migrație.

Comisarul Avramopoulos a declarat: „Acum, mai mult decât oricând, avem nevoie de soluții comune, europene în materie de migrație. Suntem gata să sprijinim statele membre și țările terțe în cooperarea mai strânsă privind debarcarea persoanelor salvate pe mare. Dar, pentru ca această cooperare să funcționeze imediat pe teren, trebuie să fim uniți – nu doar acum, ci și pe termen lung. Trebuie să depunem eforturi în direcția unor soluții durabile.”

„Centre controlate” în UE

Pentru a îmbunătăți gestionarea ordonată și eficace a persoanelor debarcate în Uniunea Europeană, liderii UE au solicitat instituirea unor „centre controlate” în UE. Principalul obiectiv ar fi îmbunătățirea procesului care vizează diferențierea persoanelor care au nevoie de protecție internațională de migranții în situație neregulamentară care nu au dreptul de a rămâne în UE, accelerând în același timp returnările.

Centrele ar fi gestionate de statul membru gazdă, cu sprijin deplin din partea UE și a agențiilor UE, și ar putea avea un caracter temporar sau ad-hoc, în funcție de locație. Principalele caracteristici ale acestor centre sunt:

  • sprijin operațional deplin, cu echipeformate din polițiști de frontieră europeni, experți în materie de azil, evaluatori în materie de securitate și personal care se ocupă de returnare, și acoperirea tuturor costurilor aferente de la bugetul UE;
  • gestionarea rapidă, sigură și eficace, care reduce riscul de deplasări secundare și accelerează procesul de determinare a statutului persoanei în cauză;
  • sprijin financiar deplin acordat statelor membre voluntare, menit să acopere costurile operaționale și de infrastructură, precum și sprijin financiar pentru statele membre care acceptă transferuri de persoane debarcate (6 000 EUR/persoană).

Pentru testarea conceptului, ar putea fi lansată cât de curând posibil o fază-pilot, care să aplice o abordare flexibilă.

Comisia va pune la dispoziție, de asemenea, un punct de contact central pentru coordonarea între statele membre care participă la eforturile de solidaritate. Aceasta va fi o măsură temporară, menită să rămână în vigoare până la instituirea unui sistem complet dezvoltat, în contextul actualelor reforme ale sistemului european comun de azil.

Puteți consulta aici fișa informativă privind centrele controlate din UE.

Acorduri de debarcare regionale

În plus față de instituirea centrelor controlate, liderii UE au invitat Comisia să analizeze conceptul de „acorduri de debarcare regionale”, în strânsă cooperare cu Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) și Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) și în parteneriat cu țările terțe.

Obiectivul acordurilor este de a permite o debarcare rapidă și sigură, pe ambele maluri ale Mediteranei, a persoanelor salvate, în conformitate cu dreptul internațional, inclusiv cu principiul nereturnării, și un proces responsabil post-debarcare.

Principalele caracteristici ale acordurilor de debarcare regionale sunt:

  • norme clare pentru toți: pentru a reduce numărul pierderilor de vieți omenești pe mare și pentru a asigura o debarcare ordonată și previzibilă, toate statele de coastă din bazinul mediteraneean ar trebui încurajate să instituie zone de căutare și salvare și centre de coordonare a salvării pe mare;
  • dezvoltate de UNHCR și OIM,respectivele acordurivor contribui la asigurarea faptului că persoanele debarcate, dacă au nevoie protecție, pot beneficia de aceasta, inclusiv prin intermediul mecanismelor de relocare, sau, în caz contrar, vor fi returnate în țările lor de origine, inclusiv prin intermediul programelor OIM de returnare voluntară asistată și reintegrare;
  • parteneriate pe picior de egalitate: activitatea cu țările terțe interesate se va desfășura pe baza parteneriatelor existente, acordând un sprijin specific situației politice, de securitate și socioeconomice a respectivelor țări;
  • absența factorilor de atracție: nu toate persoanele debarcate care au nevoie de protecție vor beneficia de măsuri de relocare și punctele de primire ar trebui să fie instituite cât mai departe posibil de punctele de plecare neregulamentară;
  • absența luării în custodie publică și absența taberelor: acordurile de debarcare regionale sunt menite să furnizeze un set de proceduri și norme instituite care să permită o debarcare sigură și ordonată și o gestionare post-debarcare cu respectarea deplină a dreptului internațional și a drepturilor omului;
  • sprijin financiar și logistic din partea UE: UE este pregătită să acorde sprijin financiar și operațional pentru debarcare și pentru activitățile post-debarcare, precum și pentru gestionarea frontierelor, prin punerea la dispoziție de echipamente, de formare și de alte forme de sprijin.

Puteți consulta aici fișa informativă privind acordurile de debarcare regionale.

Etapele următoare

Se preconizează că, în cadrul reuniunii care va avea loc mâine, 25 iulie, ambasadorii vor discuta conceptul de „centre controlate” în UE și posibilitatea de a utiliza rapid un cadru temporar pentru debarcarea în UE a persoanelor salvate pe mare.

Activitatea privind acordurile de debarcare regionale va fi, de asemenea, abordată în cadrul reuniunii de mâine și se preconizează că aceasta va avansa cu ocazia reuniunii cu OIM și UNHCR, care va avea loc la Geneva, la 30 iulie 2018. Abordarea comună a UE va fi adusă la cunoștința țărilor terțe interesate numai după ce va fi convenită la nivelul Uniunii.

Context

Consiliul European, în concluziile sale din 28-29 iunie, a invitat Consiliul și Comisia să analizeze rapid conceptul de „platforme de debarcare regionale”, în strânsă cooperare cu țările terțe relevante, precum și cu UNHCR și OIM.

De asemenea, Consiliul European a solicitat dezvoltarea unor „centre controlate” pe teritoriul UE – o nouă abordare bazată pe eforturile comune pentru gestionarea persoanelor care, în urma operațiunilor de salvare pe mare, sunt debarcate pe teritoriul UE.

Pentru informații suplimentare

Document neoficial privind „centrele controlate” din UE

Document neoficial privind acordurile de debarcare regionale

Fișă informativă privind „centrele controlate” din UE

Fișă informativă privind acordurile de debarcare regionale

Concluziile Consiliului European, 28 iunie 2018

IP/18/4629

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar