Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas robežu un krasta apsardze: operatīvās sadarbības nolīgums ar bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku

Briselē, 2018. gada 18. jūlijā

.

Šodien Eiropas komisārs Dimitris Avramopuls un bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas iekšlietu ministrs Olivers Spasovkis parafēja operatīvās sadarbības statusa nolīguma projektu, kas ļaus bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā izvietot Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras vienības. Nolīgums pēc stāšanās spēkā ļaus aģentūrai veikt kopīgas operācijas ar bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, kā arī tās teritorijā, jo īpaši pēkšņu migrācijas radītu problēmu gadījumā.

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls teica: “Vēlos apsveikt bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, kas sper šo svarīgo soli virzībā uz mūsu operatīvo sadarbību uz vietas. Šis nolīgums ļaus Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai pilnībā īstenot savu potenciālu, ātri reaģējot uz migrācijas radītajām problēmām un aizsargājot mūsu kopīgās robežas. Šodien panāktais nolīgums ir otrais, ko mēs esam parafējuši, un es ceru, ka drīzumā pabeigsim sarunas ar citiem Rietumbalkānu reģiona valstu partneriem.”

Komisija ir apņēmusies arī turpmāk stiprināt Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras lomu ES robežu aizsardzībā, tostarp ciešā sadarbībā ar ES kaimiņvalstīm. Tādi statusa nolīgumi, kādu mēs šodien parafējām ar bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, stiprinās aģentūras spēju rīkoties ES tuvākajās kaimiņvalstīs, palīdzot labāk pārvaldīt neatbilstīgu migrāciju un uzlabot drošību pie ES ārējām robežām.

Ciešāka sadarbība starp aģentūru un Rietumbalkānu reģiona partneriem ir arī būtisks elements Komisijas stratēģijā “Ticama paplašināšanās perspektīva Rietumbalkānu reģiona valstīm un padziļināta ES iesaiste šajā reģionā”, kurā uzmanības centrā ir izvirzīta Rietumbalkānu reģiona nākotne un kurā tiek aicināts panākt labāku stratēģisko un operatīvo sadarbību migrācijas un robežu pārvaldības jomā.

Nākamie soļi

Šodien parafētā statusa nolīguma ar bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku projekts tiks oficiāli parakstīts vēlāk, kad abas puses būs noslēgušas vajadzīgās tiesiskās procedūras. Nolīgumam ir nepieciešama arī Eiropas Parlamenta piekrišana.

Pēc nolīguma stāšanās spēkā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra, vienojoties gan ar bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas iestādēm, gan ar iestādēm ES kaimiņvalstīs, ar kurām tā robežojas, varēs veikt operatīvās darbības un izvietot vienības bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas reģionos, kas robežojas ar ES.

Priekšvēsture

Saskaņā ar nesen paplašinātajām pilnvarām Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra drīkst veikt operācijas kaimiņos esošu trešo valstu teritorijā, ja par to iepriekš panākta vienošanās. Komisija 2016. gada novembrī pieņēma parauga statusa nolīgumu un tad lūdza, lai Padome 2017. gada janvārī vispirms sāk sarunas ar Serbiju un bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku. Vēlāk Komisija arī piešķīra pilnvaras sarunu sākšanai par nolīgumiem ar Albāniju, Melnkalni un Bosniju un Hercegovinu.

Šodien parafētais statusa nolīguma projekts noslēdz Eiropas Savienības otrās sarunas ar ES partneriem Rietumbalkānu reģionā; pirms tam 2018. gada februārī tika noslēgts nolīgums ar Albāniju. Statusa nolīguma ar Melnkalni projekts tehniskā līmenī tika noslēgts 2018. gada aprīlī, un patlaban noris sarunas ar Serbiju un Bosniju un Hercegovinu.

Papildinformācija

Tīmekļa vietne – Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

Tīmekļa vietne – HOME  ĢD

IP/18/4567

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar