Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese grens- en kustwacht: overeenkomst over operationele samenwerking bereikt met de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Brussel, 18 juli 2018

.

Europees commissaris Dimitris Avramopoulos en Oliver Spasovski, minister van Binnenlandse Zaken van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, hebben vandaag de ontwerpstatusovereenkomst voor operationele samenwerking geparafeerd die het mogelijk maakt teams van het Europees Grens- en kustwachtagentschap in te zetten in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Zodra de overeenkomst in werking treedt, kan het agentschap gezamenlijke acties met en in de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië uitvoeren, met name wanneer zich plotselinge uitdagingen op het gebied van migratie voordoen.

Dimitris Avramopoulos , EU-commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap: „Ik wil de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië gelukwensen met deze belangrijke operationele stap voorwaarts in onze samenwerking op het terrein. Dankzij deze overeenkomst zal het Europees Grens- en kustwachtagentschap zijn mogelijkheden volledig kunnen benutten om snel op uitdagingen op het gebied van migratie te reageren en onze gemeenschappelijke grenzen te beschermen. Deze overeenkomst is de tweede die we paraferen en ik hoop dat de lopende onderhandelingen met de andere partners van de Westelijke Balkan snel kunnen worden afgerond."

De Commissie heeft zich ertoe verbonden de rol van het Europees Grens- en kustwachtagentschap bij de bescherming van de EU-grenzen nog te versterken, onder meer in nauwere samenwerking met de buurlanden van de EU. Dankzij statusovereenkomsten, zoals het vandaag geparafeerde akkoord met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, zal het agentschap nog beter in staat zijn op te treden in naaste buurlanden van de EU en kan de irreguliere migratie beter worden beheerd en de veiligheid aan de buitengrenzen van de EU verder worden versterkt.

Nauwere samenwerking tussen het agentschap en de partners van de Westelijke Balkan is ook een kernelement in de strategie van de Commissie voor "Een geloofwaardig vooruitzicht op toetreding en een grotere EU-betrokkenheid bij de Westelijke Balkan". De strategie belicht de Europese toekomst van de Westelijke Balkan en pleit voor meer strategische en operationele samenwerking op het gebied van migratie- en grensbeheer.

Volgende stappen

De ontwerpstatusovereenkomst met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië die vandaag is geparafeerd, zal later officieel worden ondertekend, wanneer beide partijen de nodige juridische procedures hebben afgewikkeld. Voorts moet het Europees Parlement zijn goedkeuring nog aan de overeenkomst hechten.

Zodra de overeenkomst in werking treedt, kan het Europees Grens- en kustwachtagentschap operationele activiteiten uitvoeren en teams inzetten in de regio's van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië die aan de EU grenzen, in overeenstemming met de autoriteiten van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en de autoriteiten van de naburige EU-lidstaten.

Chronologisch overzicht

Op grond van zijn recent versterkt mandaat kan het Europees Grens- en kustwachtagentschap operaties uitvoeren op het grondgebied van naburige derde landen, na voorafgaande toestemming. De Commissie heeft in november 2016 een modelstatusovereenkomst vastgesteld en de Raad in januari 2017 gevraagd om eerst onderhandelingen te beginnen met Servië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Later heeft de Commissie opdracht gekregen om ook met Albanië, Montenegro en Bosnië en Herzegovina te onderhandelen over een overeenkomst.

Deze ontwerpstatusovereenkomst is – na de overeenkomst met Albanië van februari 2018 – het tweede resultaat van de onderhandelingen tussen de Europese Unie en haar partners in de Westelijke Balkan. Met Montenegro is in april 2018 een akkoord over een ontwerpstatusovereenkomst bereikt op technisch niveau, en met Servië en Bosnië en Herzegovina lopen de onderhandelingen nog.

Meer informatie

Website: het Europees Grens- en kustwachtagentschap

Website: DG HOME

IP/18/4567

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar