Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A migráció kezelése: a Bizottság részletesen ismerteti a partraszállásra és az ellenőrzött központokra vonatkozó elképzeléseket

Brüsszel, 2018. július 24.

.

Az uniós vezetők júniusi európai tanácsi ülésén elhangzott felhívását követően a Bizottság a mai napon részletesen ismerteti az ellenőrzött központokra és azokra a rövid távon meghozható intézkedésekre vonatkozó elképzeléseket, amelyek révén javítani lehetne az EU-ban partra szálló migránsokra vonatkozó eljárások lefolytatását, valamint felvázolja a regionális partraszállási intézkedések harmadik országokkal történő kialakításának lehetséges módját. A regionális partraszállási intézkedésekre úgy kell tekinteni, hogy azok az uniós ellenőrzött központok kialakításával együttesen működnek: az összetett migrációs kihívásokra adott válaszként a két koncepciónak együttesen kell biztosítania valódi megosztott regionális felelősséget.

Avramopulosz biztos így nyilatkozott: „Minden korábbinál nagyobb szükség van arra, hogy közös európai megoldásokat találjunk a migrációval kapcsolatban. Készek vagyunk arra, hogy támogassuk a tagállamokat és harmadik országokat a tengeren megmentett személyek partraszállásával kapcsolatos jobb együttműködés érdekében. Azonban ahhoz, hogy mindez azonnali gyakorlati eredményekhez vezessen, egységesen kell fellépnünk – nemcsak most, hanem hosszú távon is. Fenntartható megoldások kialakításán kell dolgoznunk.”

„Ellenőrzött központok” az EU-ban

Az EU vezetői ún. „ellenőrzött központok” létrehozására szólítottak fel az Európai Unióban partra szálló személyekre vonatkozó eljárások szabályos és hatékony lefolytatása érdekében. Az elsődleges cél az lenne, hogy javítsák azokat az eljárásokat, amelyek a nemzetközi védelemre szoruló személyeknek az EU-ban való tartózkodásra nem jogosult irreguláris migránsoktól való megkülönböztetésére szolgálnak, valamint ezzel egyidejűleg gyorsítsák fel a visszaküldéseket.

Az EU és ügynökségei maradéktalan támogatását élvező központok irányítása a fogadó tagállam hatáskörébe tartozna, és elhelyezkedésüktől függően azok ideiglenesek vagy ad hoc jellegűek is lehetnek. Az ilyen központok főbb jellemzői a következők:

  • teljes körű operatív támogatás az európai határőrök, menekültügyi szakértők, biztonsági átvizsgálást végző szakemberek és visszatérési tisztviselők alkotta partraszállási csapatok révén, amelyek minden költségét az uniós költségvetés fedezi;
  • az eljárások gyors, biztonságos és hatékony lefolytatása, amely csökkenti a továbbutazások kockázatát és felgyorsítja az érintett személy státuszának megállapítását;
  • teljes pénzügyi támogatás az önkéntesen részt vevő tagállamok számára az infrastrukturális és működési költségek fedezésére; valamint személyenként 6 000 EUR összegű pénzügyi támogatás a partra szálló személyek átadását elfogadó tagállamok részére.

Az elképzelés tesztelésére mielőbb el lehetne indítani egy rugalmas megközelítést alkalmazó kísérleti fázist.

A Bizottság emellett ideiglenes intézkedésként központi kapcsolattartó pontot biztosít a szolidaritási erőfeszítésekben részt vevő tagállamok közötti koordinációhoz – a folyamatban lévő közös európai menekültügyi rendszer reformja keretében létrehozandó teljes körű rendszer kialakításáig.

Az uniós „ellenőrzött központokról” szóló tájékoztató itt található.

Regionális partraszállási intézkedések

Az ellenőrzött központok létrehozása mellett az EU vezetői felkérték a Bizottságot, hogy a Nemzetközi Migrációs Szervezettel (IOM) és az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatalával (UNHCR) szoros együttműködésben és harmadik országokkal való partnerségben vizsgálja meg a regionális partraszállási intézkedésekre vonatkozó elképzelést.

A regionális partraszállási intézkedések célja a Földközi-tenger mindkét partján megmentett személyek gyors és biztonságos partraszállítása a nemzetközi joggal összhangban, tekintettel többek között a visszaküldés tilalmának elvére és a felelős, partraszállást követő eljárásokra.

A regionális partraszállási intézkedések főbb jellemzői a következők:

  • Egyértelmű szabályok mindenki számára: A tengeren bekövetkező halálesetek számának csökkentése, valamint a rendezett és kiszámítható partraszállás biztosítása érdekében a Földközi-tenger partján fekvő valamennyi államot arra kell ösztönözni, hogy kutatási és mentési körzeteket és tengeri mentést koordináló központokat hozzanak létre;
  • Az intézkedések kialakításában közreműködik, az UNHCR és az IMO, segítséget nyújtva annak biztosításához, hogy a partra szálló személyek védelemben részesüljenek, ha erre rászorulnak, adott esetben az uniós áttelepítési programok révén; ha pedig nem, visszaküldjék őket származási országukba, adott esetben az IOM által működtetett támogatott önkéntes visszatérési és reintegrációs programok keretében;
  • Egyenrangú partnerségek: az érintett harmadik országokkal végzett munkát a már meglévő partnerségek, valamint a politikai, biztonsági és társadalmi-gazdasági helyzetükhöz igazított specifikus támogatás alapján kell folytatni.
  • Nem jelentenek a bevándorlásra ösztönző tényezőt: az áttelepítési lehetőség nem minden, nemzetközi védelemre szoruló partra szálló személy részére áll majd rendelkezésre, valamint a fogadási pontokat az irreguláris kiindulási helyektől lehető legtávolabb kell létrehozni;
  • Nincsen idegenrendészeti őrizet, nincsenek táborok: A regionális partraszállási intézkedések már kidolgozott eljárások és szabályok alkalmazását jelentik, amelyek célja a biztonságos és rendezett partraszállás, valamint a partraszállás utáni eljárások lefolytatásának biztosítása a nemzetközi jog és az emberi jogok teljes tiszteletben tartásával.
  • Uniós pénzügyi és logisztikai támogatás: Az EU kész pénzügyi és operatív támogatást nyújtani a partraszállás, valamint a partraszállást követő tevékenységekre, valamint a határigazgatást felszereléssel, képzéssel és egyéb formában nyújtott támogatással segítené.

A regionális partraszállási intézkedésekre vonatkozó tájékoztató itt található.

A következő lépések

Várhatóan a nagykövetek holnapi, július 25-i találkozóján vitatják meg az uniós ellenőrzött központokra vonatkozó elképzelést és az átmeneti keretrendszer gyors alkalmazásának lehetőségét a tengeren megmentett személyek EU-ban történő partraszállására vonatkozóan.

A regionális partraszállási intézkedések kidolgozásának kérdésére a holnapi ülésen is kitérnek, és a munka várhatóan az IOM és az UNHCR 2018. július 30-i genfi ülésén is folytatódni fog. Amennyiben megállapodás születik a közös uniós megközelítésről, azt kiterjesztik az érintett harmadik országokra.

Háttér-információk

Az Európai Tanács június 28-29-i következtetéseiben felkérte a Tanácsot és a Bizottságot, „hogy az érintett harmadik országokkal, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatalával és a Nemzetközi Migrációs Szervezettel szoros együttműködésben mihamarabb térképezzék fel a menedékkérelmek elbírálására szolgáló regionális központok koncepcióját”.

Az Európai Tanács az EU területén működő, ún. „ellenőrzött központok” létrehozására is felszólított – ez egy új megközelítés, amely a tengeren történt mentésüket követően az EU területén partra szálló személyekekre vonatkozó eljárások lefolytatására irányuló közös erőfeszíteseken alapul.

További információk

Nem hivatalos dokumentum az uniós „ellenőrzött központokról”

Nem hivatalos dokumentum a regionális partraszállási intézkedésekről

Tájékoztató az uniós „ellenőrzött központokról”

Tájékoztató a regionális partraszállási intézkedésekről

Az Európai Tanács következtetései, 2018. június 28.

IP/18/4629

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar