Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Konkurrence: Kommissionen pålægger Google en bøde på 4.34 mia. EUR for ulovlig praksis i forbindelse med Android-mobilenheder med henblik på at styrke Google-søgemaskinens dominerende stilling

Bruxelles, den 18. juli 2018

Europa-Kommissionen har pålagt Google en bøde på 4.34 mia. EUR for at overtræde EU's konkurrenceregler. I 2011 indførte Google ulovlige restriktioner for producenter af Android-enheder og mobilnetoperatører med henblik på at styrke sin dominerende stilling inden for generel internetsøgning.

Google skal nu sørge for, at denne praksis ophører inden for 90 dage. Ellers pålægges Alphabet, som er Googles moderselskab, tvangsbøder på op til 5 % af sin gennemsnitlige daglige omsætning på verdensplan.

Konkurrencekommissær Margrethe Vestager udtaler: "Mobilt internet tegner sig i dag for mere end halvdelen af den globale internettrafik. Det har ændret livet for millioner af europæere. Vores sag handler om tre slags restriktioner, som Google har pålagt producenter af Android-enheder og netoperatører for at sikre, at trafikken på Android-enheder foregår via Google Search. På denne måde har Google brugt Android som et middel til at styrke sin søgemaskines dominerende stilling. Denne praksis har forhindret virksomhedens konkurrenter i at innovere og konkurrere på lige vilkår. Den har frataget de europæiske forbrugere fordelene ved egentlig konkurrence på det vigtige område for mobilteknologi. Det er ulovligt i henhold til EU's kartel- og monopolregler."

Google har navnlig:

 • krævet som betingelse for licensering af Googles app-butik (Play Store), at producenter forudinstallerer Google Search og Googles browser-app (Chrome)
 • betalt visse store producenter og mobilnetoperatører for, at de udelukkende forudinstallerer Google Search-appen på deres enheder, og
 • forhindret producenter, der ønsker at forudinstallere Google-apps, i at sælge så meget som en eneste mobilenhed med alternative versioner af Android, der ikke er godkendt af Google (såkaldte "Android forks").

Googles strategi og omfanget af Kommissionens undersøgelse

Langt størstedelen af Googles indtægter stammer fra selskabets flagskibsprodukt: Google-søgemaskinen. Google indså tidligt, at omstillingen fra stationære PC'er til mobilt internet, som begyndte midt i 2000'erne, ville udgøre en fundamental ændring for Google Search. Google udviklede derfor en strategi til at forudse virkningerne af denne omstilling og sikre, at brugerne fortsat ville benytte Google Search, også på deres mobilenheder.

I 2005 opkøbte Google den oprindelige udvikler af Android-mobilstyresystemet og har fortsat udviklet Android lige siden. Android anvendes i dag på ca. 80 % af Europas og hele verdens intelligente mobilenheder.

Når Google udvikler en ny version af Android, offentliggøres kildekoden på internettet. Dette giver i princippet tredjeparter mulighed for at downloade denne kildekode, foretage ændringer og skabe nye Android forks. Den frit tilgængelige kildekode til Android omfatter de grundlæggende funktioner, der skal til i et intelligent mobilstyresystem, men ikke Googles proprietære Android-apps og -tjenester. Producenter af mobilenheder, der ønsker at benytte Googles proprietære Android-apps og -tjenester, er nødt til at indgå kontrakter med Google, hvor Google pålægger dem en række restriktioner. Google har også indgået kontrakter med og indført visse af disse restriktioner over for visse store mobilnetoperatører, som også kan bestemme, hvilke apps og tjenester installeres på de enheder, der sælges til slutbrugerne.

Kommissionens afgørelse omhandler tre specifikke typer af kontraktlige restriktioner, som Google har pålagt producenter af mobilenheder og mobilnetoperatører. Dette har givet Google mulighed for at bruge Android som et middel til at styrke sin søgemaskines dominerende stilling. Med andre ord er det ikke selve open source-modellen eller Android-styresystemet, der drages i tvivl i Kommissionens afgørelse.

Googles dominerende stilling

Det konkluderes i Kommissionens afgørelse, at Google har en dominerende stilling på markederne for generelle internetsøgetjenester, intelligente mobilstyresystemer, der kan licenseres, og app-butikker til mobilstyresystemet Android.

Generelle søgetjenester

Google har en dominerende stilling på markederne for generel internetsøgning i hele det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), dvs. i alle 31 EØS-lande. Google har en markedsandel på over 90 % i de fleste af EØS' medlemsstater. Der er store adgangsbarrierer på disse markeder. Dette blev også konkluderet i afgørelsen vedrørende Google Shopping fra juni 2017.

Intelligente mobilstyresystemer, der kan licenseres

Android er et intelligent mobilstyresystem, der kan licenseres. Dette betyder, at Android kan licenseres til tredjepartsproducenter af intelligente mobilenheder, som så kan benytte styresystemet på deres enheder.

Via sin kontrol over Android har Google med en markedsandel på over 95 % en dominerende stilling på det globale marked (bortset fra Kina) for mobilstyresystemer, der kan licenseres. Der er store adgangsbarrierer, som blandt andet skyldes netværkseffekter: Jo flere brugere, der anvender et intelligent mobilstyresystem, jo flere udviklere laver da apps til det system – hvilket så tiltrækker flere brugere. Ydermere kræver det betydelige ressourcer at udvikle et vellykket intelligent mobilstyresystem, der kan licenseres.

Da Android kan licenseres, adskiller det sig fra andre styresystemer, der udelukkende anvendes af vertikalt integrerede udviklere (såsom Apple iOS eller Blackberry). Disse styresystemer er ikke del af samme marked, da de ikke kan licenseres til tredjepartsproducenter af mobilenheder.

Alligevel undersøgte Kommissionen, hvor vidt konkurrencen på markedet for slutbrugerne (de efterfølgende markedsled), især mellem Apple-enheder og Android-enheder, indirekte kunne begrænse Googles markedsstyrke med hensyn til licensering af Android til producenter af mobilenheder (de foregående markedsled). Kommissionen konstaterede, at denne konkurrence ikke i tilstrækkelig grad begrænser Google i de foregående markedsled, hvilket bl.a. skyldes:

 •          Slutbrugernes købsbeslutninger påvirkes af en række faktorer (såsom hardwarefunktioner eller varemærke), som er uafhængige af mobilstyresystemet
 •          Apple-enheder sælges typisk for højere priser end Android-enheder og er derfor muligvis ikke tilgængelige for en stor del af brugerne af Android-enheder,
 •          Brugerne af Android-enheder står over for ekstra besvær ved omstilling til Apple-enheder, f.eks. tab af deres apps, data og kontakter, og de skal først lære, hvordan det nye styresystem fungerer, og
 •          selv hvis slutbrugerne skifter fra Android-enheder til Apple-enheder, ville dette kun i begrænset omfang påvirke Googles kerneforretning, da Google Search er standardsøgemaskinen på Apple-enheder, og Apple-brugere dermed er mere tilbøjelige til fortsat at anvende Google Search til deres søgninger.

App-butikker til Android-mobilstyresystemet

Google har en dominerende stilling på det globale marked (bortset fra Kina) for app-butikker til Android-mobilstyresystemet. "Play Store", Googles app-butik, tegner sig for mere end 90 % af de apps, der downloades på Android-enheder. Dette marked er også præget af store adgangsbarrierer. På samme grundlag som anført ovenfor begrænser Apples App Store, som kun kan tilgås på iOS-enheder, ikke den dominerende stilling, som Googles app-butik har.

Overtrædelse af EU's konkurrenceregler

Markedsdominans er ikke i sig selv ulovligt i henhold til EU's konkurrenceregler. Dominerende selskaber har dog et særligt ansvar for ikke at misbruge deres magtfulde markedsposition ved at begrænse konkurrencen på både det marked, som de er dominerende på, og på separate markeder.

Google har anvendt tre forskellige former for praksis med det formål at styrke Googles dominerende stilling inden for generelle internetsøgninger.

1) Ulovlig sammenkobling af Googles søge- og browser-apps

Google tilbyder sine mobil-apps og -tjenester til producenter af mobilenheder som en samlet pakke, der indeholder Google Play Store, Google Search-appen og Google Chrome-browseren. Googles licensbetingelser gør det umuligt for producenterne at forudinstallere visse apps uden at forudinstallere visse andre.

Som led i Kommissionens undersøgelse har producenterne af mobilenheder bekræftet, at Play Store er en "obligatorisk" app, da brugerne forventer, at den er forudinstalleret på deres enheder (ikke mindst fordi de ikke selv kan downloade den på lovlig vis).

Derfor konkluderer Kommissionen i sin afgørelse, at Google i to tilfælde har bedrevet ulovlig sammenkobling:

 •          Sammenkoblingen af Google Search-appen: Google har sikret, at Google Search-appen er forudinstalleret på praktisk taget alle Android-enheder solgt i EØS. Søge-apps udgør et vigtigt udgangspunkt for søgninger på mobilenheder. Kommissionen fandt denne sammenkobling ulovlig fra 2011, hvilket var året, hvor Google indtog sin dominerende stilling på markedet for app-butikker til Android-mobilstyresystemet.
 •          Sammenkoblingen af Google Chrome-browseren: Google har sikret, at deres mobilbrowser er forudinstalleret på praktisk taget alle Android-enheder solgt i EØS. Browsere udgør også et vigtigt udgangspunkt for søgninger på mobilenheder, og Google Search er standardsøgemaskinen i Google Chrome. Kommissionen fandt denne sammenkobling ulovlig fra 2012, hvilket er året, hvor Google indlemmede Chrome-browseren i sin deres app-pakke.

Forudinstallation kan skabe en tilbøjelighed til at fastholde status quo. Brugere med enheder, hvis søge- og browser-apps er forudinstallerede, er tilbøjelige til at fortsætte med at bruge disse apps. F.eks. har Kommissionen fundet dokumentation på, at Google Search-appen konsekvent anvendes hyppigere på Android-enheder, når den er forudinstalleret, end på Windows Mobile-enheder, hvor brugerne selv skal downloade dem. Dette viser også, at brugere ikke downloader konkurrerende apps i så vid udstrækning, at det opvejer den betydelige markedsfordel, der stammer fra forudinstallation. F.eks. i 2016:

 •          blev ca. 95 % af alle søgninger på Android-enheder (hvor Google Search og Chrome var forudinstalleret) foretaget via Google Search, og
 •          blev færre end 25 % af alle søgninger på Windows Mobile-enheder (hvor Google Search og Chrome ikke var forudinstalleret) foretaget via Google Search. Over 75 % af søgningerne blev foretaget via Microsofts Bing-søgemaskine, som er forudinstalleret på Windows Mobile-enheder.

Googles praksis har dermed mindsket producenternes incitament til at forudinstallere konkurrerende søge- og browser-apps og har også mindsket brugernes incitament til at downloade sådanne apps. Dette har indskrænket konkurrenternes evne til at konkurrere effektivt med Google.

Kommissionen har også nøje vurderet Googles argumenter for, at sammenkoblingen mellem Google Search-appen og Chrome-browseren var nødvendig, navnlig for at Google kunne få afkast på sine investeringer i Android, og nåede frem til, at disse argumenter ikke var velbegrundede. Google indtjener milliarder af dollars i årlige indtægter alene fra Google Play Store, indsamler store mængder data, der har værdi for Googles søge- og reklamevirksomhed på Android-enheder, og vil stadig kunne udbytte en betydelig indtægtskilde fra reklamer i forbindelse med søgninger uden de nævnte restriktioner.

2) Ulovlige betalinger betinget af eksklusiv forudinstallation af Google Search

Google ydede betydelige finansielle incitamenter til nogle af de største producenter af mobilenheder samt mobilnetoperatører på betingelse af, at de udelukkende forudinstallerede Google Search på samtlige enheder i deres portefølje. Dette har skadet konkurrencen ved betydeligt at mindske selskabets incitament til at forudinstallere konkurrerende søge-apps.

Kommissionens undersøgelse viste, at en konkurrerende søgemaskine ikke ville kunne kompensere en producent af mobilenheder eller mobilnetoperatør for tabet af indtægterne fra Google og stadig opnå økonomisk gevinst. Dette skyldes, at selv hvis den konkurrerende søgemaskine blev forudinstalleret på blot nogle enheder, ville konkurrenten blive nødt til at kompensere producenten af enheden eller mobilnetoperatøren for tabet af deres indtægter fra Google fra samtlige af deres enheder.

I tråd med EU-Domstolens nylige afgørelse vedrørende Intel har Kommissionen blandt andre faktorer overvejet betingelserne for incitamenterne, de udbetalte beløb, aftalernes dækning med hensyn til markedsandele og deres varighed.

På dette grundlag fandt Kommissionen, at Googles adfærd var ulovlig mellem 2011 og 2014. I 2013 (efter Kommissionen begyndte at undersøge sagen) begyndte Google gradvist at afskaffe kravet. Den ulovlige praksis ophørte i praksis i 2014.

Kommissionen vurderede også nøje Googles argumenter for, at udbetalingen af finansielle incitamenter for eksklusiv forudinstallation af Google Search på samtlige Android-enheder var nødvendig. I denne forbindelse afviste Kommissionen Googles påstand om, at betalingerne for eksklusivitet var nødvendig for at overbevise producenterne af mobilenheder og mobilnetoperatørerne til at fremstille enheder til Android-økosystemet.

3) Ulovlig hindring af udvikling og udbredelse af konkurrerende Android-styresystemer

Google har forhindret producenter af mobilenheder i at anvende enhver alternativ version af Android, der ikke er godkendt Google ("Android forks"). For at være i stand til at forudinstallere Googles proprietære apps på deres enheder, herunder Play Store og Google Search, måtte producenterne forpligte sig til ikke at udvikle eller sælge enheder, der kører på en Android fork. Kommissionen fandt, at denne adfærd udgjorde misbrug fra 2011, hvilket var året, hvor Google indtog sin dominerende stilling på markedet for appbutikker til Android-mobilstyresystemet.

Denne praksis mindskede i betydelig grad mulighederne for at udvikle og sælge enheder, der kører på Android forks. F.eks. har Kommissionen fundet dokumentation for, at Googles adfærd forhindrede en række store producenter i at udvikle og sælge mobilenheder baseret på Amazons Android fork ved navn "Fire OS".

Med denne adfærd har Google også blokeret en vigtig kanal for virksomhedens konkurrenter til at lancere applikationer og tjenester, især generelle søgetjenester, som kunne forudinstalleres på Android forks. Derfor har Googles adfærd haft en direkte indvirkning på brugerne ved at fratage dem adgang til yderligere innovation og intelligente mobilenheder baseret på alternative versioner af Android-styresystemet. Med andre ord var Google – frem for forbrugerne, app-udviklerne og markedet – som følge af denne praksis i stand til at bestemme, hvilke styresystemer der skulle trives.

Kommissionen har også nøje vurderet Googles argumenter for, at disse restriktioner var nødvendige for at forhindre "fragmentering" af Android-økosystemet, og nåede frem til, at disse argumenter ikke var velbegrundede. For det første kunne Google have sikret, at Android-enheder med Googles proprietære applikationer og tjenester overholdt Googles tekniske krav, uden at dette forhindrede fremkomsten af Android forks. For det andet fremlagde Google ingen troværdige beviser på, at Android forks ville blive præget af tekniske fejl eller manglende understøttelse af apps.

 

Infographic

 

Konsekvenserne af Googles ulovlige praksis

Det konkluderes i Kommissionens afgørelse, at disse tre former for misbrug udgør en del af Googles overordnede strategi med henblik på at styrke selskabets dominerende stilling på markedet for generelle internetsøgninger på et tidspunkt, hvor vigtigheden af mobilt internet var stærkt voksende.

For det første har Googles praksis nægtet konkurrerende søgemaskiner muligheden for at konkurrere på lige vilkår. Googles sammenkoblingspraksis sikrede, at deres søgemaskine og browser blev forudinstalleret på praktisk taget alle Google Android-enheder, og eksklusivitetsbetalingerne var et stærkt incitament til ikke at forudinstallere konkurrerende søgemaskiner. Google har også forhindret udviklingen af Android forks, som kunne have udgjort platforme for mere trafik på konkurrerende søgemaskiner. Googles strategi har også forhindret konkurrerende søgemaskiner i at indsamle flere data fra intelligente mobilenheder, herunder søgedata og mobillokaliseringsdata, hvilket har hjulpet Google med at styrke sin dominerende stilling som søgemaskine.

Ydermere har Googles praksis også skadet konkurrencen og yderligere innovation på det overordnede mobilmarked ud over blot internetsøgninger, da de har forhindret andre mobilbrowsere i at konkurrere effektivt med den forudinstallerede Google Chrome-browser. Endelig har Google hindret udviklingen af Android forks, som kunne have udgjort platforme for andre app-udvikleres trivsel.

Konsekvenserne af denne afgørelse

Med Kommissionens bøde på €4 342 865 000 tages der hensyn til overtrædelsens varighed og grovhed. I overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer om bøder fra 2006 (se denne pressemeddelelse og dette MEMO) er bøden beregnet på grundlag af værdien af Googles indtægter fra reklametjenester i forbindelse med søgninger på Android-enheder i EØS-landene.

Kommissionens afgørelse forpligter Google til at bringe sin ulovlige adfærd til ophør på en effektiv måde senest 90 dage efter datoen for afgørelsen.

Som minimum skal Google ophøre med og ikke genoptage nogen af de tre former for praksis. Afgørelsen pålægger ligeledes Google at afstå fra enhver foranstaltning med samme eller tilsvarende mål eller virkning som disse former for praksis.

Afgørelsen forhindrer ikke Google i at indføre et rimeligt, retfærdigt og objektivt system til at sikre, at Android-enheder fungerer korrekt med Googles proprietære apps og tjenester, uden at påvirke producenternes frihed til at fremstille enheder baseret på Android forks.

Det er udelukkende Googles ansvar at sikre, at Kommissionens afgørelse overholdes. Kommissionen vil nøje overvåge, hvorvidt Google overholder den, og Google er forpligtet til at holde Kommissionen underrettet om, hvordan de vil overholde deres forpligtelser.

Hvis Google ikke overholder Kommissionens afgørelse, kan selskabet blive pålagt at skulle betale bøder for manglende overholdelse på op til 5 % af Alphabets (Googles moderselskab) gennemsnitlige daglige omsætning på verdensplan. Kommissionen ville skulle afgøre, om der er tale om en sådan manglende overholdelse, i en særskilt afgørelse, hvor disse bøder pålægges med tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor den manglende overholdelse blev indledt.

Slutteligt kan Google også komme til at stå over for civile erstatningssøgsmål, som enhver person eller virksomhed, der er berørt af Googles konkurrencebegrænsende adfærd, kan indbringe for medlemsstaternes domstole. EU's nye direktiv om erstatningssøgsmål på konkurrenceområdet gør det lettere for ofrene for konkurrencebegrænsende adfærd at opnå erstatning.

Andre sager vedrørende Google

I juni 2017 pålagde Kommissionen Google en bøde på 2,42 mia. EUR for misbrug af sin dominerende stilling som søgemaskine ved at give Googles egen prissammenligningstjeneste en ulovlig fordel. Kommissionen overvåger i øjeblikket aktivt Googles overholdelse af denne afgørelse.

Kommissionen undersøger også fortsat de restriktioner, som Google har pålagt visse tredjepartswebsteder med hensyn til at vise søgeannoncer fra Googles konkurrenter (AdSense-sagen). Kommissionen kom i juli 2016 frem til den foreløbige konklusion, at Google har misbrugt en dominerende stilling i en sag vedrørende AdSense.

Baggrund

Afgørelsen af dags dato er henvendt til Google LLC (tidligere Google Inc.) og Alphabet Inc., som er Googles moderselskab. Kommissionen indledte en undersøgelse af Googles adfærd for så vidt angår Android-styresystemet og dertil hørende applikationer i april 2015 og sendte en klagepunktsmeddelelse til Google i april 2016.

Artikel 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og artikel 54 i EØS-aftalen forbyder misbrug af en dominerende stilling.

Yderligere oplysninger om denne undersøgelse kan findes i det offentlige sagsregister under sagsnummer 40099 på Kommissionens websted for konkurrence.Infographic

IP/18/4581

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar