Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos. Sudarytas operatyvinio bendradarbiavimo susitarimas su buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija

Briuselis, 2018 m. liepos 18 d.

.

Šiandien Europos Komisijos narys Dimitris Avramopoulos ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos vidaus reikalų ministras Oliveris Sasovski parafavo operatyvinio bendradarbiavimo susitarimo projektą, kuriuo sudaromos sąlygos buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorijoje dislokuoti Europos sienų ir pakrančių apsaugos būrius. Kai susitarimas įsigalios, Agentūra galės vykdyti bendras operacijas su buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija ir jos teritorijoje, ypač iškilus nenumatytų migracijos problemų.

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Europos Komisijos narys Dimitris Avramopoulos sakė: „Norėčiau pasveikinti buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją žengus svarbų žingsnį vykdant mūsų operatyvinį bendradarbiavimą vietoje. Šis susitarimas leis išnaudoti visą Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros potencialą, nes galėsime greitai reaguoti į migracijos iššūkius ir apsaugoti mūsų bendras sienas. Šiandienos susitarimas – jau antrasis parafuotas susitarimas, ir tikiuosi, kad netrukus baigsime derybas su kitomis Vakarų Balkanų šalimis partnerėmis.“

Komisija įsipareigojo toliau stiprinti Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros vaidmenį saugant ES sienas, be kita ko, skatinti glaudesnį bendradarbiavimą su ES kaimynėmis. Tokie susitarimai dėl statuso, kaip šiandien parafuotas su buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija, sustiprins Agentūros gebėjimą imtis veiksmų ES artimiausių kaimynių teritorijoje, padės geriau valdyti neteisėtą migraciją ir toliau stiprinti saugumą prie ES išorės sienų.

Be to, glaudesnis Agentūros ir Vakarų Balkanų šalių partnerių bendradarbiavimas yra vienas iš pagrindinių Komisijos strategijos „Įtikinama plėtros perspektyva ir didesnis ES įsipareigojimas Vakarų Balkanų šalims“ elementų, kuriuo pabrėžiama Vakarų Balkanų europinės ateities perspektyva ir raginama stiprinti strateginį ir operatyvinį bendradarbiavimą migracijos ir sienų valdymo srityse.

Tolesni veiksmai

Šiandien su buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija parafuotas susitarimo dėl statuso projektas bus oficialiai pasirašytas vėliau, abiem šalims užbaigus reikiamas teisines procedūras. Be to, susitarimui turi pritarti Europos Parlamentas.

Susitarimui įsigaliojus, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra galės vykdyti operatyvinę veiklą ir, suderinusi su buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos bei su ES kaimyninių valstybių narių valdžios institucijomis, dislokuoti būrius buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos regionuose, kurie ribojasi su ES.

Pagrindiniai faktai

Pagal neseniai sustiprintus įgaliojimus Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos gali vykdyti operacijas kaimyninėse trečiosiose šalyse, jeigu gauna išankstinį jų sutikimą. 2016 m. lapkričio mėn. Komisija priėmė tipinį susitarimą dėl statuso, o 2017 m. sausio mėn. paprašė Tarybos pradėti derybas su Serbija ir buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija. Vėliau Komisijai taip pat suteikti įgaliojimai derėtis dėl susitarimų su Albanija, Juodkalnija ir Bosnija ir Hercegovina.

Šiandien susitarus dėl susitarimo dėl statuso projekto baigtos antros Europos Sąjungos ir ES partnerių Vakarų Balkanuose derybos – pirmas susitarimas 2018 m. vasario mėn. sudarytas su Albanija. 2018 m. balandžio mėn. techniniu lygmeniu buvo susitarta dėl susitarimo dėl statuso projekto su Juodkalnija, taip pat dar vyksta derybos su Serbija ir Bosnija ir Hercegovina.

Daugiau informacijos

Interneto svetainė: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra

Interneto svetainė: Migracijos ir vidaus reikalų GD

IP/18/4567

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar