Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas pilsoņu iniciatīva Komisijas reģistrē iniciatīvu “Novērsīsim badu 8% Eiropas iedzīvotāju!”

Briselē, 2018. gada 18. jūlijā

Komisāru kolēģija šodien nolēma reģistrēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Novērsīsim badu 8 % Eiropas iedzīvotāju!” (“Stop starvation for 8% of the European population”).

Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas konkrētie mērķi ir, piemēram, “mudināt valdības atzīt bada problēmu” un “uzsvērt valdību atbildību izskaust šo problēmu”. Iniciatīvas organizētāji ir snieguši detalizētu pasākumu sarakstu, aicinot Komisiju nākt klajā ar tiesību aktu priekšlikumiem. Pasākumi ietver gan pārtikas talonu programmas izveidi, gan lauksaimniecības produktu atvasināto instrumentu tirgus reformu, gan arī jaunu pārtikas atkritumu klasifikācijas sistēmu ar saistītiem mērķiem un pārstrādes noteikumiem.

Komisijas lēmums reģistrēt iniciatīvu attiecas tikai uz priekšlikuma juridisko pieņemamību. Šajā posmā Komisija nav analizējusi priekšlikuma būtību.

Šīs iniciatīvas reģistrācija notiks 2018. gada 19. jūlijā, uzsākot gadu ilgu procesu, kurā organizatori vāks atbalsta parakstus. Ja gada laikā iniciatīva saņems vienu miljonu paziņojumu par atbalstu no vismaz septiņām dažādām dalībvalstīm, Komisijai būs jāreaģē trīs mēnešu laikā. Komisija var izlemt vai tā rīkosies pēc pieprasījuma, vai nē, bet jebkurā gadījumā tai jāpamato savs lēmums.

Priekšvēsture

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tika ieviestas ar Lisabonas līgumu un uzsāktas 2012. gada aprīlī kā pilsoņu rīcībā esošs darba kārtību nosakošs instruments pēc tam, kad spēkā stājās Eiropas pilsoņu iniciatīvu regula, ar ko ievieš Līguma noteikumus.

Pēc oficiālās reģistrēšanas Eiropas pilsoņu iniciatīva dod iespēju vienam miljonam pilsoņu no vismaz ceturtdaļas ES dalībvalstu aicināt Eiropas Komisiju iesniegt tiesību aktu priekšlikumus jomās, kurās Komisijai ir šādas pilnvaras.

Eiropas pilsoņu iniciatīvas regulā noteikti šādi pieņemamības nosacījumi: ierosinātā iniciatīva nav acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām iesniegt tiesību akta priekšlikumu, tā nav acīmredzami aizskaroša, nenozīmīga vai maldinoša, un tā nav acīmredzami pretrunā Savienības vērtībām.

Sīkāka informācija

Pilns ierosinātās Eiropas pilsoņu iniciatīvas “Novērsīsim badu 8 % Eiropas iedzīvotāju!” teksts

Citas Eiropas pilsoņu iniciatīvas, par kurām pašlaik notiek parakstu vākšana

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietne

Eiropas pilsoņu iniciatīvas regula

Eiropas pilsoņu iniciatīvas forums

Pielikums. “Novērsīsim badu!” iniciatīvas galvenie priekšlikumi

Iniciatīvas organizatori savā priekšlikumā ir detalizēti izklāstījuši pieprasījumus saistībā ar pasākumiem, kurus viņi vēlētos, lai Komisija veiktu; tie ir pieejami tiešsaistē šeit. Pieprasījumi ir sakārtoti piecās kategorijās.

  1. Likvidēt atkritumu kultūru, lai divu gadu laikā radītu 44 miljonus tonnu pārtikas.
  2. Ieviest finanšu darījuma nodokli, lai iegūtu 30 miljardus euro gadā.
  3. Bada problēma būtu jārisina publiskajām iestādēm, nevis labdarības organizācijām.
  4. Priekšlikums par pārtikas spekulāciju.
  5. Kvalitatīvs priekšlikums.

 

IP/18/4565

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar