Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU samordnar ytterligare assistans för att bekämpa skogsbränder i Sverige

Bryssel den 21 juli 2018

Kommissionen har arbetat dygnet runt sedan Sverige begärde assistans från EU i bekämpningen av de enorma skogsbränder som ödelägger hundratals hektar i Gävleborg, Dalarna, Jämtland, Norrbotten och Västerbotten.

Tidigare i veckan mobiliserade kommissionen brandflygplan från Italien och Frankrike via EU:s civilskyddsmekanism, som alltsedan dess har satts in i de drabbade områdena. Ytterligare EU-stöd har nu erbjudits av Tyskland, LitauenPolen och Danmark.

Christos Stylianides, kommissionär med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, säger:– EU bistår den svenska regeringen och Sveriges folk när hjälp behövs.Jag skulle vilja tacka alla länder för deras snabba erbjudanden om assistans via EU:s civilskyddsmekanism. Vi har hjälpt till att mobilisera många flygplan, helikoptrar, fordon och markpersonal för att täcka de massiva behoven. Vi är i kontakt med andra länder för eventuellt ytterligare stöd. Det här är solidaritet i handling. Det är vad våra medborgare förväntar av ett Europa som skyddar dem.

Sverige begärde assistans den 16 juli 2018 och hittills har följande levererats via EU:s civilskyddsmekanism:

•  5 flygplan: 2 från Italien och 3 från Frankrike. Det handlar om mycket specialiserade vattenbombare av märket Canadair samt ett spaningsflygplan. 
•  6 helikoptrar för brandbekämpning: 5 från Tyskland och 1 från Litauen.
•  Brandmän och fordon:  44  fordon från Polen och 13 9  brandmän   samt 12 fordon och  55  brandmän från Danmark.
 
* Ytterligare stöd (helikoptrar, fordon och personal) har erbjudits av Österrike, Portugal och Tyskland.

Via EU:s Copernicussatellit får Sverige också hjälp att ta fram kartor över de skador som uppstått i de drabbade områdena.

Kommissionens centrum för katastrofberedskap, som dygnet runt håller ett vakande öga på naturkatastrofer, står i kontakt med de svenska myndigheterna för civilskydd och följer uppmärksamt händelseutvecklingen, och förbereder eventuellt annat stöd som kan komma att behövas.

Bakgrund

Kommissionens centrum för katastrofberedskap övervakar aktivt nödsituationer i hela Europa, bl.a. bränder.Centrumet använder nationella övervakningstjänster och övervakningsverktyg, exempelvis Europeiska informationssystemet för skogsbränder samt satellitbilder för att få en överblick över situationen i Europa. Under sommaren anordnar centrumet också veckovisa samordningsmöten med de länder där risken för skogsbränder är hög.

Civilskyddsmekanismen

Kommissionen samordnar frivilliga erbjudandena från de deltagande staterna via EU:s civilskyddsmekanism, och kan hjälpa till att finansiera transport av nödhjälpsartiklar och experter till det aktuella landet. Mobiliseringen av assistans samordnas via kommissionens centrum för katastrofberedskap, som noga övervakar utvecklingen och erbjuder hjälp med finansieringen av transporter av den erbjudna assistansen.

Assistansen kan bestå av nödhjälpsartiklar, men också av experter och insatsenheter. Vid bränder kan brandflygplan ingå. Kommissionen kan inte själv skicka flygplan eller utrustning via mekanismen.

Mekanism underlättar samarbetet vid katastrofinsatser mellan de 34 europeiska stater som deltar (EU:s 28 medlemsländer, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Norge, Montenegro, Serbien och Turkiet).

Läs mer

Uttalande av kommissionär Christos Stylianides

Foton – Europeiska kommissionens centrum katastrofberedskap

Videoklipp – Europeiska kommissionens centrum för katastrofberedskap

MEMO - Bekämpning av skogsbränder i Europa – hur fungerar det?

Faktablad - EU:s civilskyddsmekanism

Faktablad – Europeisk insatskapacitet vid nödsituationer

IP/18/4628

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar