Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Eurooppalainen raja- ja merivartiosto: operatiivista yhteistyötä koskeva sopimus entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa

Bryssel 18. heinäkuuta 2018

.

Muuttoliikeasioista vastaava Euroopan komission jäsen Dimitris Avramopoulos ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian sisäasiainministeri Oliver Spasovski ovat tänään alustavasti vahvistaneet operatiivisesta yhteistyöstä tehtävän asemaa koskevan sopimuksen luonnoksen, jonka myötä Euroopan raja- ja merivartioviraston ryhmiä voidaan lähettää entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan. Voimaan tultuaan sopimus antaa virastolle mahdollisuuden toteuttaa yhteisiä operaatioita entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa ja sen alueella, erityisesti tilanteissa, joissa ilmenee äkillisiä muuttoliikkeeseen liittyviä haasteita.

”Haluan onnitella entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa tästä käytännön yhteistyötämme helpottavasta merkittävästä operatiivisesta edistysaskeleesta. Tämän sopimuksen myötä Euroopan raja- ja merivartiovirasto pystyy nyt käyttämään koko potentiaaliaan ja reagoimaan nopeasti muuttoliikehaasteisiin sekä suojaamaan EU:n rajoja. Tämänpäiväinen sopimus on toinen parafoimamme sopimus, ja toivon että käynnissä olevat neuvottelut muiden Länsi-Balkanin kumppanimaiden kanssa saadaan pikaisesti päätökseen”, sanoi komissaari Avramopoulos.

Komissio on sitoutunut lujittamaan Euroopan raja- ja merivartioviraston roolia EU:n rajojen suojelussa, mihin kuuluu myös tiiviimpi yhteistyö EU:n naapurimaiden kanssa. Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa tänään alustavasti vahvistetun sopimuksen kaltaiset asemaa koskevat sopimukset vahvistavat viraston mahdollisuuksia toimia EU:n lähialueilla, mikä parantaa laittoman muuttoliikkeen hallintaa ja lisää turvallisuutta EU:n ulkorajoilla.

Tiiviimpi yhteistyö viraston ja Länsi-Balkanin alueen kumppanimaiden välillä on keskeinen osa myös komission strategiaa Uskottavat jäsenyysnäkymät ja EU:n tehostettu sitoumus Länsi-Balkanin maille. Strategiassa korostetaan Länsi-Balkanin tulevaisuutta osana Eurooppaa ja kehotetaan lisäämään muuttoliikettä ja rajavalvontaa koskevaa strategista ja operatiivista yhteistyötä.

Seuraavat vaiheet

Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa tänään parafoitu asemaa koskeva sopimusluonnos allekirjoitetaan virallisesti myöhemmin, kun molemmat osapuolet ovat saattaneet tarvittavat oikeudelliset menettelyt päätökseen. Sopimukselle on saatava myös Euroopan parlamentin hyväksyntä.

Sopimuksen tultua voimaan Euroopan raja- ja merivartiovirasto voi toteuttaa operatiivisia toimia EU:n rajalla sijaitsevilla entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueilla ja lähettää sinne raja- ja merivartioryhmiä, kun asiasta on sovittu sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian viranomaisten että sen rajanaapureina olevien EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa.

Tausta

Euroopan raja- ja merivartiovirasto voi toteuttaa äskettäin lujitettujen toimivaltuuksiensa nojalla operaatioita naapureina olevien kolmansien maiden alueella edellyttäen, että asiasta on sovittu etukäteen. Komissio hyväksyi ns. asemaa koskevan mallisopimuksen marraskuussa 2016 ja pyysi sen jälkeen tammikuussa 2017 neuvostoa aloittamaan neuvottelut aluksi Serbian ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa. Komissiolle annettiin myöhemmin valtuudet neuvotella sopimuksista myös Albanian, Montenegron sekä Bosnia ja Hertsegovinan kanssa.

Tämänpäiväisen asemaa koskevan sopimusluonnoksen taustalla ovat jo toiset päätökseen saadut neuvottelut Euroopan raja- ja merivartioviraston ja EU:n Länsi-Balkanin alueen kumppanimaiden välillä. Helmikuussa 2018 vahvistettiin alustavasti sopimus Albanian kanssa. Asemaa koskevasta sopimusluonnoksesta Montenegron kanssa sovittiin teknisellä tasolla huhtikuussa 2018, ja neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä Serbian ja Bosnia ja Hertsegovinan kanssa.

Lisätietoja

Verkkosivusto: Euroopan raja- ja merivartiovirasto

Verkkosivusto: Muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto

IP/18/4567

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar