Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska mejna in obalna straža: dosežen sporazum o operativnem sodelovanju z nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo

Bruselj, 18. julija 2018

.

Evropski komisar Dimitris Avramopulos in minister za notranje zadeve nekdanje jugoslovanske republike Makedonije Oliver Spasovski sta danes parafirala osnutek sporazuma o statusu za operativno sodelovanje, ki bo skupinam Evropske agencije za mejno in obalno stražo omogočil napotitev v nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo. Ko bo sporazum začel veljati, bo Agenciji omogočil izvajanje skupnih operacij z nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo in v njej, zlasti ob nenadnih migracijskih izzivih.

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je povedal: „Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji čestitam za ta pomemben operativni korak naprej pri našem sodelovanju na terenu. Ta sporazum bo Evropski agenciji za mejno in obalno stražo omogočil, da bo lahko v celoti izkoristila svoj potencial, se hitro odzvala na migracijske izzive ter varovala naše skupne meje. Današnji sporazum je drugi, ki smo ga že parafirali, upam pa, da se bodo hitro zaključila tudi pogajanja z drugimi partnerskimi državami Zahodnega Balkana.“

Komisija se je zavezala, da bo še naprej krepila vlogo Evropske agencije za mejno in obalno stražo pri varovanju meja EU, tudi s tesnejšim sodelovanjem z njenimi sosednjimi državami. Sporazumi o statusu, kakršen je danes parafirani sporazum z nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, bodo okrepili zmožnosti Agencije za ukrepanje v neposrednem sosedstvu EU, kar bo pripomoglo k boljšemu upravljanju nedovoljenih migracij in še okrepilo varnost na zunanjih mejah EU.

Tesnejše sodelovanje med Agencijo in partnerskimi državami Zahodnega Balkana je tudi ključni element strategije Komisije za verodostojno širitveno perspektivo in okrepljeno sodelovanje EU z Zahodnim Balkanom, ki poudarja evropsko prihodnost Zahodnega Balkana ter poziva k okrepljenemu strateškemu in operativnemu sodelovanju na področju migracij in upravljanja meja.

Nadaljnji koraki

Osnutek sporazuma o statusu z nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, ki je bil parafiran danes, bo uradno podpisan pozneje, ko bosta obe strani zaključili potrebne pravne postopke. Sporazum mora odobriti tudi Evropski parlament.

Ko bo začel veljati, bo lahko Evropska agencija za mejno in obalno stražo v dogovoru z organi nekdanje jugoslovanske republike Makedonije in organi sosednjih držav članic EU izvajala operativne dejavnosti in napotila skupine v tiste regije nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, ki mejijo na EU.

Ozadje

Na podlagi svojega nedavno okrepljenega mandata lahko Evropska agencija za mejno in obalno stražo ob predhodnem dogovoru opravlja operacije na ozemlju sosednjih tretjih držav. Komisija je novembra 2016 sprejela vzorec sporazuma o statusu, nato pa je januarja 2017 Svet zaprosila, naj najprej začne pogajanja s Srbijo in nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo. Pozneje je bila Komisija pooblaščena tudi za pogajanja o sporazumih z Albanijo, Črno goro ter Bosno in Hercegovino.

Pri današnjem osnutku sporazuma o statusu gre po sporazumu z Albanijo iz februarja 2018 za druga zaključena pogajanja med Evropsko unijo in partnerji EU na Zahodnem Balkanu. Aprila 2018 je bil na tehnični ravni dosežen dogovor o osnutku sporazuma o statusu s Črno goro, potekajo pa tudi pogajanja s Srbijo ter Bosno in Hercegovino.

Več informacij

Spletišče: Evropska agencija za mejno in obalno stražo

Spletišče: GD HOME

IP/18/4567

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar