Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Europska granična i obalna straža: postignut sporazum o operativnoj suradnji s bivšom jugoslavenskom republikom Makedonijom

Bruxelles, 18. srpnja 2018.

.

Europski povjerenik Dimitris Avramopoulos i ministar unutarnjih poslova bivše jugoslavenske republike Makedonije Oliver Spasovski danas su parafirali nacrt sporazuma o statusu za operativnu suradnju na temelju kojeg će se timovi Europske agencije za graničnu i obalnu stražu raspoređivati u bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji. Nakon što sporazum stupi na snagu Agencija će provoditi zajedničke operacije s bivšom jugoslavenskom republikom Makedonijom i na njezinu državnom području, osobito u slučaju iznenadnih migracijskih izazova.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: Želio bih čestitati bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji na ovom važnom operativnom iskoraku u našoj suradnji na terenu. Ovaj će sporazum omogućiti Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu da brzo reagira na migracijske izazove i štiti naše zajedničke granice te tako u potpunosti ostvari svoj potencijal. Današnji je sporazum drugi koji smo parafirali, a nadam se da će se uskoro okončati i pregovori s drugim partnerima sa zapadnog Balkana koji su u tijeku.

Komisija je predana daljnjem jačanju uloge Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu u zaštiti granica EU-a, među ostalim bližom suradnjom sa susjednim državama EU-a. Operativni sporazumi, kao što je sporazum s bivšom jugoslavenskom republikom Makedonijom koji je danas parafiran, ojačat će sposobnosti Agencije da djeluje u neposrednom susjedstvu EU-a, što će pridonijeti boljem upravljanju nezakonitim migracijama i daljnjem povećanju sigurnosti na vanjskim granicama EU-a.

Bliskija suradnja između Agencije i partnera sa zapadnog Balkana ključan je element i Komisijine strategije „Vjerodostojna perspektiva proširenja i pojačana suradnja EU-a sa zapadnim Balkanom“ u kojoj se ističe europska budućnost zapadnog Balkana i poziva na veću stratešku i operativnu suradnju u području migracija i upravljanja granicama.

Sljedeći koraci

Nacrt sporazuma o statusu s bivšom jugoslavenskom republikom Makedonijom koji je danas parafiran bit će službeno potpisan kasnije, nakon što obje strane dovrše potrebne pravne postupke. Za sporazum je potrebna i suglasnost Europskog parlamenta.

Nakon što sporazum stupi na snagu, Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu moći će provoditi operativne aktivnosti i raspoređivati svoje timove u područjima bivše jugoslavenske republike Makedonije koje graniče s EU-om, u dogovoru s nadležnim tijelima bivše jugoslavenske republike Makedonije i nadležnim tijelima država članica EU-a koje graniče s njom.

Kontekst

U okviru nedavno proširenog mandata Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu smije provoditi operacije na državnom području susjednih trećih zemalja s kojima je prethodno sklopila sporazum. Komisija je u studenomu 2016. prihvatila predložak sporazuma o statusu i nakon toga zatražila od Vijeća da otvori prve pregovore sa Srbijom i bivšom jugoslavenskom republikom Makedonijom u siječnju 2017. Nakon toga Komisija je odobrila i pregovore o sporazumima s Albanijom, Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom.

Današnji nacrt sporazuma o statusu drugi je uspješno dovršen pregovarački proces između Europske unije i EU-ovih partnera na zapadnom Balkanu, nakon sporazuma s Albanijom iz veljače 2018. Nacrt sporazuma s Crnom Gorom o statusu usuglašen je na tehničkoj razini u travnju 2018., a u tijeku su pregovori sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom.

Dodatne informacije

Internetske stranice: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu

Internetske stranice: GU HOME

IP/18/4567

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar