Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Európai Határ- és Parti Őrség: operatív együttműködésről szóló megállapodás Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal

Brüsszel, 2018. július 18.

.

A mai napon Dimitrisz Avramopulosz uniós biztos és Oliver Spasovski, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság belügyminisztere parafálta az operatív együttműködésről szóló jogállási megállapodás tervezetét, amelynek köszönhetően az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség csapatai megkezdhetik munkájukat Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban. A megállapodás a hatálybalépését követően lehetővé teszi, hogy az Ügynökség közös műveleteket hajtson végre Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal és annak területén belül, különösen a hirtelen bekövetkező migrációs kihívások esetén.

Dimitrisz Avramopulosz , a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Szeretnék gratulálni Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak ezért az operatív szempontból fontos előrelépésért, amely a helyszíni együttműködésünk megvalósítását célozza. Ez a megállapodás lehetővé teszi az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség számára, hogy teljes mértékben kiaknázza a benne rejlő lehetőségeket, gyorsan reagáljon a migrációs kihívásokra és megvédje közös határainkat. A mai megállapodás a második a már parafált megállapodások sorában, és remélem, hogy a többi nyugat-balkáni partnerrel folytatott folyamatban lévő tárgyalásokat is sikerül hamarosan véglegesítenünk.”

A Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy tovább erősíti az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség szerepét az EU határainak védelmében, beleértve az Unióval szomszédos országokkal való szorosabb együttműködést is. A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal ma parafált megállapodáshoz hasonló jogállási megállapodásoknak köszönhetően az Ügynökség hatékonyabban tud fellépni az EU közvetlen szomszédságában, elősegítve az irreguláris migráció jobb kezelését és tovább javítva az uniós külső határok biztonságát.

Az Ügynökség és a nyugat-balkáni partnerek közötti szorosabb együttműködés a „Hiteles bővítési perspektíva a Nyugat-Balkánra vonatkozóan és fokozott uniós szerepvállalás a Nyugat-Balkánnal” című bizottsági stratégia egyik alapvető eleme is, mely stratégia hangsúlyozza a nyugat-balkáni országok európai jövőjét, és fokozott stratégiai és operatív együttműködésre szólít fel a migráció és a határigazgatás terén.

A következő lépések

A jogállási megállapodást, melynek tervezetét az EU és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság ma parafálta, egy későbbi időpontban fogják hivatalosan aláírni, miután mindkét fél befejezi a szükséges jogi eljárásokat. A megállapodáshoz az Európai Parlament egyetértése is szükséges.

A megállapodás hatálybalépését követően az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség operatív tevékenységeket végezhet és csapatokat küldhet Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság EU-val határos régióiba, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság hatóságaival és a szomszédos uniós tagállamok hatóságaival egyetértésben.

Háttér-információk

Újonnan megerősített hatásköre keretében az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség – előzetes megállapodás alapján – műveleteket hajthat végre a szomszédos harmadik országok területén. A Bizottság 2016 novemberében elfogadta a jogállási megállapodás mintáját, majd azt követően felkérte a Tanácsot, hogy 2017 januárjában elsőként Szerbiával és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal indítsa meg a tárgyalásokat. A későbbiekben a Bizottság felhatalmazást kapott arra is, hogy tárgyalásokat folytasson az Albániával, Montenegróval és Bosznia-Hercegovinával kötendő megállapodásokról.

Ez a második olyan jogállási megállapodástervezet, amely az Európai Unió és az EU nyugat-balkáni partnerei közötti tárgyalások eredményeképpen jött létre, az Albániával 2018 februárjában aláírt megállapodást követően. 2018 áprilisában technikai szinten megállapodás született Montenegróval a jogállási megállapodás tervezetéről, és folynak a tárgyalások Szerbiával és Bosznia-Hercegovinával is.

További információk

Honlap: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség

Honlap: Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság

IP/18/4567

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar