Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna: umowa o współpracy operacyjnej zawarta z byłą jugosłowiańską republiką Macedonii

Bruksela, 18 lipca 2018 r.

.

W dniu dzisiejszym komisarz europejski Dimitris Avramopoulos i minister spraw wewnętrznych byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii Oliver Spasovski parafowali projekt umowy o statusie dotyczącej współpracy operacyjnej, która to umowa umożliwi oddelegowanie do byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii zespołów Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Po wejściu w życie umowy agencja będzie mogła prowadzić wspólne działania z tym państwem i na jego terenie, w szczególności w przypadku nagłych wyzwań migracyjnych.

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos stwierdził: Chciałbym pogratulować byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii tego ważnego kroku operacyjnego stanowiącego rozwinięcie naszej współpracy w terenie. Dzięki tej umowie Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej będzie mogła w pełni wykorzystać swój potencjał, szybko reagując na wyzwania migracyjne i chroniąc nasze wspólne granice. Dzisiejsza umowa jest drugą, którą obecnie parafowaliśmy, i mam nadzieję na szybkie zakończenie trwających negocjacji z innymi partnerami z Bałkanów Zachodnich.

Komisja zobowiązała się do dalszego umacniania roli Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej w zakresie ochrony granic UE, w tym do ściślejszej współpracy z sąsiadami UE. Umowy o statusie, takie jak ta parafowana dziś wraz z byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, wzmocnią zdolność agencji do podejmowania działań w bezpośrednim sąsiedztwie UE, co przyczyni się do lepszego zarządzania nielegalną migracją i dalszego zwiększenia bezpieczeństwa na zewnętrznych granicach UE.

Ściślejsza współpraca między agencją a partnerami z Bałkanów Zachodnich jest również podstawowym elementem strategii Komisji na rzecz „wiarygodnej perspektywy rozszerzenia dla Bałkanów Zachodnich oraz zwiększonego zaangażowania UE w tym regionie”, w której podkreśla się europejską przyszłość Bałkanów Zachodnich i wzywa się do wzmocnienia strategicznej i operacyjnej współpracy w zakresie migracji i zarządzania granicami.

Dalsze działania

Parafowany dziś wraz z byłą jugosłowiańską republiką Macedonii projekt umowy o statusie zostanie formalnie podpisany w późniejszym terminie, po zakończeniu przez obie strony niezbędnych procedur prawnych. Wymagana jest również zgoda Parlamentu Europejskiego na zawarcie tej umowy.

Po jej wejściu w życie Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej będzie mogła prowadzić działania operacyjne i rozmieszczać zespoły w regionach byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, które graniczą z UE, w porozumieniu z władzami byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii i władzami sąsiadujących państw członkowskich UE.

Kontekst

W ramach swoich wzmocnionych niedawno uprawnień Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej może – po uzyskaniu uprzedniej zgody – prowadzić operacje na terytorium sąsiadujących państw trzecich. W listopadzie 2016 r. Komisja przyjęła wzór umowy o statusie, a następnie w styczniu 2017 r. zwróciła się do Rady z wnioskiem o rozpoczęcie w pierwszej kolejności negocjacji z Serbią i byłą jugosłowiańską republiką Macedonii. Później Komisja uzyskała również upoważnienie do negocjowania umów z Albanią, Czarnogórą oraz Bośnią i Hercegowiną.

Przedstawiony dziś projekt umowy jest wynikiem drugiej rundy negocjacji zakończonych między Unią Europejską a partnerami UE na Bałkanach Zachodnich, po tym jak wcześniej w lutym 2018 r. zawarto umowę z Albanią. W kwietniu 2018 r. projekt umowy o statusie z Czarnogórą uzgodniono na poziomie technicznym, a ponadto trwają negocjacje z Serbią oraz Bośnią i Hercegowiną.

Dodatkowe informacje

Strona internetowa: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej

Strona internetowa: DG ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych

IP/18/4567

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar